Vragen over voogdijschap

Anoniem8888
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Vragen over voogdijschap

#1 , 2 jaar 2 maand geleden (03 feb 2017 14:56)

Kan iemand deze vragen beantwoorden?

Wanneer wordt een bij notariële vastgelegde verklaring of testamentair aangeduide voogd gehomologeerd door de vrederechter?

Is dit meteen na aanvaarden voogdijschap door betrokkene, dus voor openvallen voogdij? Notaris stuurt in dit geval verklaring of testament meteen door naar vrederechter.

Of vindt homologatie van aangeduide betrokkene pas plaats bij openvallen voogdij, bijvoorbeeld na overlijden beide ouders? In dit geval wordt vrederechter pas na overlijden ouders op de hoogte gebracht van openvallen voogdij?

Hoe wordt uitsluitingsgrond 'kennelijk wangedrag' gedefinieerd? Is dit een strafrechtelijke veroordeling? Komt iemand die, bijvoorbeeld, in een ver verleden een misdrijf pleegde, maar niet vervolgd werd (niet met rechtbank in aanraking gekomen) in aanmerking als voogd? De wet is in deze erg vaag, zoals wel vaker het geval is in Belgische wetgeving ...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32290

#2 , 2 jaar 2 maand geleden (03 feb 2017 16:26)

Bij mijn weten zal het niet meer de vrederechter zijn gelet op de gewijzigde wet en de inrichting van een familierechtbank.
Eens lezen
http://elfri.be/rechtspraak/aanstelling ... evoegdheid.

Anoniem8888
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 2 maand geleden (03 feb 2017 19:58)

Dankjewel voor jouw antwoord, Franciscus!

De organisatie van het gerecht is veranderd, maar niet de wet me dunkt.

Denk je ook een antwoord te kunnen formuleren op mijn vragen?

Wordt de door de ouders vooraf via een testament of notariële verklaring aangeduide voogd door de rechter gehomologeerd voor de voogdij openvalt, dus kort nadat het testament of de notariële verklaring werd opgemaakt, of vindt de homologatie pas plaats nadat de voogdij is opengevallen, bijvoorbeeld na overlijden van de ouders? De laatste optie lijkt me de meest waarschijnlijke, want in geval van herroeping zou de rechter opnieuw moeten homologeren.

Ondertussen heb ik vastgesteld dat 'kennelijk wangedrag' wellicht slaat op (huidig) aantoonbaar wangedrag, zoals drugs- of alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling ... Het moet dus echt wel over zware feiten gaan. Anderzijds vraag ik me af of 'kennelijk wangedrag' ook kan verwijzen naar vroeger gedrag? Stel dat iemand ooit - meer dan tien jaar geleden tellend vanaf het moment dat de rechter de kandidaat-voogd moet beoordelen - een misdrijf pleegde, maar nooit werd vervolgd, (niet voor de rechter is moeten verschijnen), kan die dan toch in aanmerking komen voor voogdijschap? Met andere woorden, afwezigheid van een strafrechtelijke veroordeling werkt in het voordeel van de kandidaat-voogd.

Reclame

Franciscus
Berichten: 32290

#4 , 2 jaar 2 maand geleden (03 feb 2017 20:09)

Er is niet alleen een uittreksel strafregister nodig maar ook een sociaal onderzoek en een moraliteitsonderzoek.
Ook wordt het ANG (Algemeen Nationaal Gegevensregister) van de politie nagekeken .. al die elementen worden mee in aanmerking genomen.

Nu langs de andere kant als dat niet zo is geen misdrijf gepleegd en zeker niets gedaan waar minderjarigen bij betrokken waren zou ik me toch niet ongerust maken - als de persoon in kwestie en familie is en er een duidelijke consensus bij de andere familieleden is. Want die worden ook ondervraagt hoor.

Anoniem8888
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 2 maand geleden (03 feb 2017 20:47)

Ok, dankjewel!

Weet je ook het antwoord op mijn eerste vraag, namelijk, tijdstip van homologatie kandidaat-voogd:

- na opmaak testament of notariële akte
of
- na overlijden ouders?

Terug naar “Adoptie”