Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
gypsi
Topic Starter
Berichten: 102

eigenaar-huren-belastingen

#1 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 10:55)

wij zijn eigenaar van één appartement,willen die verhuren en zelfs iets gaan huren,
wat moeten we doen met de belastingen?(aangifte)
tot nu toe moesten we KI aangeven,moet dat verder zo?vermits de huur(verhuur)geen winst voor ons zal zijn,want we gaan zelf huur betalen


artemis
Berichten: 2774

#2 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 11:37)

Anders dan bij handelshuur moeten inkomsten uit privé verhuur niet aangegeven worden.
U geeft gewoon uw KI aan zoals u altijd deed.

U kan zelfs vrijgesteld worden voor de periode dat het appartement aantoonbaar te huur staat en onbewoond is. Stel dat de woning nog 3 maanden te huur zou staan nadat u ze hebt verlaten, dan kan u met een verklaring van bv een immokantoor uw aangegeven KI met 1/4 verminderen .
Ten minste, zo was het nog enkele jaren geleden.

Vandebos
Berichten: 16152

#3 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 14:09)

euhhh, je dient het ki van panden die je verhuurt wel aan te geven in een andere post dan diegene waar je je ki van het pand voor eigen bewoning aangeeft.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 14:19)

Dit is fiscaal nadelig.

Het KI van uw verhuurd appartement moet je aangeven onder code 1106.
Dat KI wordt eerst geïndexeerd. Momenteel iets minder dan 50 % dat er bijkomt. Daarna wordt er nog eens 40 % bijgeteld.
Dat wil zeggen dat uw basisbedrag van KI meer dan verdubbeld wordt. Er is geen vrijstelling , dus U wordt belast op dit volledig bedrag. Het wordt bijgeteld bij uw andere inkomsten en aangerekend aan het hoogste tarief dat voor u van toepassing is, meestal 50 %.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

artemis
Berichten: 2774

#5 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 15:43)

Vandebos schreef:euhhh, je dient het ki van panden die je verhuurt wel aan te geven in een andere post dan diegene waar je je ki van het pand voor eigen bewoning aangeeft.


Oops, dat had ik inderdaad over het hoofd gezien. Bedankt voor het rechtzetten.

Kan je nog over het volgende mijn geheugen opfrissen...
Ik zei:
U kan zelfs vrijgesteld worden voor de periode dat het appartement aantoonbaar te huur staat en onbewoond is. Stel dat de woning nog 3 maanden te huur zou staan nadat u ze hebt verlaten, dan kan u met een verklaring van bv een immokantoor uw aangegeven KI met 1/4 verminderen .


Maar hoe zat het in dergelijk geval ook weer met de Onroerende Voorheffing? Ook vrijstelling of teruggave, toch?

Vandebos
Berichten: 16152

#6 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 16:19)

Voor zover ik weet niet. De belastingen die je betaald zijn belastingen op de inkomsten die je genereert uit de verhuur van het pand.

De onroerende voorheffing is een belasting op het bezit van het pand ongeacht de wijze waarop je het gebruikt. (voor handelspanden kan je de onroerende voorheffing wel terugvorderen van de huurder als dit in het contract is opgenomen)

artemis
Berichten: 2774

#7 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 18:19)

Vandebos schreef:Voor zover ik weet niet. De belastingen die je betaald zijn belastingen op de inkomsten die je genereert uit de verhuur van het pand.


Klopt, maar soms krijg je een (meestal) handelspand nog moeilijk verhuurd, bv in verloederde straten waar heel veel te huur staat. In dergelijk geval heb je zero huurinkomsten, zelfs al staat het zeer actief te huur.

Je kan inderdaad de OV van een handelshuurder terugvorderen (contractueel overeen te komen) maar er zijn situaties waarin die OV zo extreem hoog is dat het een handelspand wat ooit op een glorieuze ligging lag die nu helemaal ingestort is (en zo zijn er nogal wat in de grootsteden) virtueel onverhuurbaar wordt omdat de reële verhuurprijs niet overeenstemt met de marktwaarde van de ligging. Dit met algemene leegstand tot gevolg waardoor een ex-handelsstraat helemaal verder afglijdt in een neerwaarts spiraal.

Ik weet heel zeker dat we voor (de delen van) dat gebouw het aan te geven KI konden verminderen voor de maanden dat het aantoonbaar leeg en te huur stond (heb de belastingaangiftes en aanslagbrieven nog liggen, met bijlagen van attesten van makelaars die het te huur stelden) maar ben niet meer heel zeker over de OV zelf... Toch denk ik dat we ook daar wat hebben kunnen recupereren want de OV was een waanzinnig bedrag en het stond een ruime tijd leeg en te huur.
Dit laatste gaat over circa 10 jaar geleden.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 7 jaar 11 maand geleden (25 jan 2010 18:43)

tekst op verkeerde plaats!
Laatst gewijzigd door wanton op 27 jan 2010 17:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

gypsi
Topic Starter
Berichten: 102

#9 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 10:30)

kan u mij een voorbeeld geven in cijfers

Vandebos
Berichten: 16152

#10 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 12:56)

Artemis, Je hebt gelijk.

Proportionele vermindering
Leegstand en improductiviteit

Als een gebouw een gedeelte van het jaar heeft leeggestaan én geen inkomsten heeft opgebracht (improductief is geweest) kan het kadastraal inkomen proportioneel verminderd worden. Aangezien de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen, zal deze ook lager liggen. Er moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden :

* het moet gaan om een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed. Gemeubelde gebouwen of ongebouwde onroerende goederen zoals gronden komen dus niet in aanmerking;
* de leegstand en de improductiviteit van het gebouw moeten tijdens het aanslagjaar minstens 90 dagen geduurd hebben. De periode van 90 dagen hoeft niet aaneensluitend te zijn. Het bewijs dat aan de termijnvoorwaarde is voldaan moet door de belastingplichtige geleverd worden.De voorwaarde van leegstand moet tegelijk met deze van improductiviteit (geen inkomsten) zijn vervuld;
* onvrijwillig
Het niet-gebruiken van het gebouw en de improductiviteit moeten onvrijwillig zijn. U moet dit onvrijwillig karakter bewijzen, bv. door aan te tonen dat u het gebouw heeft proberen te verhuren of dat u het heeft proberen te verkopen én te verhuren. Onbeschikbaarheid van het gebouw wegens verbouwingswerken kan niet als onvrijwillig worden beschouwd, tenzij deze werken noodzakelijk zijn om bewoning (en dus ook verhuring) mogelijk te maken;
* de periode dat het gebouw leeggestaan heeft én geen inkomsten heeft opgebracht mag volgens de wet niet meer bedragen dan 12 maanden. Om te weten of deze termijn is overschreden, wordt rekening gehouden met het aanslagjaar waarvoor de vermindering wordt gevraagd én met het voorafgaande aanslagjaar. Deze maximumtermijn van 12 maanden geldt niet wanneer het goed is opgenomen in een onteigeningsplan; bij overmacht; bij een verbouwing of renovatie met een sociaal of cultureel doel die uitgevoerd wordt door een sociale woonorganisatie of in opdracht van een overheid; bij een ramp; een niet-afgehandelde erfenisprocedure, of een lopende administratieve of gerechtelijke procedure. Wanneer een goed van eigenaar is veranderd, worden de periodes van niet-ingebruikneming en improductiviteit van de verschillende eigenaars opgeteld. De 12 maanden moeten niet op elkaar volgen.

Het Grondwettelijk Hof heeft bovendien beslist dat er geen maximumtermijn van 12 maanden kan gelden wanneer een gebouwd onroerend goed niet in gebruik werd genomen om redenen onafhankelijk van de wil van de eigenaar. Aangezien de proportionele vermindering sowieso enkel toegekend wordt als de leegstand en de improductiviteit onvrijwillig zijn, heeft de uitspraak van het Grondwettelijk Hof ertoe geleid dat de maximumtermijn van 12 maanden eigenlijk niet meer toegepast wordt.


Bron

artemis
Berichten: 2774

#11 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 14:28)

Ben blij dat je dit opgezocht en gevonden hebt VDB, en inderdaad er was ook een vermindering van OV voor de improductieve periode.

Het bewijs dat aan de termijnvoorwaarde is voldaan moet door de belastingplichtige geleverd worden.


Dat bewijs hadden we door een verklaring van een makelaar die het te huur stelde.
Ik herinner mij dat er een andere mogelijkheid bestond, indien een pand particulier te huur werd gesteld. In dat geval zou je een bewijs van leegstand en te huurstelling (met vermelding van periode) van een wijkagent moeten kunnen bekomen... in theorie althans...

Blijkbaar is er ook geen maximumtermijn van 12 maanden meer om deze vermindering te kunnen bekomen...

gypsi
Topic Starter
Berichten: 102

#12 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 14:49)

sorry het gaat niet over een pand dat niet verhuurd is ,maar wel over een appartement zelf huren en eigedom appartement verhuren,als ik het begrijp zou wij het KI dat we nu betalen +50%moeten betalen ,is dat juist,nochtans wij doen geen winst met verhuren want willen zelf iets gaan huren?

Vandebos
Berichten: 16152

#13 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 15:03)

Maar je verhuurt op hetzelfde ogenblik een eigendom, je hebt dus bijkomende inkomsten waarop rechtsgeldig belastingen geheven worden... Als de rest is van geen belang voor de inkomstenbelasting.

roharro
Berichten: 13081
Locatie: Plopsaland

#14 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 15:04)

gypsi schreef:sorry het gaat niet over een pand dat niet verhuurd is ,maar wel over een appartement zelf huren en eigedom appartement verhuren,als ik het begrijp zou wij het KI dat we nu betalen +50%moeten betalen ,is dat juist,nochtans wij doen geen winst met verhuren want willen zelf iets gaan huren?


Correctie: de verhoging voor woningen die je niet zelf betrekt is 40 percent, niet 50 percent.

Aangezien u voordien de woning zelf betrok was er geen verhoging met 40 percent. Bovendien werd het niet verhoogde kadastrale inkomen NIET in aanmerking genomen voor het bepalen van het jaarlijkse netto-belastbare inkomen. Vanaf nu wordt dat KI, verhoogd met 40 %, WEL bij het jaarlijkse inkomen geteld. Uw jaarlijks netto-belastbaar inkomen zal dus verhoogd worden met een bedrag gelijk aan (KI + 40 %).

De Onroerende Voorheffing, welke u nu ook reeds betaalde, blijft uiteraard ook behouden (maar zelfde bedrag).
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

gypsi
Topic Starter
Berichten: 102

#15 , 7 jaar 11 maand geleden (27 jan 2010 17:10)

roharro begrijp ik het goed
KI zal 40% meer zijn waarop wij _+ 60% zullen betalen (taks)
bij de aangifte komt dit bedrag nog bij ons inkomen????waardoor meer belastingen betalen
als dat zo zit is men dan niet beter te verkopen?

Terug naar “Kopen”