C43

C43

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

Re: C43

#16 , 14 sep 2020 21:39

Heel zeker. GE.xx.C2.xxxxxx.2020
en GE/G/xx/C2/xxxxxx/2020 in de dagvaarding. We begrijpen ook niet waarom in het PV-nummer een extra ‘G’ wordt toegevoegd in de dagvaarding.

Ik weet niet waarvoor de C staat. Blijkbaar gebruikt de lokale politie in Deinze tevens de C, maar dan wel C6.

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#17 , 15 sep 2020 19:58

Nog een paar vraagjes;
Op de flitsfoto staan een aantal gegevens waaronder de straatnaam met een huisnummer, snelheid, nummer camera en nummer radar. Tevens staat het aantal genomen foto’s. We zijn in het bezit van de 1ste foto van 2.
Na telefonisch contact met de Federale wegPolitie verwerkingscentrum is de tweede foto gewoon zwart. Is dit normaal?

Tevens hebben we de lokale politie nogmaals gecontacteerd. Dit om het ijkingsattest van de camera te mogen zien en een attest die bevestigd dat de agent die de vaststelling heeft gemaakt effectief bevoegd is om met de camera te werken. U kan dan vragen waarom we dit willen zien? Uit verschillende bronnen blijkt dat flitsfoto’s of zelfs camera’s fouten kunnen maken. En na ontvangst (kopie) van de flitsfoto, stellen we ons toch de vraag hoe het mogelijk is om een zo’n donker exemplaar te bekomen die tijdens een zonnige dag is genomen. Is er toch iets verkeerd gegaan?
Maar de politie zei eerst dat we per mail onze vraag konden stellen en dan de nodige kopieën van de attesten zouden ontvangen. Daarna telefoneerde de agent terug die zei dat we de attesten via de Rechtbank moesten opvragen.

Ook staat op de flitsfoto het aantal nummers #xx vermeld. Zijn dit het aantal foto’s die zijn genomen ter plaatse op het adres die tevens op de foto staat? Of zijn dit het aantal foto’s die die dag zijn genomen?

Alvast bedankt voor Uw reactie...

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#18 , 18 sep 2020 21:49

Nogmaals een vraag...

Op de flitsfoto staat het aantal genomen foto’s vermeld. In mijn vriend zijn geval namelijk 1/2. Wat verduidelijkt dat mijn vriend de eerste van de twee geflitste foto’s heeft gezien... Een hele donkere namelijk zoals eerder genoemd.

De vraag; waarom worden er twee foto’s genomen? Heeft dit een bedoeling? Worden de twee foto’s met elkaar vergeleken?

Kan iemand dit beantwoorden?

Reclame

Inazuma
Berichten: 6893
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#19 , 19 sep 2020 11:38

Aan tijdsverschil tussen de 2 foto's en de afgelegde afstand (die streepjes op de rijbaan voor een flitscamera al gezien ?) kan men ook zien hoe snel er gereden werd / checken of de meting OK is.


Als je een flitscamera in actie ziet, die flitst 2 keer .

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#20 , 20 sep 2020 09:58

Het is namelijk zo...

Aangezien er op de foto die mijn vriend heeft gezien in het dossier op de politierechtbank staat dat die foto de 1ste is van twee, hebben we om die reden de lokale politie alsook het verwerkingscentrum te Gent gecontacteerd.
In Gent hebben we de foto’s nogmaals mogen gaan inkijken. (Weliswaar buiten...)

De vrouw was niet tevreden toen we duidelijk maakten dat we ook foto nummer 2 wilden zien. Ze was naar buiten gekomen met foto 1 die ze een beetje had proberen te bewerken zodat hij wat duidelijker werd. Nog steeds was geen chauffeur te zien en was het alsof het een nachtopname was...
Dan kwam ze naar buiten met foto nummer 2.
Deze was namelijk volledig zwart. Daar is helemaal niets op te zien!! Geen lichtje, geen auto, geen straat... gewoon zwart.
Haar verklaring hiervoor is dat de zwarte foto een indicatie foto is. “Een wat?? Hij is gewoon zwart!” Het maakt geen verschil zei de vrouw, het is en blijft een zware overtreding.

Hoe kunnen ze dan iets hebben vergeleken?
Dan stellen we ons de vraag; hoe kan deze agent waarmaken welke auto in overtreding is. Op de 1ste foto staat namelijk dat mijn vriend de 80ste (#80) overtreding was.
Is dit van die dag op die plaats?

Naar aanleiding van Artikel 2.1 van Bijlage 1 van de wegcode;
2.1. Gebruikers - en installatiehandboek
De toestellen moeten geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de handboeken die aangeleverd worden door de constructeur en die goedgekeurd zijn samen met het toestel, ter gelegenheid van de modelgoedkeuring.

Hebben we de gebruiksaanwijzing van de Gatso in het Nederlands opgevraagd en ontvangen.
Punt 4.2 van het handboek bepaald namelijk;

4.2 Het bepalen van een locatie;
Parkeer het meetvoertuig in de berm van de weg of op een parkeerplaats evenwijdig aan de weg. Iedere locatie behoort te voldoen aan de hiernavolgende eisen

- het meetvoertuig mag niet in de buurt van een bocht staan, maar altijd langs een recht stuk weg van minimaal 50 meter lengte.
- op de locatie mogen geen bomen, verkeersborden of grote obstakels staan die de werking en het zicht van de radar camera installatie kunnen blokkeren
- op de locatie mogen binnen een afstand van 25 meter geen andere geparkeerde voer- tuigen staan
- parkeer het meetvoertuig op een afstand van 150-400 cm vanaf de wegkant om voldoende radarsignaal van de passerende voertuigen op te vangen alsook om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen.

De plaats waar de agent zich heeft geparkeerd is al niet breed genoeg zodat de gewenste 150cm (midden van de wagen waar de radar zich bevindt) kan gebruikt worden. Tevens moet volgens de gebruiksaanwijzing een zelftest worden uitgevoerd. Indien deze agent de test had uitgevoerd, had de agent namelijk gezien dat er een verkeersbord een 8 á 10 meter voor de wagen staat.

Volgens de handleiding werkt de radar op 20graden naar de weg toe.
Als een obstakel de werking van de radar beïnvloed, kan deze fouten maken. Zoals te vlug of te traag flitsen. Of zelfs een verkeerde meting doen...
Onze vraag; wat als de wagen wel recht stond (ondanks de wagen/radar niet op 150cm van de weg stond) maar de agent de camera zo gezet heeft zodat het bord er net niet op zou staan. (Ter verduidelijking: de radar werkt dan op 20graden maar de camera werd meer naar links gedraaid). Heeft dit invloed op een correcte meting? Is het mogelijk dat indien de camera te laat heeft geflitst, een eerste wagen niet werd geflitst maar mijn vriend als tweede wagen wel werd geflitst. Dit omdat de tweede foto gewoon zwart is...we er vanuit gaan dat de flits helemaal niet heeft gewerkt).
En wat is normaal het radar bereik of camera bereik. De camera stond volgens de flitsfoto op nummer 2, wat VER (bereik) is zodat aan beide kanten kan geflitst worden. Maar wat is de afstand waarop de radar (gezien de 20graden naar de weg toe van waar het meetvoertuig staat en de minimum 50meter afstand waar geen bocht mag zijn en de instelling van een VER bereik =1 tot 4 banen) een overtreding kan vaststellen?

Hopelijk kan iemand ons hier nadere toelichting geven... Alvast bedankt.

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#21 , 22 sep 2020 20:16

Niemand?

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#22 , 07 okt 2020 22:57

Beste allen...

We hebben helaas geen antwoorden meer ontvangen...

Maar ondanks dat, hebben we nog een vraag.

Op de flitsfoto moeten een aantal gegevens vermeld staan;

In mijn vriend zijn geval staat ondermeer vermeld;
Voertuigtype: CA (car)
Image: IM
Violation: VL (overtreding)
Direction: AP (tegemoetkomend)
Bereik: 2 (ver)
Gemeten snelheid: VM
Overtredingsnummer: #

Maar ook staat vermeld : LC (wat location betekend) maar we begrijpen niet wat het nummer bij deze locatie betekend?
Kan iemand achterhalen wat of waar deze locatie zich bevind ? Het nummer is
‘0524’.

Aub, kan iemand ons beantwoorden?

pouly
Berichten: 109
Juridisch actief: Nee

#23 , 08 okt 2020 11:53

Bij aanvang van de topic op 6 september schrijf je dat er een dagvaarding is. Wanneer komt de zaak voor ?

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#24 , 08 okt 2020 12:19

Pas in januari 2021

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#25 , 10 okt 2020 01:03

Nog een vraagje...
Uit hoeveel nummers en of letters bestaat het serienummer van de Gatso RS GS11? Heeft iemand misschien zelf nog een PV liggen waarop een serienummer staat van dit type van snelheidsmeter?

mava105
Berichten: 19864
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#26 , 10 okt 2020 09:10

Waarom toch allerlei zaken opzoeken om er onderuit te raken? Betaal gewoon die boete, want voor de politierechter zal de rekening nog veel hoger worden. Zeker als de rechter hetzelfde denk al ik.

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#27 , 10 okt 2020 10:07

Zoals eerder gemeld, het komt al voor op de rechtbank!
En waarom deze vragen??

Er zijn volgens ons een aantal dingen die niet kloppen.

1) De snelheid kan onmogelijk correct zijn;
2) het serie nummer (die slechts uit 4 nummers bestaat) is toevallig hetzelfde nummer als de LC (wat voor locatie staat);
3) we kunnen noch bij de politiedienst die de overtreding heeft vastgesteld, noch bij de verwerkingsdienst die het pv tenslotte heeft opgemaakt, het modelgoedkeuringsnummer van de camera achterhalen. Dit zogezegd omdat de ene dienst niet het pv heeft opgemaakt en omdat de andere dienst deze info niet heeft ontvangen;
4) ons (mijn vriend dan) wordt gevraagd waarom we het ijkingcertificaat willen zien(?) “dit maakt geen verschil!”
5) de eerste foto van 2 zit in het dossier bij de griffie en is heel donker, enkel de nummerplaat is zichtbaar (bij uitvergroting). De tweede foto is volledig zwart, wat volgens de medewerkster “ het bewijs is dat er te vlug is gereden”. We kunnen dan niet begrijpen dat ook de silhouetten van huizen en bomen kunnen verdwijnen bij opnames die na de middag zijn gebeurt? Zwarter dan dit zwart bestaat er niet!

En zo zijn er meerdere opmerkingen die we omwille van twijfel wie hier meeleest niet kunnen vernoemen.

Als het slechts om een boete zou gaan, hadden we deze al lang betaald!!
Mijn vriend is gedagvaard...

Gebruiker33
Topic Starter
Berichten: 108
Juridisch actief: Nee

#28 , 10 okt 2020 10:45

Het lijkt erop dat voor sommigen onder jullie het meest logische is dat iedereen hem naar de regels en wetten moet schikken zodat er geen gevolgen komen.

Welke advocaat of rechter zou nog werk hebben?

Maar als wij als burger het moeten doen, waarom de politie of wegbeheerders niet?

VB; In het Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten bepaald Bijlage 1 onder artikel 2.3 paragraaf 1

2.3. Registratieapparatuur, in voorkomend geval
Het toestel moet de meetresultaten registreren en de registratie zal de volgende gegevens bevatten : de identificatie (serienummer en modelgoedkeuringsnummer) en de lokalisatie van het toestel, de datum en het tijdstip van de meting, de gemeten snelheid (indien van toepassing) en de rijzin van het voertuig (indien van toepassing).


Als het volgens de wet verplicht is het serienummer en het modelgoedkeuringsnummer te vermelden, en wij het niet vinden...
Waarom mag hier op het forum dan de vraag niet gesteld worden uit hoeveel nummers het serienummer bestaat of zelfs hoe een proces-verbaal er eigenlijk (wettelijk) moet uitzien?

Zijn wij op dit forum de enige die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden?

We dachten nochtans dat dit forum bedoeld was om vragen te stellen aangezien we er vanuit gingen dat er toch een aantal professionele mensen van bepaalde diensten enige toelichtingen konden verschaffen...

Maar blijkbaar hebben we verkeerd gedacht. Aan @mava105 en alle andere aangesproken mensen, onze oprechte excuses voor het ongemak!

mava105
Berichten: 19864
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#29 , 10 okt 2020 12:15


1) De snelheid kan onmogelijk correct zijn;

Heb jij een geijkte privaat snelheidsmeter in de wagen?

2) het serie nummer (die slechts uit 4 nummers bestaat) is toevallig hetzelfde nummer als de LC (wat voor locatie staat);

Een fout serienummer kan onmogelijk een PV ongeldig verklaren.

Er is mogelijks al lang een bijkomend ¨PV opgemaakt zijn om deze foutjes recht te zetten En al zeker na uw akties in deze.

Inazuma
Berichten: 6893
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#30 , 10 okt 2020 15:17

Een fout serienummer kan onmogelijk een PV ongeldig verklaren.
Dat kan je absoluut niet beweren

Er zijn nog steeds rechters die vinden dat een PV maar juist moet zijn
Als er gegevens ontbreken, foutief zijn, onduidelijke foto, ... dan kan dat allemaal tot vrijspraak op basis van twijfel leiden.

Het kan ook terugbijten als de gegevens er wél zijn ...

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”