Huurder niet te bereiken maaar gaat toch pand op tijd verlaten

SUZANNA
Topic Starter
Berichten: 79

Huurder niet te bereiken maaar gaat toch pand op tijd verlaten

#1 , 12 jun 2019 08:04

Topics samengevoegd JurecaBe moderator


Huurder heeft opzeg gekregen daar eigenaar zelf pand gaat bewonen, opzeg is voor eind volgende maand maar kan geen contact krijgen met de huurder bel is van deur gehaald alles is altijd potdicht afgesloten gordijnen overdag altijd dicht wanneer je ook langs gaat .
mag ik en kan ik zonder de wet te overtreden de dag van de oplevering binnen gaan in mijn eigen pand.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Likes
Berichten: 176
Juridisch actief: Nee

#2 , 12 jun 2019 08:28

Neen

Indien de huurder het pand niet verlaten heeft moet u via de vrederechter de procedure tot uithuiszetting opstarten

LennieK
Berichten: 1316
Juridisch actief: Nee

#3 , 12 jun 2019 09:12

Neen. U kan wel al een attest van woonst en attest van gezinssamenstelling gaan opvragen bij het gemeentehuis. Dat zal u nodig hebben om naar de vrederechter te trekken.

Reclame

Oude Belg
Berichten: 2925

#4 , 12 jun 2019 09:20

Huurder heeft opzeg gekregen daar eigenaar zelf pand gaat bewonen, opzeg is voor eind volgende maand
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

LennieK
Berichten: 1316
Juridisch actief: Nee

#5 , 12 jun 2019 09:40

rechtzetting, navraag bij de bevoegde diensten heeft inderdaad uitgewezen dat de huiseigenaar ook als een bevoegde derde wordt beschouwd als dit document wordt vereist in een rechtsgeding.
Een derde heeft enkel recht op gegevens indien de wet dit voorschrijft en enkel op de gegevens die voorgeschreven worden of noodzakelijk zijn om de wet uit te voeren. Dus, een eigenaar-verhuurder die voor een rechtbanken een procedure per verzoekschrift wil starten tegen de huurders heeft enkel recht op de gegevens die de wet vereist om deze procedure in te stellen. Voor iedere procedure bepaalt de wet wat er in het verzoekschrift moet staan op straffe van ontvankelijkheid. De gemeente mag bijkomend nagaan of de aanvraag te goeder trouw is en er werkelijk een procedure zal opgestart worden
Jawel hoor. Toch zeker weten als de domicilie van deze persoon nog staat op het adres van het verhuurde pand. TS zal enkel moeten aantonen dat hij effectief eigenaar van het pand is en desgewenst een huurcontract voorleggen. Je kan geen zaak op de rol laten zetten zonder deze documenten van elke op te roepen partij.

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige

Blaatpraat
Berichten: 3214

#6 , 12 jun 2019 10:12

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.c ... 311225.xml

Het attest van woonst is verplicht om een procedure op te starten. Zo is het nu eenmaal.

SUZANNA
Topic Starter
Berichten: 79

#7 , 12 jun 2019 11:31

Er is een aangetekend opzeg gedaan +een gewone brief met de post en een paar dagen daarna nog een gesprek per gsm waar ik mijn spijt uit drukte dat ik haar huur opzegde maar dat ik zeker zou helpen een andere woning voor haat te zoeken, wat ik dan ook gedaan heb toen ik haar dat melde via een sms berichtje was ze b

asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#8 , 12 jun 2019 12:29

De gemeente levert dat attest af mits bewijs dat men de eigenaar/verhuurder is. Ik vraag altijd zo een attest op om te zien of de huurder zich in de gehuurde woning heeft gedomicilieerd.

Ook als men huurder wil oproepen bij de vrederechter met verzoekschrift moet men dat attest bijvoegen. Anders doet de griffie niets.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Didymus
Berichten: 1960

#9 , 12 jun 2019 14:11

De gemeente mag mijn inzien dit document niet afleveren in het kader van de GDPR. Het gaat immers om gegevens van derden.
De verhuurder heeft niet alleen een gerechtvaardigd belang, er is ook de wettelijke verplichting om dit bij een procedure voor te leggen. GDPR kan dus niet ingeroepen worden om dit te verhinderen.
"sowieso" schrijf je zo.

mava105
Berichten: 19227
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#10 , 12 jun 2019 17:06

Is een attest van woonst hetzelfde als een attest van gezinssamenstelling? Ik denk dat we hier over 2 verschillende attesten spreken.

Blaatpraat
Berichten: 3214

#11 , 12 jun 2019 23:32

Identiteitsbewijzen
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

naam en voornamen
plaats en datum van geboorte
adres
burgerlijke staat
nationaliteit
de datum sinds wanneer u op het adres woont.
U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden
De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

uzelf
uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.
Procedure
U kunt het attest aanvragen:

aan het loket van de dienst Burgerzaken
online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
bij het e-loket van uw gemeente
bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat mee te nemen
Als u het attest zelf ophaalt:

uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
uw eigen identiteitskaart.
Voila, krachtens de wet is het toegelaten dus.
En aangezien dit attest noodzakelijk is om een procedure voor de rechtbank op te starten inzake huurgeschillen...

Maar goed, zijn we niet te ver afgeweken van de originele vraag? Misschien kan een mod de laatste berichten verplaatsen naar een ander topic.

Blaatpraat
Berichten: 3214

#12 , 13 jun 2019 12:51

https://www.woninghuur.vlaanderen/sites ... df#page=54
Pagina 54, rechts-onderaan en pagina 55, links-bovenaan.

En dit is een door onze overheid uitgegeven document die de wettekst leesbaar maakt.
De bepaling zelf is terug te vinden in het gerechtelijk wetboek. Ik dacht artikel 1344bis.

asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#13 , 13 jun 2019 13:51

Ik dacht dat ik toch reeds had geantwoord dat de eigenaar-verhuurder, op voorlegging van bewijs dat men de eigenaar-verhuurder is, dat document wel krijgt van de gemeente. Heb ik al meermaals moeten doen. Klopt dat ook dat men daarvoor in persoon naar het gemeentehuis moet gaan.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Didymus
Berichten: 1960

#14 , 13 jun 2019 13:57

Blaatpraat e.a., gelieve mijn topics eens begrijpend te lezen. Het is een weergave van de rechtsregels.
derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
"een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager." De huiseigenaar is geen publieke of private instelling. Indien hij gemachtigd is krachtens de wet, gelieve dan melding te maken van het desbetreffende wetsartikel.
Het probleem met begrijpend lezen ligt hier toch echt bij u hoor en uw argumenten worden niet sterker door steeds in herhaling te vallen.

"bv." betekent nog altijd bijvoorbeeld, niet exclusief. De afgifte gebeurt in dit geval krachtens de wet, inderdaad in G.W. art. 1344bis.
"sowieso" schrijf je zo.

SUZANNA
Topic Starter
Berichten: 79

#15 , 30 jul 2019 19:58

huurder gaat dan toch op tijd pand verlaten maar zeer vuil achter gelaten en eist dat ik een rekening betaal van de verwarming die hij heeft laten maken maar dat was meer dan 3 jaar geleden en hij heeft nooit iets laten weten dat er stukken zijn aan ons als eigenaars dat vindt ik toch wel vreemd, Ben ik nu verplicht die rekening terug te betalen , ook heeft ze voor de zekerheid dat ik zou betalen een halve maand huur niet betaald zegt ze , hoe los ik dat het beste op . iemand een oplossing??? MVG

Terug naar “Kopen”