Alimentatie, niet erkend door vader

ShanaGMilaz
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Alimentatie, niet erkend door vader

#1 , 01 jul 2019 11:28

Hallo,

Hopelijk kunnen jullie me meer info geven.

De papa van mijn zoontje is weggegaan tijdens zwangerschap. Hij ging toen ook tegen iedereen vertellen dat het zijn kind niet was. Eenmaal mijn zoontje geboren, was het weer van dat :| . Ik was met niemand anders naar bed gegaan dus stond ik recht in mijn schoenen en besloot ik dat ik het op papier wou hebben. Toen hebben we onderling een dna test gedaan en een onderling document opgesteld dat hij wel de vader is maar er geen recht op heeft, alsook geen plichten dus dat hij niet hoeft te betalen ervoor. Is niet erkend geweest erdoor ook en staat op geen een papier als vader. Enkel het dna resultaat.

Mijn vraag nu, kan ik alsnog toch onderhoudsgeld/alimentatie vragen?
Als alleenstaande mama is het zeer zwaar en zou ik het enkel maar 'fair' vinden dat hij iets mag betalen. Er is wel totaal niets van contact tussen ik en hem. Hij heeft geen interesse in hem ook. Zelfs geen 1 berichtje, niets dus.
Ik heb hem vorige week een mail gestuurd, waarin ik mijn hart luchtte dat het niet evident is als alleenstaande. Nu, die harteloze ex van mij heeft zelfs niets geantwoord, geen 'Nee', totaal niets. Ik moet iedere euro samen tellen iedere dag en meneer maakt reisjes en allerlei extra's.
Alsook ben ik benieuwd hoeveel recht hij heeft om mijn zoontje, nu 14maand, dan te zien? Ben ik verplicht van hem te laten zien aan hem of mee te geven voor een weekend enzo? Hij kent hem totaal ook niet, dus daar ben ik wel wat ongerust over ook.

Graag hoor ik meer info van jullie.

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Oude Belg
Berichten: 2883

#2 , 01 jul 2019 11:43

Als u alimentatie wil,erkent u hem als vader. Hij kan inderdaad een omgangsregeling krijgen, 50-50 bijvoorbeeld.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 01 jul 2019 12:02

HOOFDSTUK 6. - VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING.

Art. 336.[1 Het kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, kan van degene die gedurende het wettelijke tijdvak van de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een onderhoudsbijdrage vorderen op grond van artikel 203, § 1.]1
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 7, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

Art. 337. <W 31-03-1987, art. 38> § 1. De vordering komt aan het kind persoonlijk toe. (...). <W 2006-07-01/75, art. 22, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
§ 2. De vordering gaat niet over op de erfgenamen van het kind. Deze kunnen echter de begonnen rechtsvordering voortzetten.
§ 3. Na het overlijden van de persoon die gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met de moeder gemeenschap heeft gehad, kan de vordering worden voortgezet maar niet meer ingesteld tegen zijn erfgenamen.

Art. 338.<W 31-03-1987, art. 38> § 1. De eiser biedt de [2 familierechtbank]2 een verzoekschrift aan, bevattende een beknopte opgave van de feiten en vergezeld van de bewijsstukken, zo die er zijn.
[2 In voorkomend geval verwijst de rechtbank de vordering naar de kamer voor minnelijke schikking, [3 overeenkomstig artikel 1253ter/1, § 3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek]3.]2
§ 2. Indien de verweerder het bestaan heeft erkend van de gemeenschap die tot grondslag dient van de vordering en indien de partijen het eens zijn over het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, maakt de [2rechtbank]2 daarvan proces-verbaal op.
[2 ...]2.
§ 3. [1 ...]1
----------
(1)<W 2010-06-02/35, art. 13, 053; Inwerkingtreding : 10-07-2010>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 39, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 44, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(3)<W 2018-06-15/03, art. 2, 081; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

Art. 338bis. <W 31-03-1987, art. 38> De vordering wordt afgewezen indien de verweerder door alle wettelijke middelen het bewijs levert dat hij de vader niet is.

Art. 339.[1 De artikelen 203, 203bis en 203quater zijn van overeenkomstige toepassing.]1
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 8, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

Art. 339bis.<W 31-03-1987, art. 38> De last van de uitkering gaat over op de nalatenschap van de uitkeringsplichtige overeenkomstig artikel [1 205bis, §§ 3, 4 en 6 ]1.
De uitkering kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 209.
----------
(1)<W 2012-12-10/14, art. 5, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

Art. 340. <W 31-03-1987, art. 38> De uitkering is niet meer verschuldigd zodra de afstamming van vaderszijde vaststaat ten aanzien van een ander dan de uitkeringsplichtige of indien het kind geadopteerd wordt.

Art. 341. <W 31-03-1987, art. 38>. Een vonnis waarbij de verweerder krachtens artikel 336 wordt veroordeeld tot het betalen van een uitkering, heeft dezelfde gevolgen als de vaststelling van het vaderschap, wat de huwelijksbeletselen betreft.

Art. 342. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 38>

HOOFDSTUK V. - VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK (OF DE AFSTAMMING) ONTSTAAN. <W 31-03-1987, art. 31>

Art. 203.[1 § 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.
§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.
§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.]1
[2 Deze verplichting vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden echtgenoot te erven. De rechter schort zijn uitspraak op tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is getreden. ]2
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>
(2)<W 2012-12-10/14, art. 2, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

eylis
Berichten: 7677

#4 , 01 jul 2019 13:21

Maw u moet het verzoekschrift indienen voor de rechtbank en een advocaat nemen om u te verdedigen. Het papier dat jullie destijds opstelden is niet rechtsgeldig, want niet officieel. "Onderling" een DNA-test doen lijkt me iets met een pakket via internet besteld, en zal misschien wel overgedaan moeten worden via een erkend labo. Dus het wordt wel een juridisch gehakketak. Dat kost u al minstens de mogelijke alimentatie van enkele jaren. De vader krijgt dan wel minstens omgangsrecht en wie weet 50/50 verblijfsrecht. een advocaat zal u vertellen dat u veel kans maakt dat de vader dat niet krijgt. Maar dat weet je nooit vooraf.....Het kàn wel, dus moet u er effectief rekening mee houden dat u misschien geld uitgeeft aan een zaak die de papa wél wint.

Franciscus
Berichten: 34030

#5 , 05 jul 2019 18:12

Het is niet zo dat vader 'omgangsrecht' zou krijgen . Ik ken cases waar dat niet gebeurd is maar wel alimentatie diende betaald te worden.

Terug naar “Echtscheiding”