Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Huurder80
Topic Starter
Berichten: 3

Onderhoud gasketel jaarlijks of tweejaarlijks?

#1 , 7 jaar 6 maand geleden (30 jun 2010 10:25)

Beste,

Ik heb op enkele websites gezien dat de verplichte onderhoud voor gasketels twee-jaarlijks is en voor mazoutketels jaarlijks. Klopt dit??

De huisbaas heeft sinds een jaar een gasketel geplaats en verplicht ons nu om een onderhoud te laten doen (125 euro). Maar indien dit volgens de wet twee jaarlijks te zijn, moeten wij dit nu doen dan??

Huis is in Vlaanderen.

Alvast bedankt voor uw reacties!


Vandebos
Berichten: 16152

#2 , 7 jaar 6 maand geleden (30 jun 2010 12:38)

2 jaarlijks is verplicht voor de verzekering, jaarlijks is een contractuele afspraak die u met de eigenaar hebt gemaakt in het huurcontract.

Beide staan los van elkaar tenzij de eigenaar zou geëist hebben dat het onderhoud slechts om de drie jaar hoeft..

Vanuit het standpunt van de verhuurder is een jaarlijks onderhoud veel beter aangezien optimaal onderhoud de ketel veel langer zal laten meegaan.

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 7 jaar 6 maand geleden (01 jul 2010 12:57)

“Art. 7. § 1. De eigenaar van een nieuw centraal stooktoestel zorgt ervoor dat de goede en veilige staat van werking van het toestel, vóór de ingebruikname door de gebruiker, gekeurd wordt...In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de eigenaar van een nieuw centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof dat in gebruik werd genomen vóór 1 juni 2010, niet verplicht tot keuring voor eerste ingebruikname.
Art.8...De gebruiker van een centraal stooktoestel moet :.4° Het centraal stooktoestel periodiek een onderhoudsbeurt laten geven in overeenstemming met de bepalingen in onderstaande tabel :
Centraal stooktoestel Nominaal Onderhouds-
gevoed met vermogen V frequentie
Vaste brandstof Alle Jaarlijks
Vloeibare brandstof > of = 20 kW Jaarlijks
Gasvormige brandstof > of = 20 kW Twee-jaarlijks
De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten mag niet langer zijn dan de weergegeven onderhoudsfrequentie, vermeerderd met 3 maanden.
Art.9.§ 1. De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW, moet eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid laat de eigenaar van een centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW, dat 15 jaar oud is geworden tussen 1 juni 2007 en 1 juni 2008, een verwarmingsaudit uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie voor 1 juni 2010...§ 3. Indien een verwarmingsinstallatie, met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW, die minstens 13 jaar oud is, werd onderzocht in.”(8 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).

Het vertrekpunt van die termijn is niet de aanvang van de huur doch wel de jongste keuring waarvan kopie kan geëist worden van de verhuurder. Net zoals voor de resterende stookolie kan hier een verrekening gebeuren.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Huren”