Aanvraag boedelnotaris via vredegerecht

filibel
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Aanvraag boedelnotaris via vredegerecht

#1 , 02 mar 2018 21:11

Mijn vader is 1 jaar geleden overleden na een slepende ziekte.
Zuster deed de financien. Moeder is ondertussen dement en staat onder bewind.Dit werd aangevraagd door mijn zus omdat haar volmacht werd ingetrokken door moeder. Moeder is dement maar nog voldoende helder van geest. Heeft een volledig neurologisch onderzoek ondergaan dat dit
bevestigde.Wij (de broers) zijn meer dan 10 jaar niet welkom geweest thuis wegens erfenisbejaging van mijn zus.
Iedereen werd "slecht" gemaakt en zij woonde thuis in , ook meer dan 10 jaar.
Na intrekken volmacht, heeft mijn broer juist geteld 1 week volmacht gehad over moeders rekeningen. Mijn zus heeft moeder onder bewind laten plaatsen van advocaat bewindvoerder waardoor de volmacht van mijn broer verviel. In die week heeft mijn broer wel de bankhistorieken kunnen opvragen van de door ons gekende rekeningen. Hieruit is gebleken waarom wij geen inzage mochten krijgen in de rekeningen. Aanzienlijke sommen werden weggehaald uit het patrimonium met medewerking van de bankdirecteur via transactierekeningen die nadien afgesloten werden.
Transactierekeningen zijn normalerwijze "tijdelijke" zichtrekeningen gekoppeld aan een effectenrekening en enkel voor personen die niet over een zichtrekening beschikken. In dit geval werden gelden overgeschreven op transactierekeningen op naam van mijn ouders, vervolgens overgeheveld op de transactierekening op naam van mijn zus die ze dan meestal naar het buitenland liet overschrijven.Alle rekeningen werden vervolgens afgesloten.
Mijn ouders hadden wel 10 rekeningen die herleid werden tot 1 zicht-en 1 spaarrekening bij overlijden van mijn vader.
Wij wensen nu tot boedelbeschrijving over te gaan met aflegging van de eed, maar de bewindvoerder weigert alle medewerking.

Volgens haar is moeder geen betrokken partij en is dit een zuivere zaak van de erfgenamen die hiervoor een advocaat dienen te nemen en de procedure vereffening-verdeling dienen op te starten bij de rechtbank 1e aanleg.
De vrederechter en de advocaat-bewindvoerder komen o.i. ZEER goed overeen zodat wij vermoeden dat ons verzoekschrift via vrederechter om een boedelnotaris te laten aanduiden op niets zal uitdraaien!
Moeder werd geconfronteerd met de feiten en wenst tevens dat de zaak volledig uitgespit wordt en dat mijn zus de eed aflegt.
Aangezien moeder onder bewind staat, dient de bewindvoerder hierover te oordelen.
Zij heeft echter reeds beslist ZONDER moeder hierover te consulteren/te bevragen
Graag advies van deskundigen in dit domein (Poene, Creatief, Wanton, Basejumper,...).
d.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Franciscus
Berichten: 34276

#2 , 10 mar 2018 16:56

Niet vergeten dat iemand die onder bewind staat steeds zelf kan vragen om dit te stoppen.
Wettelijk is dat een mogelijkheid.

filibel
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 mar 2018 18:56

Dag Franciscus.
Dank voor uw reactie.
De hierboven beschreven Sit is van bijna een jaar geleden.
Haar dementie evolueert " ongunstig".We zijn nu in het 4e jaar na vaststelling en de levensverwachting na vaststelling voor een vrouw is gemiddeld 6 jaar. Ik denk dat dit niet meer haalbaar is!
Ben nog in contact metCreatief via PB.

Heeft er iemand ervaring met de werkwijze van de bankdirecteur om rekeningen"leeg" te halen via transactierekeningen en deze vervolgens af te sluiten zodat dit zeer moeilijk op te sporen valt ( geen spoor op zichtrekening terug te vinden).
Via CAP VAN NBB werden sporen teruggevonden van transactierekeningen,De opvraging via CAP is GRATIS, maar naderhand dient bij de desbetreffende bank detail opgevraagd te worden soms voor 1 bankverrichting. Diegenen die een bankonderzoek hebben gedaan weten dat de kosten hiervoor enorm oplopen.In ons geval werd er 3 maal volledig van bank veranderd in een periode van 12 jaar- bij elke bank waren er gemiddeld meer 6 rekeningen en dit telkens voor verschillende jaren.Dit alles om opzoekingen quasi onmogelijk te maken!
Filibel

Reclame

Terug naar “Andere”