Politie heeft naar mijn bescheiden mening huisvredebreuk met geweld gepleegd.

100x
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

Re: Politie heeft naar mijn bescheiden mening huisvredebreuk met geweld gepleegd.

#16 , 31 dec 2018 00:15

Vraag vriendelijk of u een afspraak kan krijgen bij de teamleider van de betrokken interventiedienst. Als dit niet lukt kan u ook klacht indienen bij de dienst intern toezicht van deze politiezone.
Maar zoals hierboven gezegd: het privacypad is echt de foute weg om te bewandelen. De echte vraag is: hoe krijgt uw belager de politie zo ver om in het midden van de dag uw deur open te breken omdat u niet meer antwoordt op zijn sms-berichten. Als u daar antwoord op wil, dan moet u bij de politie zijn en dan laat u best de beschuldigende toon achterwege.
U bent in elk geval een van de weinigen hier die de zaken in hun juiste perspectief zien. Ik zal dan ook het privacypad laten voor wat het is. En idd. hoe krijgt deze persoon de politie zover. Ik kan op dit ogenblik daar geen oordeel over vellen of dit enerzijds wel of niet nodig was. En indien wel dan kan hij op een forse vraag om schadevergoeding rekenen. En ik zal inderdaad de beschuldigende toon t.o.v. de politie laten vallen als ik zelf eerst een en ander van hen wil te weten komen uiteraard.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
basejumper
Berichten: 3522
Locatie: Diest

#17 , 31 dec 2018 10:06

@bloodnight

'De politie kan op basis van stilzwijgend hulpgeroep de woning van iemand binnengaan en hierbij zelf schade aanbrengen'

Waar haal je dat? naar welk wetsartikel/reglement verwijs je nu?

Dit is fantasie in een aantal Amerikaanse politiefeuilletons. Maar 'stilzwijgend geroep' is een contradictio in terminis. Op basis van dergelijke premisse zou de politie altijd en overal binnen kunnen vallen 'er was stilzwijgend hulpgeroep....'
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

LeenW
Berichten: 9843

#18 , 31 dec 2018 10:54

U mist de essentie van de zaak in uw betoog. Dit gaat niet over privacy, maar over het redden van mensenlevens. Voor elke 9 deuren die onterecht opengebroken worden, zal er altijd wel 1 tussen zitten waar interventie van de politie het verschil maakte tussen leven of dood
Om het voorzichtig te zeggen is dit wel een heel vreemde manier van redeneren. Redden van mensenlevens ? En wat als de politie juist weg is en iemand een hartaanval krijgt.? Nee, dit is te gek voor woorden. De manier waarop in dit geval lichtzinnig is omgesprongen met juiste informatie en een uitvlucht genomen werd om een beetje krachtpatserij ten toon te stellen, daar gaat het om. De essentie, om uw woorden te gebruiken, is dat de politie in dit geval - en ik wil hier zeker niet veralgemenen - gewoon te vlug gehandeld heeft. Op deze manier kan iedereen die alleen woont een (volgens u) gewettigd bezoekje van de politie verwachten. Op elk uur van de dag, zelfs op uren dat iedereen nog aan het werken is en louter op een telefoontje van een ander. Ik vraag me ernstig af of U dezelfde redenering zou voeren moest het U overkomen.
Als die kennis uit eigenbelang handelde en niet uit oprechte bezorgdheid, kunt u m.i. op basis van 1382 bw de schade op hem verhalen. Maar ga aub geen privacyschending inroepen om de politie tegen te werken in deze materie. Er wordt nu al onzinnig veel tijd verspild in noodsituaties door overdreven privacywetgeving.
Die kennis handelde idd. puur uit eigen belang. Het was zelfs meer dan 2 jaar geleden dat ik hem nog gezien had, en ongeveer 6 maanden geleden dat ik nog een gesprek a/d telefoon met hem had (weliswaar voor deze affaire uiteraard).. Zoals ik reeds zei wilde hij een tel. nummer van familie en wilde ik eerst informeren of ik dat wel mocht geven (zie nu achteraf maar nr. de gevolgen dat dit kan hebben). Dat hij te dom was om de mogelijke gevolgen van zijn contact met de politie te overwegen, wil ik ook wel geloven. Ik heb ondertussen met deze idioot contact opgenomen en hij is zich van geen kwaad bewust. Uw bezorgdheid over overdreven privacy wetgeving daar ben ik het wel niet over eens met U. Alhoewel: als ik nu eens de naam van die bewuste persoon hier zou vermelden ? Mag natuurlijk niet. Maar hij is nochtans gekend en heeft reeds - weliswaar een tijdje geleden - de media gehaald met een van zijn stommiteiten. Bedankt toch alvast voor de tip i.v.m.1382 BW.
U veralgemeent dit geval om het systeem aan te vallen. Ongeacht van of het hier nu terecht was of niet (op basis van een eenzijdig verhaal ga ik geen uitspraken doen), het moet toegelaten blijven om de politie bij vermoeden van een noodsituatie een deur in te beuken.

Enkele voorbeelden misschien van overdreven privacywetgeving bij noodsituaties? Wandelaar die in een noodsituatie 112 belt en zich om welke reden dan ook niet kan oriënteren mag niet getraceerd worden omwille van privacywetgeving. Persoon die onwel wordt en tijdens het bellen flauwvalt en geen adres kan doorgeven mag niet getraceerd worden omwille van privacywetgeving. Dit soort onzin kost mensenlevens, dus ja, als er dan iemand komt klagen over privacy omwille van een beetje schade aan hun deur, dan word ik daar slecht gezind van.

Ik begrijp de sarcastische (?) reactie van Ghentian ook niet helemaal. Als u kan aantonen dat die kennis de politie om de foute redenen verwittigde, lijkt een vordering tegen hem wel mogelijk voor mij. Maar goed, dat mag hij uitleggen.

Reclame

100x
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#19 , 31 dec 2018 11:37

U veralgemeent dit geval om het systeem aan te vallen. Ongeacht van of het hier nu terecht was of niet (op basis van een eenzijdig verhaal ga ik geen uitspraken doen), het moet toegelaten blijven om de politie bij vermoeden van een noodsituatie een deur in te beuken.
Nee, nee op dit ogenblik wil ik zeker nog niet veralgemenen of het systeem aanvallen. Ik wist nl. zeker niet dat wat de politie deed zomaar toegelaten was en wel dan op basis van een telefoon van "iemand" en met de summiere gegevens die ze hadden. Wie ze dan verder iets gevraagd hebben in mijn app. blok daar weet ik ook nog niets van.
Enkele voorbeelden misschien van overdreven privacywetgeving bij noodsituaties? Wandelaar die in een noodsituatie 112 belt en zich om welke reden dan ook niet kan oriënteren mag niet getraceerd worden omwille van privacywetgeving. Persoon die onwel wordt en tijdens het bellen flauwvalt en geen adres kan doorgeven mag niet getraceerd worden omwille van privacywetgeving. Dit soort onzin kost mensenlevens, dus ja, als er dan iemand komt klagen over privacy omwille van een beetje schade aan hun deur, dan word ik daar slecht gezind van.
Met die voorbeelden is er idd, iets mis met de motivatie van privacy. Misschien was de uitdrukking schending van privacy door mij dan ongelukkig gekozen. In elk geval ben ik benieuwd hoever ik ga kunnen komen om juist te weten wat hier de politie getriggerd heeft om mij te bezoeken terwijl ik weg was. Iedereen zegt mij dat hier iets abnormaal aan de hand is, maar hoor ik toch overwegend dat dit de normaalste zaak van de wereld is.
Ik begrijp de sarcastische (?) reactie van Ghentian ook niet helemaal. Als u kan aantonen dat die kennis de politie om de foute redenen verwittigde, lijkt een vordering tegen hem wel mogelijk voor mij. Maar goed, dat mag hij uitleggen.
Het is en blijft een idioot en met wat hij een tijdje geleden in het nieuws is gekomen in A, daar zal ik voorlopig even over zwijgen. Men zegt wel eens "van vrienden moet ge het hebben", wel hij is er een van die soort.

Likes
Berichten: 181
Juridisch actief: Nee

#20 , 31 dec 2018 14:21

Waar haal je dat? naar welk wetsartikel/reglement verwijs je nu?

Dit is fantasie in een aantal Amerikaanse politiefeuilletons. Maar 'stilzwijgend geroep' is een contradictio in terminis. Op basis van dergelijke premisse zou de politie altijd en overal binnen kunnen vallen 'er was stilzwijgend hulpgeroep....'
Het is u die het bij het verkeerde eind heeft.

De wettelijke basis is artikel 27 van de wet op het politieambt;
Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat de situatie zeer ernstig is, dat het leven of de lichamelijke integriteit van mensen in gevaar is en dat er geen enkele andere manier bestaat om het gevaar af te wenden. Dat er geen toestemming meer nodig is, maakt het voor de politie een pak eenvoudiger om op te treden bij grote rampen of aanslagen. Snelheid is op zo’n momenten cruciaal om levens te redden.
WPA
Via de Verzamelwet Politie van 19 juli 2018 wordt artikel 27 van de Wet op het Politieambt aangepast: ‘Onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning, kunnen de politieambtenaren, bij het uitoefenen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, bij ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd, zowel ’s nachts als overdag gebouwen, bijgebouwen en vervoermiddelen doorzoeken

op verzoek van de persoon die het werkelijk genot heeft van een niet voor het publiek toegankelijke plaats of mits toestemming van die persoon;

wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend’.
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx ... 05&lang=nl

Ghentian
Berichten: 771
Juridisch actief: Ja

#21 , 01 jan 2019 13:26

Veel succes met een 1382 vordering.
Ik kan niet onmiddellijk uitmaken of dit nu sarcastisch of niet bedoeld is, feit is dat ik dat ik de volgende dagen nog een heel aantal mogelijkheden heb om een en ander uit te zoeken.

Wel, het succeswensen kan best oprecht zijn maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat die vordering (op 1382) geen kans maakt. Dat wilde ik gewoon aangeven.

Waarmee ik niet wil zeggen dat u niets kan doen, maar u zal een andere rechtsgrond moeten zoeken. Ik lees in uw vorige berichten dat u inderdaad een ommezwaai maakt in benadering en rechtsgrond, dus dan kan ik u enkel (oprecht) veel succes toewensen.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

bosprocureur
Berichten: 5130

#22 , 01 jan 2019 13:52

De vraag van TS is goed drie dagen, meer dan tweeënzeventig uren dus, geleden gesteld.
En nog is er geen afdoende antwoord.
Is het dan redelijk te verwachten dat politiemensen op een paar minuten de enige echte goede oplossing kunnen uit hun mouw toveren? Stel dat het nodig wasom op te treden om iemand in nood te redden.
Stel dus, en dat ze hun tijd verbeuzelen met uitgebreid na te gaan wat ze best zouden kunnen doen zonder schade aan te richten, welke commentaar zou je dan horen ?
Privacy? Een groot goed, maar zomaar niet ten koste van alles te verdedigen.

Drone
Berichten: 2257
Locatie: st-niklaas

#23 , 01 jan 2019 16:00

het is voldoende om naar de 101 of 100 (anoniem) te bellen en te zeggen dat u een verontrustend telefoontje heeft gekregen dat iemand zich iets wil aandoen.

paar minuten later staan dan politie en eventueel ziekenwagen voor u deur.

is er geen reactie dan word de toegang geforceerd, al dan niet met een slotenmaker of met behulp van de brandweer

BloodNight
Berichten: 548

#24 , 01 jan 2019 16:46

@bloodnight

'De politie kan op basis van stilzwijgend hulpgeroep de woning van iemand binnengaan en hierbij zelf schade aanbrengen'

Waar haal je dat? naar welk wetsartikel/reglement verwijs je nu?

Dit is fantasie in een aantal Amerikaanse politiefeuilletons. Maar 'stilzwijgend geroep' is een contradictio in terminis. Op basis van dergelijke premisse zou de politie altijd en overal binnen kunnen vallen 'er was stilzwijgend hulpgeroep....'


De wet op het politieambt... Onderzoek genoeg over uitgevoerd lijkt mij. Al menige verslagen van comité P hierover gelezen, volledig wettelijk. Rechtspraak is er ook voldoende.
Is geen enkel probleem, zelf schade aanrichten is geen probleem. We zijn hier niet in Amerika dat klopt.
Een beetje logisch nadenken lijkt mij voldoende. Anders zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om door het raam iemand te zien sterven in zijn woning en niet binnen te mogen gaan, laat staan schade aan te brengen! Want de stervende persoon heeft ook zijn rechten!
"Stilzwijgend hulpgeroep" is de algemene gebruikte term hiervoor.

Terug naar “Andere”