Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Hakanson
Topic Starter
Berichten: 1

Plaatsbeschrijving

#1 , 7 jaar 11 maand geleden (30 jan 2010 18:33)

Ik ga voor het eerst huren. Volgens het immokantoor moet ik naast 2 maand huurwaarborg ook nog eens 300 EUR betalen voor een
plaatsbeschrijving (voor een appartement). Nu snap ik twee zaken niet goed:

1) Als ik schade zou aanbrengen, wordt dit van mijn huurwaarborg afgehouden. Waarom moet ik dan daarnaast nog eens die plaatsbeschrijving betalen?

2) Waarom moet ik dit, als nieuwe huurder betalen? En kan dit dat dit zo een hoog bedrag is?


Vandebos
Berichten: 16152

#2 , 7 jaar 11 maand geleden (30 jan 2010 22:31)

De plaatsbeschrijving dient door beide partijen betaald te worden, ieder de helft.
Verzoek het immokantoor nadat u het contract getekend heeft om een bewijs dat de verhuurder eveneens € 300 heeft betaald voor die plaatsbeschrijving en om een kwitantie voor de som die u betaald. (haal eventueel aan dat uw werkgever u deze terugbetaald aangezien u verhuist bent om dichter bij uw werk te zijn)

Dit is één van de gekende "truuks" van immokantoren om toch maar meer uit iedere verhuur te kunnen slepen, zelf een plaatsbeschrijving die nergens op lijkt aanmaken om deze vervolgens volledig aan de huurder te factureren. Wees dan ook zeer kritisch tov deze plaatsbeschrijving:

- Aarzel niet om ieder gebrek dat niet op de plaatsbeschrijving staat te melden met tekst en foto's en het verzoek deze op te nemen in de officiële plaatsbeschrijving. Verstuur die wijzigingen enkel per fax of aangetekend. (kwestie van nadien een bewijs te hebben)

- Indien de plaatsbeschrijving zware "vergetelheden" vertoont niet aarzelen om deze middels een aangetekend schrijven te betwisten, de bewijzen te leveren dat er grote problemen zijn met het huidige dokument en te eisen dat het huiswerk kosteloos wordt overgedaan gelet op de "fouten". In elk schrijven plaatst u steeds een redelijke termijn waarin u antwoord van het kantoor verwacht (eg 10 werkdagen na kennisname schrijven). Op deze wijze laat u hen geen keuze om te reageren want bij gebrek aan reactie ---> ingebrekestelling met weer een termijn waarin u hen verzoekt het probleem in orde te brengen.

- Als er telefonische of mondelinge afspraken worden gemaakt of er wordt telefonisch of mondeling geweigerd bevestigd u de afspraken of weigeringen steeds per fax of aangetekend. (het faxbericht dat de boodschap correct is aangekomen of de fiche van het AS houdt u zorgvuldig bij)

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 7 jaar 11 maand geleden (01 feb 2010 10:07)

“Art.5ter. Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht“(Woninghuurwet 20 februari 1991,zoals gewijzigd bij Wet 18 juni 2009,B.S.090807).

‘Als bemiddelingskost moet worden begrepen elke rechtstreekse of onrechtstreekse kost die voortvloeit uit de opdracht van een bemiddelende derde, met het oog op de totstandkoming van een huurovereenkomst’(Senaat Wetgevingsstuk nr. 4-1047/2;http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22140&LANG=nl)

‘4...Enkel wanneer de bemiddelaar ook rechtshandelingen stelt(bv...het opmaken van een plaatsbeschrijving),kan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid...als een mandaat worden gekwalificeerd...‘(COPPENS,A.,Kosten van bemiddeling bijwoninghuurovereenkomsten,R.W.2009-10,44-45).

“Art.1730. § 1. De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst...en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie...§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig...”(Burgerlijk Wetboek).

Ook het opmaken van een ingaande plaatsbeschrijving kan overeenkomstig art.1730 B.W., geacht worden te behoren tot ‘de totstandkoming van een huurovereenkomst’

In dat geval kan de (huur)overeenkomst een beding ten behoeve van een derde bevatten om zowel ingaande als uitgaande plaatsbeschrijving op te stellen,doch niet om diens kosten van de ingaande plaatsbeschrijving ten laste te leggen van de huurder. De uitgaande plaatsbeschrijving valt dan niet onder toepassing van art.5ter Woninghuurwet

Het is ‘Wachten op Godot’(=de rechtspraak).

Indien ‘300 EUR betalen voor een plaatsbeschrijving’ verschuldigd is krachtens een beding ten behoeve van een derde (=immokantoor),betaal ze dan om de huur te kunnen sluiten en schrijf onmiddellijk daarna aangetekend dat u dit beding voor niet geschreven acht krachtens art.5ter Woninghuurwet en de onverschuldigde 300 EUR compenseert met de eerstvolgende huur.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Huren”