niet-concurrentiebeding PC 220

24mc40
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

niet-concurrentiebeding PC 220

#1 , 02 aug 2019 14:46

Dag,

Mijn (Nederlandse) werkgever legt mij nu bij het sluiten van een contract van onbepaalde duur een niet-concurrentiebeding (opgesteld door het Belgisch loonbureau) voor.
Ik ben werkzaam , volgens mijn loonstrook, als televerkoper / accountmanager buitendienst in de PC 220.
Mijn brutoloon is afhankelijk van een commissieloon en ligt dus tussen de € 31.200 en € 43.200 op jaarbasis. De € 50.000 zal ik op jaarbasis nooit overschrijden.

Het beding is opgesteld voor zowel Nederland als België. En op datum van mijn startdatum bij hun in 2017.

Ik voel me hier niet helemaal OK bij aangezien ze me een vrij hoge boete opleggen:
Lees:
"Bij overtreding van dit concurrentiebeding is de werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd, zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding en van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt."

Nu las ik dat het niet-concurrentiebeding bij bepaalde lonen niet geldig is.

Kan u mij meer vertellen over mijn situatie?

Alvast bedankt.

M. C.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1503
Juridisch actief: Nee

#2 , 02 aug 2019 15:08

------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

24mc40
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 02 aug 2019 15:39

Bedankt.

Mijn werkgever in gevestigd in Nederland en ik werk voor hun hier in België. Mijn contracten en loonstroken worden verzorgd door een Belgisch loonbureau. Maar ik ben geen grensarbeider noch gedetacheerd.

Reclame

denlowie
Berichten: 15100
Juridisch actief: Nee

#4 , 02 aug 2019 15:45

U werkt dus onder de Belgische wet .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

berenod
Berichten: 881

#5 , 02 aug 2019 18:35

Best langs vakbond passeren.
PC 220 is voedingsnijverheid, maar indien men je als handelsvertegenwoordiger aanschouwt zijn de regels voor het concurrentiebeding helemaal anders.

Blaatpraat
Berichten: 3121

#6 , 02 aug 2019 19:07

PC 220 bevat geen mogelijkheid tot concurrentiebeding, indien je brutojaarloon onder de 69.639 euro is.
Maar... zoals Berenod al zei: een uitzondering is er voor handelsvertegenwoordiger, en een account manager is dat wél me dunkt.

Dus dan nemen we die uitzonderlijke regels er eens bij:
Minimumloon van 34.819 per jaar .
Het jaar dat je hier niet aan zit, is het beding niet geldig.
Ik ben niet zeker hoe het zit met dat je het ene jaar hier wel boven zal zitten, en het andere jaar niet.

Dan de regels in dit geval:
- Het beding moet betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten
- Het beding mag niet verder reiken dan twaalf maanden
- Het beding moet beperkt blijven tot het gebied waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn activiteit uitoefent
- Het beding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgesteld.

Indien het contract stopgezet wordt tijdens de eerste 6 maanden, vervalt het beding.

De "boete" mag ook niet meer bedragen dan 3 maanden loon. 50.000 euro is meer dan je jaarloon, en dus zeker en vast meer dan die 3 maanden.

Daarnaast moet de werkgever op het einde van je werkperiode melden of deze afziet van het beding. Indien niet moet deze gedurende de ganse periode waarin het beding loopt, de helft van je loon doorbetalen. In veel gevallen is dit dus 6 maandlonen die je erbij krijgt. Dat is iets dat veel werkgevers vergeten trouwens.

berenod
Berichten: 881

#7 , 02 aug 2019 20:40

Opletten, handelsvertegenwoordigers hebben géén recht op de vergoeding ten bedrage van de helft van het loon tijdens het concurrentiebeding!
Dit is misschien het allergrootste verschil ten opzicht van gewone werknemers!

Een handelsvertegenwoordiger kan daarentegen wel recht hebben op een uitwinningsvergoeding, maar dit is iets heel anders, en belangrijker, indien de handelsvertegenwoordiger zelf ontslag geeft heeft hij er sowieso geen recht op (tenzij bij ontslag door werknemer wegens dringende redenen).

Bron: http://ontslagadvies.be/werknemer/ik-ne ... nwoordiger
Vaak zijn deze concurrentiebedingen niet geldig omdat ze niet correct werden opgesteld. Specifiek voor handelsvertegenwoordigers is wel dat er geen forfaitaire compensatoire vergoeding moet betaald worden door de werkgever in ruil voor de toepassing van een concurrentiebeding.

Marcus Aurelius
Berichten: 1503
Juridisch actief: Nee

#8 , 02 aug 2019 20:51

Ik denk dat hier enkele zeer belangrijke aspecten uit het oog verloren worden.

Het gaat om een Nederlandse werkgever, dus loon ten laste van de Nederlandse werkgever. Indien de tewerkstelling voor meer dan 25% in het woonland uitgeoefend worden, dient de Nederlandse werkgever over het Nederlandse loon Belgische sociale zekerheid te betalen. Ik begin me eigenlijk af te vragen of het hier überhaupt om een werknemer dan wel om een zelfstandige gaat. U best even laten onderzoek of hier al dan niet sprake is van een A1-verklaring. We moeten hier dan ook een duidelijk onderscheid maken tussen de sociale zekerheidswetgeving en de arbeidswetgeving en vooral welk land bevoegd is. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

24mc40
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#9 , 05 aug 2019 13:47

Bedankt iedereen.

Ik ga me vandaag verder laten informeren bij een vakbondsinstantie.
In principe heb ik geen contract als handelsvertegenwoordiger.. terwijl ik dit eigenlijk in name wel beoefen. Dus moet er echt eens grondig naar laten kijken.

Terug naar “Andere”