Belasting tweede verblijf - aanpalende woongelegenheid aan gezinswoning

vincec
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Belasting tweede verblijf - aanpalende woongelegenheid aan gezinswoning

#1 , 17 jul 2019 10:11

Hallo,

Ik ben persoonlijk eigenaar van 2 aanpalende rijhuizen in Leuven. Mijn hele familie is gedomicilieerd op 1 huisnummer. Wij bewonen en maken gebruik van beide huizen en tuinen en gebruiken de tuin als toegang tot de andere woning.

Voor de tweede woning heft de stad Leuven nu een belasting op tweede verblijf.

Het belastingreglement op tweede verblijven definieert in de begripsomschrijving (artikel 2) een tweede verblijf als:

Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke woongelegenheid op het grondgebied van de stad Leuven waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, het wachtregister of niet beschikt over een bijlage 33 voor buitenlandse grensstudenten ....
...Als er op het adres van zo een woongelegenheid niemand in de bevolkingsregisters of het wachtregister is ingeschreven, dan is er een weerlegbaar vermoeden dat de eigenaar, huurder of gebruiker ze gebruikt als tweede verblijf. Dit vermoeden kan met alle rechtsmiddelen weerlegd worden.


Aangezien wij ruim 4 jaar zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en wij in deze woongelegenheid (kunnen) verblijven, voldoet het pand mijns inziens niet aan bovenstaande definitie van tweede verblijf.
Ook wordt deze belasting geheven teneinde gebruikers te belasten die hun gemeentebelsting elders betalen, maar toch van de Leuvense stedelijke infrastructuur gebruik maken. Dat is bij ons niet het geval.
Bij telefonische navraag bij de dienst werd mij medegedeeld dat 'dit per woongelegenheid nagekeken wordt'. Toen is vroeg waar dit vermeld stond in het reglement, was het antwoord 'nergens'.

Is mijn interpretatie van het de letter van het reglement en de geest van de belastingsheffing correct en kan ik dus met reden een bezwaarschrift indienen?
Tevens raadde de dienst mij aan om een hoorzitting te vragen.

Dank voor uw bemerkingen,
Vince

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Franciscus
Berichten: 34543

#2 , 17 jul 2019 10:20

Volgens mij ziet u het verkeerd. Op dat adres is niemand ingeschreven in het bevolkingsregister.
Mijn ouders verbleven dikwijls 7 maanden op hun buitenverblijf ... ook al was dat zo het bleef hun tweede verblijf.

Op één januari staat u of uw familie daar niet ingeschreven bijgevolg ofwel belasting 2de verblijf ofwel leegstand.

Inazuma
Berichten: 6644
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 17 jul 2019 10:23

Strikt genomen klopt hun argumentatie op basis van het belastingsreglement.
Zij kijken gewoon of een wooneenheid bewoond is, ttz, is er iemand gedomicilieerd.

Vraag College burgemeester & schepenen om een uitzondering
U kan immers het "vermoeden" van gebruik als 2de verblijf weerleggen.
Goed motiveren.

Gezien de vrij speciale aard van uw gebruik, als uitbreiding van de "eerste" woning, is zoiets natuurlijk niet voorzien (letterlijk noch figuurlijk) als specifieke uitzondering in de reglementering.

Reclame

Inazuma
Berichten: 6644
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#4 , 17 jul 2019 10:25

Op één januari staat u of uw familie daar niet ingeschreven bijgevolg ofwel belasting 2de verblijf ofwel leegstand.
Beide kunnen weerlegd worden - waarvoor ook de optie voorzien is.
Huis nààst je domicilie dat je mee gebruikt om in te wonen, kan je niet als "tweede verblijf" aanzien.
En het staat evenmin leeg, het wordt gebruikt.

Franciscus
Berichten: 34543

#5 , 17 jul 2019 10:28

Maar er is niemand ingeschreven en bij mijn weten zal dit argument gebruikt worden er is geen wettelijke inschrijving op dit pand - geen inschrijving dus leeg / 2de verblijf.
Iemand inschrijven... of zorgwonen??

Sirkii
Berichten: 4010

#6 , 17 jul 2019 10:45

Zoals het staat in t reglement: dit vermoeden van tweede verblijf (op basis van niemand er gedomicilieerd) kan met alle rechtsmiddelen weerlegd worden. Dien dus een gemotiveerd bezwaarschrift in. Je kan ook bekijken of je beide huizen kan/mag samenvoegen (ttz er één woongelegenheid van maken)

Issued
Berichten: 863

#7 , 17 jul 2019 10:58

Dus jullie zijn van mening dat er voor die tweede woonst geen aparte belastingen moeten betaald worden?

Het is ofwel 1 Woonheid die allen gebruiken of het zijn twee wooneenheden waar de familie te pas en te onpas in "verblijft" en dus een tweede verblijf.

Als je gaat argumenteren dat het als 1 wooneenheid dient aanzien te worden, kan men dan in problemen komen met het kadaster en de belastingen daarop?

LennieK
Berichten: 1380
Juridisch actief: Nee

#8 , 17 jul 2019 11:47

twee mogelijke oplossingen;

- laat de twee woningen officieel samenvoegen tot één woning, met de nodige omgevingsvergunning. (opgelet: niet gezegd dat dit zal mogen volgens de stedenbouwkundige voorschriften)
- plaats een gedeelte van de domicilies op de ene woning, en een deel op de andere. Dan zijn jullie natuurlijk wettelijk geen gezin meer. Kan invloed hebben op inkomen en fiscaliteit.

Marcus Aurelius
Berichten: 1805
Juridisch actief: Nee

#9 , 17 jul 2019 12:01

Indien het om twee huisnummers gaat, is een zorgwoning niet mogelijk. Een zorgwoning moet immers deel uitmaken van één eigendom. De zorgwoning draagt hetzelfde huisnummer als de "hoofdwoning". Men wordt wel als alleenstaande beschouwd. Zoals hierboven omschreven biedt de inschrijving van een gedeelte van het gezin op het tweede adres ook een mogelijkheid. Ik zou in elk geval de juridische situatie laten afstemmen op de feitelijke situatie. Indien beide adressen tot één adres kunnen samengevoegd worden is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dit beperkt echter de mogelijkheden in de toekomst. Door bewoning kan u vragen om ontslagen te worden voor de leegstandbelasting. Een voordeel van twee adressen is ook dat u deze "woning" kan verhuren als de familie "kleiner" wordt.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

vincec
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#10 , 17 jul 2019 13:05

Hartelijk dank voor al de interessante reacties tot nu toe!

Enkele verduidelijkingen:
Leegstand is niet van toepassing aangezien een deel van de woning professioneel verhuurd is aan mijn bvba die er haar zetel heeft en klein kantoor. Dit met een geregistreerd huurcontract. Ook in de feiten staat de woning helemaal niet leeg maar zijn er 2 ingerichte slaapkamers die dagelijks gebruikt worden, dit omwille van betere geluidsisolatie van in de 'hoofdwoning'. In de tuinen is geen scheiding aanwezig en deze wordt als geheel gebruikt.

Wat oplossingen betreft;
Samenvoeging is geen optie wegens vernietingen van waarde en eventule latere schenkingen aan beide kinderen. De kost hiervoor is hoger dan de jaarlijkse belastingen.
Verdeelde domicilies zou neerkomen op een echtscheiding, wat niet de bedoeling is.

Ik ben niet meteen op zoek naar een oplossing om de belasting te vermijden door wijziging aan de huidige situatie. Mijn stelling is dat uit de feiten/reglementering zou blijken dat dit geen tweede verblijf betreft en/of dat wij door twee woningen te bezitten/gebruiken in dezelfde stad alwaar we geregistreerd zijn, geen meerkost verwekken voor gebruik van stadsinfrastructuur en dat daarom de grondslag voor het heffen van deze belasting niet van toepassing is.

Verdere argumentatie die u kan bedenken is welgekomen!

Milo72
Berichten: 1003

#11 , 17 jul 2019 13:35

Naar mijn gevoel is dit tweede huis in alle mogelijke betekenissen een tweede verblijfplaats.
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke woongelegenheid op het grondgebied van de stad Leuven waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, het wachtregister of niet beschikt over een bijlage 33 voor buitenlandse grensstudenten ....
U (noch iemand anders) bent voor deze woongelegenheid ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Ook puur feitelijk: u (of leden van uw gezin) gebruikt/gebruiken dit huis als verblijfplaats zonder dat het uw hoofdverblijfplaats is. Is dat niet de definitie van "tweede verblijfplaats" ?

Naar mijn gevoel is het dan ook heel simpel: ofwel betaal je belastingen op tweede verblijfplaats, ofwel domicilieer je 1 of meerdere leden van het gezin op het tweede adres, ofwel voeg je de huizen officieel samen tot 1 verblijfplaats, elk met hun specifieke gevolgen.
Je kan niet de voordelen van het ene combineren met het voordeel van het andere.
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

LennieK
Berichten: 1380
Juridisch actief: Nee

#12 , 17 jul 2019 14:51

voor een tweede verblijf maakt dat 0,0 verschil of dat nu in dezelfde stad ligt of niet... In mijn gemeente zijn er genoeg die een hoofdverblijfplaats hebben in een appartement, en een tweede verblijf in een groener deel van de stad. Er is er zelfs een die een tweede verblijf heeft in zijn eigen achtertuin (dat is wel bijna een kilometer stappen, maar soit)

Inazuma
Berichten: 6644
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#13 , 17 jul 2019 14:59

Dus jullie zijn van mening dat er voor die tweede woonst geen aparte belastingen moeten betaald worden?
Met wat geluk niet de vaak hoge belasting op leegstand of tweede verblijf.
Omdat het uiteindelijk geen van beide is.

LennieK
Berichten: 1380
Juridisch actief: Nee

#14 , 17 jul 2019 15:25

Het is wél een tweede verblijf, en inderdaad geen leegstaand pand.

De heffingen op leegstand zijn meestal hoger en verhogen exponentieel ieder jaar.

De omringende lokale besturen hier in de streek zouden jouw geval als leegstand behandelen. Je zou op de inventaris leegstand terecht komen en vervolgens zelf moeten bewijzen dat het een tweede verblijf is. Er geldt hier een aangifteplicht voor tweede verblijven, dus als je het niet zelf aangeeft wordt de heffing verhoogd met een boete.

LennieK
Berichten: 1380
Juridisch actief: Nee

#15 , 17 jul 2019 15:28

Hier zal je lezen dat gemeentebesturen redelijk autonoom zijn wat de heffing op tweede verblijven betreft. https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-b ... n-belasten

Er is geen algemene, over gans Vlaanderen geldende, definitie van tweede verblijf

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”