Taken rekeningcommissaris

simonjo
Topic Starter
Berichten: 285

Taken rekeningcommissaris

#1 , 08 jan 2019 00:41

In het verslag van onze recenste AV lees ik onderstaande bijkomende opdrachten voor de rekeningcommissaris, terwijl dit in de AV NIET ter sprake kwam:
>>>
Los van het takenpakket van de rekeningcommissaris zoals hierboven beschreven wenst de AV een
bijkomende opdracht aan de rekeningcommissaris toe te kennen nl :

1) te fungeren als een 'door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd controleur" om occasioneel gewenste controles te
kunnen uitoefenen op de GDPR Compliancy van de VME (volgens de modaliteiten van de verwerkingsovereenkomst).

2) het verzamelen en aanleveren van de lijst met tussenmeterstanden voor het privatief verbruik van water/ electriciteit
en/of de lijst met 'aantal bewoners' of 'aantal gedomicilieerde personen' voor de berekening van de verdeling van de kosten
van het waterverbruik.
De lijst dient door de rekeningcommissaris 1x per jaar doorgegeven worden op vraag van de syndicus. De syndicus zal de
correctheid van de lijst niet in vraag stellen. Indien de syndicus niet of laattijdig de lijst(en) ontvangt, zal deze genoodzaakt
zijn om alsnog de coördinatie voor het bekomen van deze gegevens op zich te nemen en zullen hiervoor extra prestaties
aangerekend worden volgens contract.
<<<

Ik ben hier niet mee akkoord aangezien zeker punt 2) een schending van de privacy is, in onze VME worden alle kosten middels quotiteiten verrekend en heeft de syndicus dus helemaal geen zaken of nood aan privatieve meterstanden of aantal bewoners van de kavels, laat staan daar extra kosten voor aan te rekenen.

De syndicus wimpelt mijn klacht af door te zeggen dat ze dit standaard in een verslag vermelden, maar ik ben daar nog altijd niet met akkoord. Ze laten ons dik betalen voor de 'individualisatie' van GDPR documenten en onderhoud, en hier zullen ze dan even copy/paste tewerk gaan zogezegd.

Iemand ervaring hiermee? Is dit intentioneel?

thx

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 08 jan 2019 11:17

De syndicus mag geen beslissingen notuleren die niet genomen zijn.
Het verslag van een AV mag geen fantasierijk sprookje zijn ontsproten uit het brein van de syndicus.

Over de privacy spreek ik me niet uit. Ik vraag me wel af of de Commissaris van de Rekeningen zijn taak van meteropnemer zomaar aanvaardt......
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

asperger
Berichten: 6497
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#3 , 08 jan 2019 16:58

Het is niet correct om het waterverbruik niet te verrekenen op basis van de meterstanden.
Tenzij er geen aparte (private) tellers zijn voor de privatieven.
Het feit dat watertellers zichzelf niet opnemen maakt het noodzakelijk dat een menselijk wezen dat doet. Er kan dus geen sprake zijn van een privacy probleem, enkel van een noodzakelijke menselijke interventie.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Reclame

simonjo
Topic Starter
Berichten: 285

#4 , 08 jan 2019 18:49

Blijkbaar de tekst niet goed gelezen.

Ik val over het feit dat de rekeningcommissaris de privatieve meters water/gas/electriciteit zou moeten openemen en doorgeven aan de syndicus terwijl de gemeenschap niks met die meters te maken heeft. Elke kavel heeft een leveringscontract ten persoonlijke titel met een leverancier afgesloten.

Wat er rest is gemeenschappelijk stroom voor de liften en verlichting, water voor de brandslangen. Die meterstanden kunnen wel doorgegeven worden omdat ze de VME betreffen.

Voor de rest wat betreft het aantal personen gedomicilieerd, dat zal u op de gemeente ook niet krijgen wegens de privacy regels, tenzij een huisbaas in geval hij een procedure tegen een huurder wil starten. En dit doet ook hier niks terzake voor de VME, alle kosten zijn verdeeld per quotiteit van elke kavel.

Dus was is er niet correct????

asperger
Berichten: 6497
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#5 , 08 jan 2019 19:00

Ik denk dat uw syndicus bij het schrijven van het verslag twee gebouwen door mekaar heeft gehaald.
Als elk appartement zijn eigen meter heeft van de energie- en waterleverancier dan vallen die kosten niet ten laste van de VME aangezien ze rechtsreeks door de betrokkenen worden betaald aan de resp. leveranciers.
Daarentegen zijn er wel gebouwen met maar één gezamenlijke meter en daarachter private meters.
Die moeten dan wel opgenomen worden omdat de waterkosten betaald worden door de VME en daarna moeten worden verdeeld onder de eigenaars.
Kortom: na uw bijkomende toelichting lijkt dit voorval op een vergissing, uw rekeningcommissaris zal dat nutteloze werk dan ook niet doen, tenzij het een workaholic is.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

adsummam
Berichten: 512

#6 , 08 jan 2019 21:31

Leest u :

https://www.gegevensbeschermingsautorit ... 2008_1.pdf
blz. 5 punten 17 en volgende
samen met
https://www.biv.be/sites/default/files/ ... .pdf blz.8

dan zal de VME met haar syndicus een verwerkingsovereenkomst, bekrachtigd in de AV, afsluiten waarin de VME de verwerking van haar persoonsgegevens hem volledig toevertrouwd worden.

Merken wij op dat de syndicus, nu al enkel op basis van zijn wettelijke verplichtingen, reeds verplicht is het merendeel van deze gegevens te administreren.

(gdpr-biv-model-verzekeringsovereenkomst versie09-2018)


Wij zouden deze taak niet noodzakelijk aan de CvR toevertrouwen.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”