Vlaamse Zorgverzekering

asperger
Topic Starter
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

Vlaamse Zorgverzekering

#1 , 28 jun 2019 15:05

Heeft een zorgbehoevende gepensioneerde die heel zijn leven in Wallonië heeft gewoond recht op steun van de Vlaamse Zorgverzekering indien hij zich nu domicilieert in een rusthuis in Vlaanderen? Hij heeft nooit bijdragen betaald (kon ze ook niet betalen) wegens woonplaats in Wallonië.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
aldebaran
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#2 , 29 jun 2019 20:42

Cf. de laatste paragraaf op https://www.vlaamsezorgkas.be/het-zorgb ... erzekering

Eén van de voorwaarden is dat de zorgbehoevende ten minste vijf jaar zonder onderbreking in Vlaanderen of Brussel moet gewoond hebben, of ononderbroken sociaal verzekerd is in een lidstaat van de Europese Unie. Indien sociaal verzekerd in Wallonië, lijkt me dat dus niet per se een probleem, gelet op de "of".

Belangrijker is de eerste voorwaarde: aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Dat lijkt nog te kunnen, gezien er geen leeftijdsgrens is en de zorgbehoevende zich in Vlaanderen gaat vestigen. Voor inwoners van Brussel lijkt er een wachttijd van vijf jaar te gelden na aansluiting bij een zorgkas, geen idee of dit ook geldt voor "nieuw-gedomicilieerden" in Vlaanderen.

Mathieu Rutten

#3 , 29 jun 2019 23:00

Zoals Aldebaran stelt gaat het niet meer om de Vlaamse Zorgverzekering, maar om de Vlaamse Sociale Bescherming.
Is betrokkene gedomicilieerd in het woonzorgcentrum?
Is betrokkene grensarbeider geweest? Met andere woorden heeft hij gebruik gemaakt van het vrij verkeer.

Het gaat om een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Reclame

asperger
Topic Starter
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#4 , 29 jun 2019 23:55

Het betreft een Waal die naar een woonzorgcentrum in Vlaanderen komt en er gedomicilieerd zal zijn. Kan die onmiddellijk genieten van de Vlaamse sociale bescherming?
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

jefke007
Berichten: 1628

#5 , 30 jun 2019 00:13

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgpremie


heeft er WEL recht op ( of het rechtvaardig is, is wat anders; iemand die heel zijn leven in Vlaanderen de zorgpremie van 52 euro heeft betaald, en naar Wallonië gaat wonen , ontvangt noegabollen van die premie van 130 euro per maand )

het gaat ook om WERKEN in Vlaanderen of men al dan niet een premie "mag of moet betalen"
zie link

aldebaran
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#6 , 30 jun 2019 01:24

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/ar ... 2018032546

Er lijkt inderdaad geen sprake van een wachtperiode te zijn na een verhuizing naar het Nederlandse taalgebied, zie bijvoorbeeld Art. 218. In dit artikel wordt wel een assumptie geformuleerd over een vorig statuut in een ander taalgebied, maar de grondlijn lijkt te zijn dat iemand die naar het Nederlandse taalgebied verhuist, aanspraak kan maken op tegemoetkoming, ervan uitgaande dat de zorgbehoevende vanaf het moment van verhuis een aanvang neemt met het betalen van de jaarlijks verschuldigde premies cf. Art. 112.
Art. 218: [...] Als de persoon van een ander taalgebied naar het Nederlandse taalgebied verhuisd is, en hij over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een equivalent daarvan beschikte op het moment van de verhuizing, dient de gebruiker opnieuw een aanvraag conform dit besluit in vanaf het moment dat hij in het Nederlandse taalgebied woont. Bij een positieve beslissing gaat de uitvoering van de tegemoetkoming in vanaf de eerste dag van de maand na de verhuizing, op voorwaarde dat de aanvraag binnen de drie maanden na de verhuizing ingediend is.

Is het delicaat om op voorhand hiernaar te informeren bij een zorgkas?

Mathieu Rutten

#7 , 30 jun 2019 08:27

Aldebaran,
Als de persoon van een ander taalgebied naar het Nederlandse taalgebied verhuisd is, en hij over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een equivalent daarvan beschikte op het moment van de verhuizing, dient de gebruiker opnieuw een aanvraag conform dit besluit in vanaf het moment dat hij in het Nederlandse taalgebied woont. Bij een positieve beslissing gaat de uitvoering van de tegemoetkoming in vanaf de eerste dag van de maand na de verhuizing, op voorwaarde dat de aanvraag binnen de drie maanden na de verhuizing ingediend is.

Dit slaat op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de vroegere THAB en niet op de 130 euro. Deze uitkering was vroeger federaal. Als je dit zou doortrekken naar de zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, betrokkene had hier geen recht op op het ogenblik van de verhuizing, gezien niet voorzien in Wallonië.

Indien betrokkene niet in aanmerking zou komen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, moet hij mijn inzien althans navragen bij zijn ziekenfonds of hij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit de Waalse Sociale Bescherming, die sedert 01.01.2019 van kracht is.

Inderdaad een heel interessante casus.

Jammer genoeg heb ik nog geen antwoord ontvangen op mijn vragen. Deze zijn cruciaal om de casus correct te kunnen beantwoorden.

Thieu Rutten.

asperger
Topic Starter
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#8 , 30 jun 2019 14:41

Ik zie dat er heel wat terminologie aan te pas komt. Ik ken er niets van. Daarom licht ik nog even toe in mijn eigen woorden.

1. Het gaat over de 130 EUR die men blijkbaar als zorgbehoevende in een woonzorgcentrum kan krijgen hier in Vlaanderen.
2. De persoon waar het over gaat is de vader van een ex-collega. Heeft sedert geboorte in Wallonië gewoond en gewerkt.
3. Heeft daar nooit beroep gedaan op welke sociale zorgsteun ook. Hij is zeer recent zorgbehoevend geworden en kan niet meer zelfstandig wonen.
4. Zijn enige kind, mijn ex-collega, woont in Vlaanderen. Daarom is het aangewezen dat zijn vader dichtbij komt wonen, dus in een woonzorgcentrum in Vlaanderen.
5. Heeft hij recht op die 130 EUR? Zorgpremie zal eerst vanaf heden betaald worden aangezien nu verplicht wegens binnenkort gedomicilieerd in Vlaanderen.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten

#9 , 01 jul 2019 11:26

Asperger e.a.,

Ik heb mijn documentatie er nog eens op nageslagen. Betrokkene kan onmiddellijk in aanmerking komen indien hij zich laat domiciliëren op het adres van het Vlaamse WZC. Hij dient uiteraard de kleine jaarlijkse bijdrage te betalen en komt hierdoor in aanmerking voor alle takken van de Vlaamse Sociale Bescherming.
Ik zou betrokkene dan ook aanraden om alleszins zijn rechten op een tegemoetkoming Zorg voor Ouderen met een Zorgnood (de vroegere THAB) te laten onderzoeken.

Thieu Rutten.

asperger
Topic Starter
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#10 , 01 jul 2019 12:24

Bedankt. Ik geef het zo door.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Terug naar “Andere”