Erfgenamen van pachter zijn geen landbouwers

Analog
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Erfgenamen van pachter zijn geen landbouwers

#1 , 07 mei 2019 20:48

Goede middag,

Gegeven: Geen enkele van de erfgenamen van een pachter zijn zelf landbouwer.

Bij het overlijden van de pachter gaat de huurovereenkomst gewoon over naar de erfgenamen. Maar kan men nog van pachtovereenkomst spreken aangezien de pachtwetgeving alleen van toepassing is op een overeenkomst wanneer het goed gebruikt wordt door een landbouwexploitatie voor het uitoefenen van een landbouwbedrijf?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Oude Belg
Berichten: 3118

#2 , 08 mei 2019 12:15

Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Analog
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 08 mei 2019 13:57

Dank Oude Belg voor uw links. Die inhoud van deze en nog een paar andere sites geven echter, mijn inziens, geen antwoord op het specifiek geval.

Er staat duidelijk dat een strikte voorwaarde om van pachtovereenkomst te kunnen spreken is dat de pachter een landbouwbedrijf moet hebben:
Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf. Onder landbouwbedrijf wordt verstaan ’de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met als doel landbouwproducten voort te brengen die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop’.
Er valt ook te lezen:
"Het feit alleen dat de partijen een overeenkomst bestempelen als een pachtovereenkomst, betekent niet dat de Pachtwet van toepassing is."

In ons geval zijn geen van de erfgenamen landbouwers en hebben geen van hen een landbouwbedrijf. Zij voldoen met andere woorden niet aan deze eis.

De overeenkomst was bij leven van de pachter een pachtovereenkomst. Maar is die overeenkomst nu nog steeds een pachtovereenkomst (die moet opgezegd worden volgens de wetten op de pacht) of is het weer een gewone huurovereenkomst geworden (die moet opgezegd worden volgens de huurwetgeving)?

In het eerste geval is er prijzij (navetten) verschuldigd in het tweede geval niet.

Ondergeschikte vraag 1: Kan een privé persoon die een pachtovereenkomst erft wel prijzij ontvangen aangezien die persoon geen landbouwer is?
Ondergeschikte vraag 2: Moeten alle erfgenamen de opzegbrief tekenen (of er machtiging voor gegeven hebben?)

kweet het, dit zijn lastige vragen.... 2 notarissen hebben geen sluitend antwoord gevonden.

Reclame

scorpioen
Berichten: 9007
Juridisch actief: Nee

#4 , 08 mei 2019 18:13

De overeenkomst is nog steeds een pachtovereenkomst.
Wanneer na het overlijden de erfgenamen de gepachte percelen niet meer uitbaten in het kader van een landbouwexploitatie kan u de ontbinding wegens wanprestatie vorderen bij de vrederechter.
U moet dus niet opzeggen, maar ontbinding vorderen bij de rechter.
Wat willen de erfgenamen? Praat eens met hen. Misschien kan de overeenkomst in onderling overleg beëindigd worden.

Analog
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 09 mei 2019 20:34

Scorpioen, u gaat er van uit dat ik de verpachter ben. Dat is niet het geval.
De overeenkomst kan ontbonden worden, en wellicht zeggen we die zelfs op. Maar daarbij willen we de prijzij niet mislopen. Dat is namelijk geen klein bedrag.

scorpioen
Berichten: 9007
Juridisch actief: Nee

#6 , 09 mei 2019 20:41

Bij ontbinding wegens wanprestatie hebt u geen recht op prijzij.

Terug naar “Landbouw recht”