demente persoon : wie beheert geld en huis ?

miss.evita
Topic Starter
Berichten: 19

demente persoon : wie beheert geld en huis ?

#1 , 08 jun 2010 22:39

Hallo,

een ongehuwde tante is opgenomen in bejaardentehuis (dementen-afdeling).
Er zijn meerdere broers en zussen, maar er is echter maar 1 zus en haar partner die een volmacht over haar rekeningen heeft.
Deze volmacht is door de tante zelf toegekend als ze nog niet dement was.

Nu bestaat de vrees dat de zus met de volmacht misbruik zou kunnen maken van de situatie
omdat er momenteel geen enkele controle gebeurt.
Vroeger kreeg een broer de uittreksels maar door verzuurde verstandhouding tussen de gevolmachtigde zus met de broer, gebeurt dit niet meer.

Kan deze volmacht afgenomen worden ? Of kan er nog een volmacht toegekend worden aan een andere broer ?
Is het niet logisch dat meerdere broers/zussen volmacht hebben en controle op elkaar kunnen uitoefenen ?

Bovendien staat het huis waar de demente tante in leefde leeg, en is er onenigheid tussen de broers/zussen om het huis al of niet te verhuren,
en lijkt er hier geen compromis gevonden te kunnen worden.

Wat gebeurt er normaal bij deze situatie ?
Wat is er juridisch voorzien in zo'n gevallen ?
We zouden liefst geen rechtszaak moeten starten, maar dit op een eenvoudige manier proberen op te lossen.

alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 08 jun 2010 23:39

Hallo,

een ongehuwde tante is opgenomen in bejaardentehuis (dementen-afdeling).
Er zijn meerdere broers en zussen, maar er is echter maar 1 zus en haar partner die een volmacht over haar rekeningen heeft.
Deze volmacht is door de tante zelf toegekend als ze nog niet dement was.

Nu bestaat de vrees dat de zus met de volmacht misbruik zou kunnen maken van de situatie
omdat er momenteel geen enkele controle gebeurt.
Vroeger kreeg een broer de uittreksels maar door verzuurde verstandhouding tussen de gevolmachtigde zus met de broer, gebeurt dit niet meer.

Kan deze volmacht afgenomen worden ? Of kan er nog een volmacht toegekend worden aan een andere broer ?
Is het niet logisch dat meerdere broers/zussen volmacht hebben en controle op elkaar kunnen uitoefenen ?

Bovendien staat het huis waar de demente tante in leefde leeg, en is er onenigheid tussen de broers/zussen om het huis al of niet te verhuren,
en lijkt er hier geen compromis gevonden te kunnen worden.

Wat gebeurt er normaal bij deze situatie ?
Wat is er juridisch voorzien in zo'n gevallen ?
We zouden liefst geen rechtszaak moeten starten, maar dit op een eenvoudige manier proberen op te lossen.

alvast bedankt
Jullie kunnen de aanstelling van een bewindsvoerder vragen (Vredegerecht) die haar belangen zal behartigen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

miss.evita
Topic Starter
Berichten: 19

#3 , 09 jun 2010 13:52

Bij aanstelling van een bewindvoerder door de vrederechter, zullen de bestaande volmachten dan komen te vervallen ?

Reclame

Creatief
Berichten: 2501

#4 , 09 jun 2010 14:45

Wanneer de vrederechter bij de ongehuwde tante op bezoek gaat en wantrouwen aanvoelt ten opzichte van de lasthebbers, dan stelt de vrederechter een externe bewindvoerder aan, een advocaat-bewindvoerder. Alle volmachten zullen dan komen te vervallen. Ook de briefwisseling van de demente tante zal op korte termijn in de brievenbus van de advocaat-bewindvoerder vallen.

Behoor je zelf tot één van de zussen of broers, dan raad ik je aan zo snel mogelijk naar het plaatselijk gemeentehuis (woonplaats tante) te stappen en een bewijs van woonst aan te vragen. De tweede stap: je gaat naar het vredegerecht en vraagt daar het document om de mentale toestand in te laten vullen. Je krijgt daar nog andere formulieren mee. In deze documenten kan je al weergeven dat er een groot wantrouwen is onder de familie en ten opzichte van de lasthebbers.

Het blanco medisch attest laat je invullen door de huisarts van je tante. Eens dit is ingevuld, ga je terug naar het vredegerecht. Enkele dagen later krijg je bericht van de vrederechter, een oproeping, dat hij je tante wil spreken. Indien de vrederechter eveneens de dementie kan vaststellen door enkele onnozele vraagjes te stellen (waar een dementerende niet op kan antwoorden) volgt er een een gesprek over de aanstelling van de bewindvoering. Laat ook hier weer goed aanvoelen dat er wantrouwen is.

Creatief
Berichten: 2501

#5 , 09 jun 2010 15:06

Voor wat betreft het huis van de tante:
Om een verkoop af te dwingen, heeft de advocaat-bewindvoerder een bijzondere machtiging nodig van het vredegerecht. Hij zal er waarschijnlijk voor opteren om het huis te verhuren. Ook dit dient hij aan te vragen bij de vrederechter. Houd er relening mee "een leeg huis steft ook én daalt in waarde wanneer het lang onbewoond blijft".

De opbrengsten aan huur of verkoop worden geplaatst op een rekening van je tante, die door de advocaat-bewindvoerder wordt beheerd.
Een advocaat-bewindvoerder vraagt 3 % van het pensioen van je tante, per maand, als vergoeding. Van zijn boekhouding moet hij verantwoording afleggen bij de vrederechter.

Op intresten, huur vraagt hij geen %.

j.demoor
Berichten: 10360

#6 , 10 jun 2010 10:55

“Art.488bis.A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden...Art.488bis.B. § 1. Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende...kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats...§ 6. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt...een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift gevoegd, die ten hoogste vijftien dagen oud is, en de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft. De verklaring vermeldt of de te beschermen persoon zich kan verplaatsen, en in het bevestigend geval, indien zulks gelet op zijn toestand, aangewezen is. Tevens vermeldt deze verklaring of de te beschermen persoon nog kennis kan nemen van de rekenschap van het beheer. Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon of van de verzoeker, of op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt.”(Burgerlijk Wetboek).

Bij aanstelling van een voorlopig bewindvoerder vervallen de verleende volmachten
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

miss.evita
Topic Starter
Berichten: 19

#7 , 10 jun 2010 22:44

bedankt voor de informatie

A Banderas
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#8 , 11 jan 2017 09:15

Beste,
Ik heb een gelijkaardige situatie, nl een jong dementerende oom. Ik ben het nichtje dat de financiën beheert. Zijn broer en zus (mijn moeder) zijn het over alles eens wat mijn beslissingen zijn. Ik had ook graag zijn huis verhuurd om oplopende kosten te dragen. Moet dit alsnog via het vredegerecht?

eylis
Berichten: 8073

#9 , 11 jan 2017 09:30

banderas, géén oude topics kapen, dat is verwarrend om te antwoorden: open zelf een nieuwe topic voor je vraag.

Terug naar “Andere”