Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
justme5
Topic Starter
Berichten: 11

geweld (verbaal en licht fysiek)

#1 , 8 jaar 7 maand geleden (23 mei 2009 13:46)

Enige tijd terug heb ik problemen gehad met iemand in de familie. Naast het feit dat het niet de eerste keer was dat hij me verweten had voor vanalles en nog wat, heb ik ook wel eens een mep in mijn gezicht gekregen. Nooit geen verontschuldigingen. Het is soms ook pure pesterij.Maar vooral de verbale agressie is soms heel kleinerend en slecht voor mijn zelfvertrouwen.
Ik heb toen niet gedurfd een klacht in te dienen, zou ook niet direct weten bij wie en of het wel zin heeft.
Maar nu vraag ik me af of je dit nadien alsnog kan doen?

En hoe zit het in het geval van stalking?


Franciscus
Berichten: 29554

#2 , 8 jaar 7 maand geleden (25 mei 2009 19:27)

Opzettelijke slagen en verwondingen zijn steeds vervolgbaar.
Mondelinge nedreigingen enkel als ze aan de voorwaarden van het strafwetboek voldoen.
Staking is enkel vervolgbaar bij uitdrukkelijke melding van klacht ( is een van de weinige klachtmisdrijven).

justme5
Topic Starter
Berichten: 11

#3 , 8 jaar 7 maand geleden (15 jun 2009 13:45)

Welke voorwaarden (voor mondelinge agressie) zijn dat dan, Franciscus of iemand anders?

Franciscus
Berichten: 29554

#4 , 8 jaar 7 maand geleden (15 jun 2009 18:33)

Pure wettekst

En hoe gaat dat als er geen getuigen zijn bewijzen.

let wel veel woroden en gezegden worden door een partij als bedreiging aanzien.
In nogal wat gevallen is dit een zeer subjectief aanvoelen van de beledigde partij.
Het is niet omdat u dat vindt dat het ook een strafbare bedreiging is - anderzijds zijn er soms uitlatingen die gezegd worden die door de mensen niet direct als bedreiging wordten aanzien en die het wel zijn met alle gevolgen van dien. (Als de toehoorders politiebeambten zijn - die de wettelijke implicatie kennen)

Voldoen ze niet aan de wettelijke normen.
Alle elementen zoals de wet het zegt moeten aanwezig zijn.

PS frank te lezen als Euro

HOOFDSTUK II. - (BEDREIGINGEN MET EEN AANSLAG OP PERSONEN OF OP EIGENDOMMEN EN VALSE INLICHTINGEN BETREFFENDE ERNSTIGE AANSLAGEN). <W>
Art. 327. <W> Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, iemand onder een bevel of onder een voorwaarde, bedreigt met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.
De bedreiging met een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is, bij naamloos of ondertekend geschrift, zonder bevel of voorwaarde, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank.
Art. 328. <W> Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, (hetzij door welke gedraging ook,) wetens en willens een vals bericht geeft over het bestaan van gevaar voor een aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig tot driehonderd frank. <W>
Art. 328bis. <Ingevoegd> Hij die op om het even welke wijze stoffen verspreidt die, zonder op zichzelf gevaar in te houden, de indruk geven gevaarlijk te zijn en waarvan hij weet of moet weten dat hierdoor ernstige gevoelens van vrees kunnen worden teweeg gebracht voor een aanslag op personen of op eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten minste twee jaar is gesteld, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro.
Art. 329. <W> Hij die iemand door gebaren of zinnebeelden bedreigt met een aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot honderd frank.
Art. 330. <W> Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift iemand onder een bevel of onder een voorwaarde bedreigt met een aanslag op personen of eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten minste drie maanden gesteld is, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot honderd frank.
Art. 331. In de gevallen van artikel 327 kan de schuldige bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 (...). <W>
Art. 331bis. (Zie NOTA 1 onder TITEL) <W> Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) wordt gestraft : <W>
1° hij die dreigt kernmateriaal te zullen gebruiken, voor een aanslag op personen of op eigendommen;
2° hij die dreigt diefstal van kernmateriaal te zullen plegen ten einde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een internationale organisatie of een Staat te dwingen iets te doen of na te laten
(3° hij die dreigt biologische of chemische wapens of producten te zullen gebruiken voor een aanslag op personen, op eigendommen, op rechtspersonen, op internationale organisaties of op een Staat.) <W>.

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”