Terugbetalen teveel gestorte ziekteuitkering

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Terugbetalen teveel gestorte ziekteuitkering

#1 , 17 apr 2019 15:36

Vandaag, 17 april 2019, ontving ik een brief dat ik 3285€ terug moet betalen aan het ziekenfonds omdat tussen 11/07/2017 en 03/12/2018 de veerkeerde dagbedragen berekend zijn en ik dus teveel ontvangen zou hebben. Hiervan was ik natuurlijk niet op de hoogte dus ik viel wel achterover.
Vermoedelijk zijn of door mijn werkgever verkeerde gegevens doorgegeven of door het ziekenfonds verkeerde gegevens ingevoerd.

Wat kan ik hier tegen doen?
Kan ik hier beroep doen op artikel 17 van het handvest voor de sociaal verzekerde? (Bij fout van ziekenfonds zelf en te goeder trouw rechthebbende mag bedrag niet teruggevorderd worden).

Graag jullie advies.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mathieu Rutten

#2 , 17 apr 2019 20:11

Beste,

Je kan best trachten te achterhalen waarom er werd teruggevorderd. Is het omdat u ten onrechte als met gezinslast werd beschouwd of anders omdat het inkomen van de samenwonende partner hoger lag of dat u bv. niet tijdig een wijziging van inkomen heeft doorgegeven? Want in dat geval zou het niet om een administratieve fout van het ziekenfonds gaan.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige.

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#3 , 17 apr 2019 23:14

Hallo Thieu,
Alvast bedankt voor uw reactie!
Ik heb een mailtje gestuurd voor meer informatie maar aelf heb ik altijd alles doorgegeven.
Bij aanvang van mijn ziekte (11/07/2017) werkte ik met een fulltimecontract met 1/5de tijdskrediet zonder motief (en zonder uitkering). Ik veronderstel dat mijn werkgever dit zo heeft doorgegeven.
Op 1/1/2018 is dit veranderd naar tijdskrediet 1/5de met motief en met uitkering. Dit was reeds aangebraagd voor ik wist dat ik nog enkele operaties moest indergaan. Dit heb ik zelf doorgegeven en door de uitkering van de RVA is mijn ziekteuitkering toen gedaald.
Dus zelfs als mijn werkgever iets fout zou hebben doorgegeven, is toen door mezelf duidelijk aangegeven dat ik 4/5de werkte met 1/5de tijdskrediet.
Op 1/1/2019 (invaliditeitsuitkering ondertussen) is op mijn werk mijn fulltimecontract definitief aangepast naar 4/5de omdat alle tijdskrediet e.d ondertussen opgenomen zijn. Ook dit is door mezelf doorgegeven aan de mutualiteit.

Geen idee tot nu toe of dat het probleem daar ergens ligt maar in geen geval ben ik zelf iets vergeten door te geven of dergelijke.
Ik ben ervan overtuigd dat ikzelf geen schuld tref in wat fout is gelopen.

Wanneer ik antwoord krijg van de mutualiteit zal ik het hier zeker terug ter sprake brengen

Reclame

Mathieu Rutten

#4 , 18 apr 2019 09:20

Hoi,

Schuld is een groot woord. Ik vrees dat het is fout gelopen in de omzetting van je contract naar 4/5de en dat je uitkering nog steeds op 5/5de werd berekend. Je had dit zelf ook moeten doorgeven aan je ziekenfonds. De werkgever moet uw ziekenfonds niet verwittigen. Hij dient zich enkel in orde te houden met dimona en de RSZ.

Het is inderdaad een zeer ingewikkeld kluwen van regels en reglementen. Ik ga dan ook niet spreken van schuld, maar eerder van een "onwetendheid".

Men kan hier mijn inzien dan ook niet spreken van een administratieve fout van het ziekenfonds.

Als je iets niet begrijpt, dan hoor ik dit wel.

Ik wens je inmiddels een heel spoedige genezing.

Groetjes,

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige.

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#5 , 18 apr 2019 10:07

Beste Thieu,
Ik werk 4/5de sinds 01/01/2015 (tijdskrediet zonder motief en zonder uitkering).
Ik ben ziek geworden op 11/07/2017. Ik werkte toen dus al 2.5 jaar 4/5de.
Dit heeft dus de werkgever moeten invullen op de papieren.

Op 1/1/2018 ben ik overgeschakeld naar 4/5de met motief en met uitkering. Dit heb ik zo doorgegeven aan de mutualiteit en mijn ziekteuitkering is toen verminderd.

Op 1/1/2019 is mijn fulltimecontract verander naar een 4/5de contract (geen tijdskrediet) en ook dit heb ik doorgegeven.

Wat had ik nog meer kunnen doorgeven en wanneer?

Mathieu Rutten

#6 , 18 apr 2019 11:33

Beste,

Zou het kunnen dat je tegelijkertijd ziekte-uitkering als vergoeding tijdskrediet hebt ontvangen?

Groetjes,

Thieu.

jefke007
Berichten: 1639

#7 , 18 apr 2019 11:35

"Dit heb ik zo doorgegeven aan de mutualiteit en mijn ziekteuitkering is toen verminderd. "
Op het eerste zicht hangt het dan niet aan het tijdskrediet
Waar is het dan wel fout gelopen ?
Kan je de tekst ( motivatie ) van hun terugvordering hier schrijven ?
Zonder iets te motiveren kan het ziekenfonds het moeiljijk terugvorderen

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#8 , 18 apr 2019 19:20

Beste Jefke en Thieu,

Thieu, 2017 ontvind ik geen uitkering van mijn tijdskrediet.
2018 ontving ik 107€ netto per maand. Ik heb dit vooraf aangegeven en mijn uitkering werd dan ook verminderd met 150€ netto per maand vanaf 1/1/2018. (Hieronder ziet undat dagbedrag toen gedaals is van 70€ naar 64€)

Wat ik ook niet goed begrijp is dat ze spreken over een brutobedrag. Ik heb toch enkel netto ontvangen en de rest is betaald aan rsz (?) en belastingen (?) Maar ik moet wel bruto terugbetalen?

De brief luidt:
Bij nazicht van uw dossier blijkt dat voor de periode van 11/07/2017 t.e.m 03/12/2018 een uitkering werd gestort op basis van een verkeerd dagbedrag.

Er werd voor deze periode een uitkering betaald van €25 543,29 (bruto)
11/07/2017 tem 13/12/2017: 134 dagen aan 70,43€
01/01/2018 tem 10/06/2018: 138 dagen aan 64,09€
11/06/2018 tem 03/12/2018: 151 dagen aan 46,95€
U had echter recht op een uitkering van 22 257,93€
11/07/2017 tem 13/12/2017: 134 dagen aan 55,49€
01/01/2018 tem 10/06/2018: 138 dagen aan 55,49€
11/06/2018 tem 31/08/2018 & 01/09/2018 tem 03/12/2018: 71 & 80 dagen aan 46,95€ & 47,89€.

Er werd u dus een bedrag van 3285,36€ ten onrecjte uitbetaald. Wij vragen u dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BExxxxxxxxxxxxxx vóór 25/04/2019 met behulp van bijgevoegd overschrijvingsformulier. Hent u 1 maand na het ontvangen van deze brief de betaling nog niet uitgevoerd? Dan wordt u met een aangetekendenbrief op denhoigte gebracht.

Bij eventuele problemen voor terugbetaling van de integrale som kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder om in onderlinge samenspraak een afbetalingsplan op te stellen. Wanneerbu al ziekteuitkeringen ontvangt moeten uw maandelijkse aflossingen hoger dan of 10% bedragen van de maandelijlsebuitbetaalde ziekteuitkeringen.


Maw na 21 maanden stellen zij een fout vast die ik binnen 8 dagen moet oplossen en betalen.
Zoals jullie kunnen zien dus ook geen motivering of reden van het verkeerd uitbetalen

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#9 , 18 apr 2019 19:22

Mijn excuses voor de typefouten. Typen op mijn gsm is duidelijk niet mijn kwaliteit omdat ik te snel wil typen...

jefke007
Berichten: 1639

#10 , 18 apr 2019 22:53

"gestort op basis van een verkeerd dagbedrag."

Wie berekent de uitkeringen ? ………….juist ja
zieke moet zelf het loon niet opgeven


Roep het arrest van het Grondwettelijk Hof in, stuur hen een brief ( evnetueel aantgetekend ) waarin je stelt dat volgens dat arrest het ziekenfonds de terugvordering ten laste van hun werkingskosten moeten nemen als zij een fout gemaakt hebben
Je moest inderdaad dat zelf melden van dat tijdskrediet, en ik heb begrepen dat je dat ook gedaan hebt.

Als ze niet duidelijk antwoorden, een mailtje naar het riziv sturen of de ombudsman van het ziekenfonds, tenminste als ze er eentje hebben


( bruto terugvorderen is normaal, zij kunnen nooit van de belastingen terugvorderen, normaal wordt uw belastingsfiche van 2019 dan naar een lager bedrag aangepast )

Mathieu Rutten

#11 , 18 apr 2019 23:03

Volgens mij heeft dit helemaal niets te maken met tijdskrediet, maar eerder met gezinslast.

Woont u samen met een partner?
Heeft deze partner een inkomen en hoe hoog?

Kijk eens op https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arb ... chikt.aspx

Misschien dat je dan het een en ander duidelijk wordt.

De eerste zeven maanden, niets aan de hand, de volgende zeven maanden kijkt men ook naar de gezinslast en vanaf 1 jaar, kom je in de invaliditeitsuitkeringen.

Vergelijk jouw bedragen eens met de website.

Misschien wordt je dan het een en ander duidelijk.

Groetjes,

Thieu.

jefke007
Berichten: 1639

#12 , 19 apr 2019 04:16

Een terugvordering waarin niet de wettelijke bepalingen worden vermeld , waar tegen gezondigd is , is nietig. ( sociaal handvest )
Hier wordt totaal niks in de terugvordering over vermeld.

Misschien best eens die terugvordering door het riziv laten bekijken, er klopt iets niet


( heb eerder de indruk dat hij vanaf 11-06 ziek was ipv 11-07 ( na gewaarborgd loon ) - kan je zien aan de data en de dagbedragen
dagbedrag was initiieel vanaf 01-01-18 reeds verminderd )
de eerste 6 maanden is dagbedrag ook fout, dus kan het niks met gezinslast te maken hebben
In casu zit zelfs het dagbedrag boven het minimum zodat gezinslast slecht na 1 jaar invloed heeft

na 1 jaar ziekte wijzigt meestal het dagbedag nog eens

M.i. duidelijk een verkeerde berekening op een verkeerd loon, als werkgever ZELF het loon verkeerd heeft opgegeven dan komt het ziekenfonds er nog wel mee weg, anders hebben ze het aan hun rekker

Het is niet normaal dat men zelf moet raden naar de echte reden van terugvordering, de wetgever voorziet daarvoor de nietigheid van de terugvordering. Men kan wel een nieuwe terugvordering maken die wel die gegevens bevat, plus de wettelijke bepalingen.
Indien ziekenfonds zelf de berekeningsfout heeft gemaakt, dan is het finiaal, en moeten zij het uit hun eigen zak betalen, waar ze normaal niet zo happy op zijn

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#13 , 19 apr 2019 08:01

Bedankt voor jullie reactie!
Ik heb inderdaad na een hele tijd een brief in moeten invullen ivm het inkomen van mijn partner. Hier heb ik ook alle gegevens correct ingevuld.
Het dagbedrag was inderdaad van de eerste dag fout uitbetaald volgens de brief.
Ik heb de personeelsdienst van mij werk ook gecontacteerd om te informeren of zij een (digitale) kopie hebben van de ingevulde papieren om hopelijk uit te sluiten datnzik een fout hebben gemaakt.
Maar dan nog zou de mutualiteit dit.op 1/1/2018 geweten moeten hebben aangezien ik het doorgegeven heb dat de reden van 4/5de gewijzigd is. Mijn dagbedrag is toen aangepast dus mijn inziens hadden ze tien met zekerheid moeten weten dat ik 4/5de werkte.

Ik hou jullie op de hoogte van het antwoord van de mutualiteit en mijn werkgever.

Nogmaals bedankt om mijn probleem mee te bekijken!

Mathieu Rutten

#14 , 19 apr 2019 09:51

Het is enkel en alleen mijn bedoeling om u elementen aan te reiken die meer zicht kunnen geven op uw situatie en vooral om de juiste stappen te ondernemen en te vermijden dat u fouten zou maken. Immers als je iets wenst te betwisten heb je niets aan slogans, maar wel aan concrete en vooral correcte argumenten. Ik vind het leedvermaak dat hier soms wordt ten toon gespreid niet strokend met een "juridisch" forum.

Veel succes.

Groetjes,

Thieu Rutten.

Starmind
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#15 , 19 apr 2019 10:40

Beste,
Ik apprecieer zeker uw reactie en argumenten. Ik begrijp ook dat het een ingewikkelde procedure is en er veel info (ook door mezelf) verkeerd kan zijn doorgegeven. Alleen ben ik nogal punctueel en ben ik ervan overtuigd dat ik steeds de correct informatie heb doorgegeven en elke wijzigingen tijdig (en zelfs meermaals) heb meegedeeld.

Alleen is de foutieve uitbetaling vanaf dag 1 gemaakt dus volgens mij kan dit alleen als oorzaak hebben dat óf mijn werkgever de papieren foutief heeft ingevuld óf de mutualiteit iets fout heeft geregistreerd.
Maar áls de fout bij mijn werkgever ligt, is de mutualiteit wel door mijzelf voor 1/1/2018 op de hoogte gebracht van wijziging tijdskrediet en ontvangen uitkering. Ze hebben mijn ziekteuitkering als reactie hierop aangepast maar dit dan verder niet aangepast of nagekeken in mijn dossier want de foutieve betalingen zijn nog 12 maanden doorgegaan.

Zoals Jefke ook zegt vind ik het zelf ook heel vreemd dat er geen motivatie/reden/oorzaak vermeld staat. Enkel en alleen dat er foutief is uitbetaald dus hierbij stel ik me inderdaad ook vragen.

Ik wacht nu het antwoord af van mijn werkgever en het antwoord van de mutualiteit waarbij ik een motivatie/oorzaak verwacht van wat is fout gelopen.
Ik zal beide hier zeker posten zodat jullie het mee kunnen opvolgen.

Terug naar “Andere”