Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
hobbi
Topic Starter
Berichten: 1

samen wonen en een auto gekocht

#1 , 9 jaar 1 week geleden (08 jan 2009 19:18)

ik woon nu samen al 2jaar,we hebben een auto samen gekocht ongeveer 1jaar geleden,we hebben een voorschot +- 2500 euro betaald van haar spaarrekening,en sindsdien betaal ik ieder maand de crediet af,nu dat we uit elkaar zijn,dreigd zij om de auto gewoon te nemen want ze geeft de reserve sleutel,geef ze dat recht?????want de auto staat op beide namen ingeschreven!! wel is waar zij betaalde ieder keer de verzekering,taxen,ik een maand of 2,3 maar denk ik,'t was te zien hoe we 't regelde, ,maar die staan op mijn naam(verzekering,tax),ook de nummerplaat!!!!maar ik betaal de huur de credit van de auto,de boodschappen en zij de overige facturen.
nu,zij geeft haar eigen auto,van thuis uit gekregen,ik wil nu de auto voor mij,wa moet ik doen??want zij gaat niet bijlaten ,ze zou de helft willen,en de credit loop af tot 2013,en ik betaal per domeciliering.wat is de beste oplossing???en bij een mondeling akkoord wil zij niks weten of horen

graag op een spoedige reactie,
alvast zeer vriendelijke bedankt


Franciscus
Berichten: 29554

#2 , 9 jaar 1 week geleden (08 jan 2009 19:30)

vanalles door elkaar - maar ja

In grote lijnen ...

wie is eigenaar van de wagen : diegene op wiens naam de factuur staat al de rest doet er niet toe.
opgelet de politie zal dikwijls in eerste instantie afgaan op de naam op de inschrijving DIV ( op 2 namen???) maar de echte eigenaar is de naam die op de factuur staat - staat deze op 2 namen dan zijn jullie inderdaad beide eigenaar.

U moet dan uit onverdeeldheid geraken dus

wie heeft wat betaald - dat is weer wat anders - iedereen die uit onverdeeldheid wil treden kan zijn kosten en baten inbrengen - u betaald af - zij heeft 2500€ betaald - dat heeft dus niets te maken met het eigendomsrecht.
Wie heeft wat betaald voor de rest van de uitgaven ...
dagelijkse uitgaven - grote uitgaven ---

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 9 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2009 09:47)

De auto is een roerend goed waarvoor geldt : “Art.2279.Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel.”(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

Wie de auto in zijn bezit heeft wordt geacht ervan de eigenaar te zijn,tenzij BEWIJS van het tegendeel. Inschrijvingsbewijs,verkeersbelasting en dergelijke zijn op zich geen afdoende bewijs van eigendom.

Uit ‘ze geeft de reserve sleutel’ leid ik af dat de auto in bezit van beide samenwonenden is en dus behoort tot hun ‘onverdeeldheid‘.waarvoor geldt : “Art.577-2.§ 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt : § 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn...”(B.W.).

‘Wanneer door één der echtgenoten een gebouw wordt opgericht op een grond die in onverdeeldheid toebehoort aan de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, vindt artikel 555, B.W., in geval van verdeling geen toepassing voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding, maar wel de regels inzake vermogensverschuiving zonder oorzaak. Zulks heeft voor gevolg dat de echtgenoot die het gebouw heeft opgericht, recht heeft op een vergoeding gelijk aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen als gevolg van de door hem gedane uitgaven, met als maximum zijn verarming. Indien deze uitgaven evenwel belangrijker zijn dan de door het onroerend goed bekomen meerwaarde, heeft de echtgenoot recht op een vergoeding gelijk aan het bedrag van de op regelmatige wijze op zijn naam gefactureerde uitgaven‘(Gent 27 oktober 1988,Pas. 1989,II,85).

Wat een partner in de onverdeeldheid geïnvesteerd heeft boven zijn helft,dient de onverdeeldheid hem te vergoeden vooraleer ze te verdelen.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”