Wet Breyne - Waarborg

SK
Topic Starter
Berichten: 1

Wet Breyne - Waarborg

#1 , 25 okt 2006 22:57

We hebben in oktober 2005 een contract getekend met een SOD-firma. Na het vervullen van de opschortende voorwaarde in maart, zou de waarborg door de SOD moeten gesteld geweest zijn in april 2006 (30 dagen later). Na vele telefoons en mails (waaronder ??n in juni, waarbij de firma melde dat het bewijs er binnen 7 dagen zou zijn), is de waarborg pas gesteld begin september 2006. Na andere discussiepunten (vertraging in aanvang - nog niet begonnen, foute verrekeningen, leugens, ...) is het vertrouwen volledig weg. Kan de overeenkomst nog nietig verklaard worden op basis van het niet tijdig stellen van de waarborg, wetende dat nu de waarborg wel gesteld is ?
Binnen een paar weken hebben we een afspraak met de gedelegeerd bestuurder en we willen wel zeker zijn welke stappen we juridisch kunnen ondernemen?
Dank bijvoorbaat

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
TAS
Berichten: 67

#2 , 27 okt 2006 20:35

?Art.12.Wanneer de verkoper of de aannemer...voldoet aan de eisen van de wet van 20 maart 1991...is hij verplicht zekerheid te stellen,waarvan de Koning het bedrag bepaalt,alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd...Art.13.De niet-nakoming van de van...artikel 12,of van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering...heeft de nietigheid van de overeenkomst...tot gevolg...?(Wet Breyne 9 juli 1971).

?Art.3...Binnen de dertig dagen na de ondertekening van de overeenkomst, moet de verkoper of de aannemer aan de koper of aan de opdrachtgever een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs voorleggen van de bedoelde zekerheidstelling...?(21 OKTOBER 1971. - [Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen)

Legt de verkoper/aannemer niet binnen die dertig dagen een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs voor,dan komt hij een koninklijk besluit genomen in uitvoering van art.12 van de Wet Breyne niet na,wat de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft.

Reclame

Terug naar “Aanneming”