getuigschrift basisonderwijs

sofie2503
Topic Starter
Berichten: 5

getuigschrift basisonderwijs

#1 , 02 jul 2018 12:17

Hallo,
Bij mijn zoon is ADD, dyslexie en dyscalculie vastgesteld. Wij hebben dit laten vaststellen op eigen initiatief bij een kinderneurologe en psychologe. Vanuit de school was er nooit gemeld dat er testen aangaande zijn leerproblemen dienden te gebeuren. Hij werkte volgens hen te weinig en moest iets doen aan zijn leerhouding. Wel kreeg hij tijdens de zorguren op school extra oefeningen of werd zijn agenda samen met hem ingepland. Nu hebben we hem de laatste maanden bijles laten krijgen bovenop zijn uren logo door een externe leraar en zijn zijn punten omhoog geschoten. Mede door een andere aanpak die bij hem wel werkt. Net voor het einde van het laatste schooljaar tijdens de toetsenweken hadden we nog een gesprek met de leerkracht en zorgjuf over hem dat zijn punten de laatste periode inderdaad vooruit gegaan zijn. Al zijn summatieve testen einde schooljaar is hij met glans geslaagd. Enkel zijn dictee trok zijn punten volgens hen naar beneden. Toen we aangaven dat hij dyslexie had en we hen al lang op de hoogte gebracht hadden van zijn leerproblemen zeiden ze dat ze zijn laatste test zouden verbeteren met de dyslexie sleutel en als die punten recht getrokken werden zou het in orde komen om hem een getuigschrift basisonderwijs toe te kennen. Zijn punten op die test zijn dan van 9 naar 47 op 60 gegaan. We waren dus in de veronderstelling dat hij zou kunnen beginnen in het secundair onderwijs in de richting waar hij al jaren van droomde. 2 dagen later op vrijdag kwam de directrice plots op de parking (toen ik op mijn kinderen stond te wachten) 5 minuten voor het belsein naar me toe met de boodschap dat ze toch hun beslissing niet gingen herzien en hem geen getuigschrift toekenden omdat er gekeken werd naar zowel het zesde als naar het vijfde volledige leerjaar en die paar goede toetsen op't einde van het jaar niks te zeggen hadden. Intussen had zijn psychologe ons ook al verteld dat hij normaal het zesde had kunnen overslaan daar hij in het eerste leerjaar gedubbeld had en dat jaar 1B had kunnen doen zodat hij nu mee kon starten en geen jaar extra kwijt was. Toen ik haar zei dat dat ons nooit gemeld was vorig schooljaar zei ze dat die psychologe al veel kon vertellen wat wel en niet kon. Toen ik haar zei dat hij nu weer een extra jaar te doen had zei ze dat een jaartje meer of minder echt voor hem geen kwaad kon. Ook zei ze toen ik haar zei dat er nooit rekening gehouden werd met zijn leerproblemen we dan maar eerder met de attesten hadden moeten afkomen. We hebben geprobeerd om zo snel mogelijk dit te doen maar hij heeft er voor bij 3 psychologen en 1 neuroloog voor moeten zijn en ze begreep niet dat dat nu eenmaal niet op 1 ,2,3 ging. Ik zei haar .. stel je voor dat al zijn testen bekeken werden met de dyslexie en dyscalculie sleutel, wat zouden dan zijn resultaten zijn?... Daar antwoordde ze op dat dit al gedaan werd voor hem gedurende het hele schooljaar wat we natuurlijk serieus betwisten. Ik vroeg haar dan om zijn toetsen en gedetailleerde resultaten in te kijken. Geen probleem zei ze waarop ze weg liep. Het hele weekend voelde onze zoon zich rotslecht en toen we maandag terug op school kwamen en ik vroeg aan de zorgjuf en zijn leerkracht of de punten en testen beschikbaar waren kregen we te horen dat ze zwijgplicht hadden en tegen ons niet meer mochten praten over mijn zoon. Net voor de proclamatie stuurde de directrice me nog een sms om te zeggen dat hij zeker geen getuigschrift kreeg en ze nooit hun beslissing zullen herzien. De punten en testen heb ik ook nooit ingezien gekregen. Ook staan er veel zaken op het rapport waar we verbaasd over zijn. Zo staat zijn boekbespreking nu vermeld op zijn rapport als 0 op 10 wegens het niet indienen terwijl wij ze terug thuis gezien hebben met punten 8/10 met vermelding heel goed. We zijn met dit alles naar de secundaire school gestapt en ze gingen het in hun klassenraad in augustus bespreken om hem toe te kennen om in 1A te mogenstarten. We vragen ons af of we er nog iets kunnen aan doen want een leuke vakantie gaat dit niet worden voor onze zoon.
Zijn er nog mensen die problemen gehad hebben met de lagere school en weten wat er tegen gedaan kan worden.
Alvast vriendelijk bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Elien09
Berichten: 5
Juridisch actief: Ja

#2 , 02 jul 2018 13:03

Ik ben leerkracht lager en als een getuigschrift niet wordt afgeleverd op het einde van het schooljaar moeten de ouders hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.
Leerstoornissen moeten serieus worden genomen en hier moeten compenserende maatregelen voor genomen worden. Wanneer die compenserende maatregelen dispenserende maatregelen worden, is dit een andere zaak. Dan kan een kind in principe geen getuigschrift halen maar wordt er hier een ander attest voor uitgeschreven. Ook in dit geval moet dit met toestemming van de ouders gebeuren.
Toetsen inkijken mag ten alle tijden. Toetsen mee naar huis nemen echter niet.
Ik zou het hier persoonlijk niet bij laten want volgens mijn mening heeft de school hier niet voldoende gecommuniceerd. Er moet een zorgdossier zijn en ook de gegevens van het leerlingvolgsysteem zijn hierbij een belangrijke factor.

Hopelijk heb ik een beetje kunnen helpen

Didymus
Berichten: 1979

#3 , 02 jul 2018 13:14

Heeft u in het schoolreglement nagekeken wat u moet doen om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de klassenraad? Beroepstermijnen zijn meestal zeer kort (5 kalenderdagen). Als u hiermee verder wil, dan moet u dus snel actie ondernemen, anders zullen alle verdere betwistingen gegarandeerd onontvankelijk worden verklaard.
"sowieso" schrijf je zo.

Reclame

sofie2503
Topic Starter
Berichten: 5

#4 , 02 jul 2018 13:42

Dank u wel voor uw bericht. Dispenserende maatregelen zijn er nooit genomen. Het enige compenserende dat hij gekregen heeft is dat hij voor de test begrijpend lezen de tekst mee naar huis mocht nemen om deze op voorhand te lezen. Voor frans bijvoorbeeld moest hij net zoals alle andere leerlingen alles instuderen. 5 volledige fiches met opdrachten die ze dan moesten loten om te zien wie wat zou doen. Bij zijn mondelinge testen hiervan ging vooral het lezen en vertalen goed. De cijfers bv 30125 omzetten in het frans waren voor hem een ramp. Daarvoor had de zorgjuf hem al gekleineerd in de klas toen hij een andere leerling wou helpen aan de pc (waar hij dan weer wel goed in is) dat hij iedereen moest laten doen en zien dat hij eerst tot 20 kon tellen in het frans. Zijn psychologe werd bleek toen hij vertelde wat de zorgjuf hem allemaal gezegd had. De luisteropdrachten gingen ook maar het schrijven is voor hem een groot probleem. Zo heeft hij van zijn juf, zorgjuf en directrice naar zijn voeten gekregen omdat hij bij de idp testen bij bepaalde testen de tussenstappen niet gedaan had.Hij is van de een naar de ander achter elkaar moeten gaan om hun geroep te aan horen. Volgens hem waren ze razend op hem. Hij maakte volgens hen het school belachelijk, lachte hen vierkant uit door dit niet te doen, hij zou wel merken op zijn rapport wat de gevolgen hier van waren,...Hadden we eerder geweten dat hij zo behandeld werd op school hadden we hem daar direct weggehaald maar hij heeft ons er nooit iets van gezegd. Tegen ons zeiden ze bij het laatste contact dat hij daar maar zit te zitten in de klas maar gelukkig stil is en de les niet stoort..Hij is nooit graag naar school gegaan en was echt aan het aftellen om naar het middelbaar te gaan. Nu begrijpen we ook beter waar dit natuurlijk van kwam.Op zijn rapport durfden ze dan nog te zetten dat hij goed in de groep ligt maar een gebrek heeft aan zelfvertrouwen. Het heeft ons hart gebroken nu we weten wat hij daar heeft moeten doorstaan. Dankzij zijn privé leraar en psychologe is hij nu eindelijk terug aan het openbloeien en krijgt hij terug meer vertrouwen in zichzelf. Weet u welke verdere stappen we eventueel tegen deze school kunnen nemen?

sofie2503
Topic Starter
Berichten: 5

#5 , 02 jul 2018 13:49

Dank u wel voor uw bericht Didymus. Beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad zou gaan binnen de 3 werkdagen staat in het schoolreglement. Op zijn attest staat 30/6/2018 dus is dat dan lopende vanaf die datum of is het de dag dat zij dit ons kwam melden? Zijn er standaardbrieven hiervoorbeschikbaar hiervoor of wat dient er allemaal in te staan. We zijn totaal niet op de hoogte van hoe zo'n procedure in zijn werk gaat en wat er in dit bezwaar moet vermeld staan. Alvast vriendelijk bedankt.

Elien09
Berichten: 5
Juridisch actief: Ja

#6 , 02 jul 2018 14:20

Ik heb geen idee in welke tijd die school denkt te leven maar wat u zegt is toch zeker niet normaal de dag van vandaag.
Zeker bij leerstoornissen die vastgesteld zijn en waarvan duidelijk is dat het kind hier moeite mee heeft, moeten hier compenserende maatregelen getroffen worden (ook voor Frans bv). Ook bij toetsen moeten die maatregelen worden doorgetrokken.
U mag zeker eisen om de toetsen in te zien, dat mogen ze gewoon niet weigeren.
U kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad wat ik ten zeerste zou aanraden in dit geval. Dit moet echter wel snel gebeuren.
Jammer dat de directie hier ook tegenwerkt. Als de leerkracht in kwestie tekort heeft gedaan in haar functie dan zou dit moeten worden opgevolgd.
Veel succes!

Didymus
Berichten: 1979

#7 , 02 jul 2018 14:22

Dank u wel voor uw bericht Didymus. Beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad zou gaan binnen de 3 werkdagen staat in het schoolreglement. Op zijn attest staat 30/6/2018 dus is dat dan lopende vanaf die datum of is het de dag dat zij dit ons kwam melden? Zijn er standaardbrieven hiervoorbeschikbaar hiervoor of wat dient er allemaal in te staan. We zijn totaal niet op de hoogte van hoe zo'n procedure in zijn werk gaat en wat er in dit bezwaar moet vermeld staan. Alvast vriendelijk bedankt.
Dan beginnen die 3 dagen te tellen vanaf de kennisgeving op 30/06. Standaardbrieven zal u daarvoor niet vinden, maar als er vormvereisten zijn, dan moet het schoolreglement dit vermelden. Dit wordt voor het lager onderwijs, voor zover ik weet althans, verder niet decretaal geregeld.

Ik zou gewoon zo snel mogelijk een aangetekende brief sturen met de melding dat u beroep aantekent tegen de beslissing van 30/06 en met een vermelding van tijdslijn en waarin u vermeldt op welke vlakken de school onredelijk is geweest. Kans dat dit plots een gunstig resultaat oplevert is klein, maar u houdt zo in ieder geval de deur open voor eventuele verdere stappen.
"sowieso" schrijf je zo.

Franciscus
Berichten: 34545

#8 , 07 jul 2018 20:42

En best een gespecialiseerde advocaat onder de arm nemen.

Terug naar “Onderwijsrecht”