Indexatie huurprijs handelshuurvernieuwing

George Mertens
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Indexatie huurprijs handelshuurvernieuwing

#1 , 07 sep 2017 00:12

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben eigenaar van een handelspand. De oorspronkelijke huurovereenkomst (1/9/2008 – 31/8/2017) werd op vraag van de huurder vernieuwd voor een periode van 9 jaar (aanvang 1/9/2017).

Ik wens de huur te indexeren. In een huurcalculator heb ik de volgende data ingegeven:
- huurprijs vastgesteld bij ondertekening van het contract: (huurpijs 2008 ingegeven)
- jaar en maand ondertekening contract: juli 2008
- jaar en maand inwerkingtreding contract: september 2008
- jaar van indexering: 2017

De huurder beweert echter dat tijdens het eerste jaar van het hernieuwde contract de huurprijs niet kan worden geïndexeerd, wel pas na één jaar.
Ik veronderstel dat de huurder deze handelshuurvernieuwing beschouwt als een nieuw huurcontract en zich bijgevolg beroept op het volgende:
De indexatie kan dan slechts eenmaal per jaar worden toegepast, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract en dit op grond van de schommelingen van de gezondheidsindex volgens de bij wet bepaalde formule.

Dit verbaast me. Klopt dit? Heeft de bewering van de huurder een juridische basis?

In een aangetekend schrijven betreffende de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst hebben wij uitdrukkelijk vermeld dat de huurprijs geïndexeerd zou worden. De huurder heeft niet gereageerd op dit schrijven en zich dus stilzwijgend akkoord verklaard. Ik citeer:
Wij aanvaarden het principe van de eerste huurvernieuwing met dien verstande dat de maandelijkse huurprijs van één augustus 2017 [...] bedraagt.

De huurprijs wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst aangepast aan het cijfer van de gezondheidsindex, onder de voorwaarden bepaald bij art. 1728 van het Burgerlijk Wetboek en wel volgens de volgende formule:
Basisprijs x nieuw indexcijfer
basisindex

De basisindex mei 2016 is 103,77

Alle andere voorwaarden van de oorspronkelijke huurovereenkomst blijven ongewijzigd van toepassing.

Ik wil graag misverstanden vermijden. Kunt u deze onduidelijkheid helpen opklaren?
Dank bij voorbaat voor uw reactie!

Met vriendelijke groeten,
George Mertens

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
scorpioen
Berichten: 9283
Juridisch actief: Nee

#2 , 07 sep 2017 07:57

. De huurder heeft niet gereageerd op dit schrijven en zich dus stilzwijgend akkoord verklaard.
Het stilzwijgen van de huurder staat niet gelijk met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder. Zie Cass., 7 mei 2009, C.07.0391.F, http://jure.juridat.just.fgov.be

De vraag is: hebt u andere voorwaarden voorgesteld dan de huurder?

Als de oorspronkelijke huurovereenkomst reeds bepaalde dat de huurprijs geïndexeerd was, en de huurder de huurhernieuwing aanvraagt "aan de thans geldende voorwaarden", betekent dit dat hij voorstelt om vanaf 1 september 2017 de geïndexeerde huur te betalen.

Ik begrijp niet waarom u spreekt van 1 augustus. De huur wordt hernieuwd op 1 september 2017.

mava105
Berichten: 20609
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 07 sep 2017 09:05

Je had zelfs het recht de huurprijs te verhogen buiten de index.

Reclame

George Mertens
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 sep 2017 21:58

Vriendelijk dank voor uw reactie.
De vraag is: hebt u andere voorwaarden voorgesteld dan de huurder?

Als de oorspronkelijke huurovereenkomst reeds bepaalde dat de huurprijs geïndexeerd was, en de huurder de huurhernieuwing aanvraagt "aan de thans geldende voorwaarden", betekent dit dat hij voorstelt om vanaf 1 september 2017 de geïndexeerde huur te betalen.
Ik neem aan dat een andere huurprijs een andere voorwaarde is?
Ik begrijp niet waarom u spreekt van 1 augustus. De huur wordt hernieuwd op 1 september 2017.
Dat is uiteraard een vergissing, een typo die erin sloop bij het intypen van het eerste bericht in deze topic. Ik wilde het graag wijzigen toen ik m'n fout opmerkte maar vond geen "edit"knop meer.

George Mertens
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 08 sep 2017 01:43

Je had zelfs het recht de huurprijs te verhogen buiten de index.
Is het dan zo dat een nieuwe huurprijs vermeld in huurovereenkomstverlenging pas financieel interessant is indien deze nieuwe huurprijs hoger is dan de laatst geïndexeerde huurprijs van het oorspronkelijk huurcontract?
Misschien wordt duidelijk wat ik bedoel aan de hand van volgend voorbeeld.


Ik begin te vermoeden dat ik heel dom ben geweest.

Stel (fictieve, afgeronde bedragen):
- de huurprijs in het oorspronkelijke huurcontract (sept 2008- aug 2017) is 1000€
- de huurprijs sept 2016 – aug 2017 (na indexering) bedroeg 1135€ (= oorspronkelijke huurprijs 1000€ geïndexeerd 2016)
- in de verlenging van de huurovereenkomst (sept 2017 – aug 2026) is 1050€ vermeld als huurprijs; alle andere voorwaarden blijven gelijk

Is de volgende redenering dan correct?
- indien de vermelding van die nieuwe huurprijs (1050€) beschouwd wordt als een nieuwe voorwaarde
- dan wordt de verlenging van de huurovereenkomst beschouwd wordt als een nieuw huurcontract
- dat “nieuwe” huurcontract treedt bijgevolg in werking september 2017
- de huurprijs 1050€ mag pas op de eerste verjaardag van de inwerkingtreding - in dit geval sept 2018 - geïndexeerd worden
- de huurprijs voor dit jaar (sept 2017 – aug 2018) bedraagt dan 1050€
- 1050€ is minder dan de 1135€ van het vorige jaar
- ik heb mezelf m.a.w. riant in de voet geschoten?!

sloeberken
Berichten: 10285
Locatie: Erpe Mere

#6 , 08 sep 2017 08:49

Wetgeving handelshuur: http://www.elfri.be/handelshuur
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

mava105
Berichten: 20609
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#7 , 08 sep 2017 09:09

Ja, je hebt in uw voet geschoten. Je had de huurprijs van 1135 € gewoon moeten laten en dan indexeren bij ingang van verlengd contract . Op einde contract had je zelfs de huur kunnen opslaan en er bvb 1250 € van maken.

Terug naar “Handelspraktijken”