Vraag van beroep

Jade jade
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

Vraag van beroep

#1 , 25 mei 2019 03:40

Ik heb gedurende 120 uur + boete gemeenschapsdienst ontvangen. Als ik de aanvraag ga betwisten, werd mijn verzoek geweigerd in hoeverre de scheidsrechter. Opmerking Ik werd veroordeeld omdat ik de afwezige vier maanden lang had laten werken, maar hem geen pijn deed

Berichten samengevoegd - misschien ietsje duidelijker uw vraag stellen aub JurecaBE moderator

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Jade jade
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#2 , 25 mei 2019 03:56

Ik heb 120uur werkstraf + boete ontvangen. wanneer ze uit het strafregister worden verwijderd ?

denlowie
Berichten: 15474
Juridisch actief: Nee

#3 , 25 mei 2019 07:33

Snap er niks van wat je wil zeggen .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

denlowie
Berichten: 15474
Juridisch actief: Nee

#4 , 25 mei 2019 09:54

De veroordelingen op uw strafblad blijven echter niet voor eeuwig en altijd vermeld op het uittreksel uit het strafregister.

Naargelang de zwaarte van de uitgesproken straf, de reden waarom u het uittreksel aanvraagt (beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, …) en de hoedanigheid van de aanvrager (particulier, overheid, gerechtelijke instantie, …) zullen bepaalde veroordelingen wel of niet gewist worden.

Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en / of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden – behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist.

Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

U heeft wel een werkstraf van 120 uren

Voor de straffen die niet automatisch worden uitgewist, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.
Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;

U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;

Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Franciscus
Berichten: 34824

#5 , 25 mei 2019 20:25

U bent veroordeeld vermoed ik in eerste aanleg.
U hebt het vonnis blijkbaar al gekregen.
Ik vermoed dat u in beroep wil gaan dan moet u dat doen binnen de termijn die voorzien is na de betekening door de gerechtsdeurwaarder
In strafzaken:
Er moet naast een verklaring van hoger beroep op de griffie (artikel 203 Sv.) ook een ‘grievenformulier’ ter griffie worden neergelegd (artikel 204 Sv.). De termijn is 30 dagen.
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/si ... roep_0.pdf
Burgerlijke zaken staan hier ook uitgelegd
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl ... ger-beroep

Maar wil niet zeggen dat u ook uit de politionele databanken verdwijnt.

Jade jade
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#6 , 26 mei 2019 05:37

Kan het hof van beroep de voor werkstraf of geldboete opheffen?.

Als het vonnis in hoger beroep wordt goedgekeurd, is er dan nog een andere oplossing?

Jade jade
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#7 , 26 mei 2019 05:52

Als een strafregister in de beroepstermijn wordt opgevraagd, verschijnt de uitspraak dan wel of niet?Met vriendelijk groeten

denlowie
Berichten: 15474
Juridisch actief: Nee

#8 , 26 mei 2019 09:03

Aje in beroep gaat heb je zeer veel kans als je tenminste schuldig bent, dat de 120 uren omgezet word naar effectieve gevangenisstraf.

En ja dit kan men altijd blijven zien op de politiedatabank
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Franciscus
Berichten: 34824

#9 , 26 mei 2019 12:09

Hangt er dus vanaf als u nog in beroep kunt gaan.
Gezien we niet weten voor welke feitenveroordeling bij politierechtbank is beroep bij eerste aanleg.
Veroordeling bij rechtbank eerste aanleg is beroep HvB ...
Eerherstel is steeds bij rechtbank waar vonnis is verleden ..
Beroep is steeds bij HvB... van de vragen om eerherstel die doorstromen naar HvB worden mer maar ongeveer 1 /2 goedgekeurd.
Meestal wordt al voor die rechtsgang via politie door parket voorgesteld om af te zien van aanvraag gezien er anders een nieuwe wachttermijn begint te lopen. aan de aanvrager wordt dan medegedeeld om eerst aan de opgelegde voorwaarden te voldoen.

Meer zinnig kunnen we niet zeggen gezien het gebrek aan aanwijzingen door vraagsteller.

U hebt een vonnis gekregen - u bent nog in de termijn dat beroep mogelijk is.. Indien niet rest u alleen nog cassatie tegen mogelijke procedurefouten. Kleine hint cassatie vraagt meestal en soms verplicht om een gespecialiseerd advocaat met een prijskaartje dat de kosten van uw veroordeling 'lichtjes' zal overschrijden.

Jade jade
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#10 , 26 mei 2019 16:51

Dank je wel. Maar ik werd beoordeeld. Eén persoon sloeg mijn broer op het gezicht en mijn broer belde de politie. Terwijl we wachtten tot de politie zou komen, probeerde de man te ontsnappen, ik greep hem en gooide hem op de grond en ging op hem liggen zodat hij niet zou bewegen. Toen de politie kwam, vond ze me zo, maar later hoorde ik dat de man hem een ​​medische verklaring had gegeven waarin stond dat hij vier maanden niet zou kunnen werken en dat hij zei dat mijn broer en ik hem beroerten en klappen hadden gegeven toen we hem beletten weg te gaan. Er is een vrouw die haar een getuigenis gaf en zei: "Toen ik het installeerde, gaf mijn broer hem de kans hem te slaan.

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”