Aanvragen van kopie van een successieaangifte bij notaris. Deontologische regels van de notaris.

duivenliefhebber
Topic Starter
Berichten: 58
Juridisch actief: Nee

Aanvragen van kopie van een successieaangifte bij notaris. Deontologische regels van de notaris.

#1 , 2 jaar 7 maand geleden (19 nov 2016 09:15)

Man overlijdt in medio 2004.
Weduwe. Dochter 1. Dochter 2 en een plaatsvervullend kleinkind.

Weduwe en dochter 1 stellen eigen notaris aan om de successie-aangifte in te dienen.

Dochter 2 en het plaatsvervullend kleinkind vragen bijstand aan een andere notaris en aan een advocaat omdat er wat betwistingen bestonden omtrent de verdeling van onroerende goederen die eigen goed waren van de overledene en waarvan bij testament een voorkeurrecht werd gegeven aan dochter 1.

De successieaangifte werd eind 2004 één maand te laat ingediend door de notaris aangesteld door de weduwe en dochter 1, alwaar door de vier erfgenamen "woonstkeuze" werd gedaan.
Er werd aan de erfgenamen evenwel géén kopie of afschrift van die successie-aangifte verstrekt !

Twaalf jaar later werd aan de advocaat in 2016 nu een kopie of afschrift van die successieaangifte gevraagd.
Maar aangezien de advocaat zijn dossiers slechts tien jaar bewaart, bevond het ganse bundel zich helaas niet meer in de archieven van het advocatenkantoor.

Aan de instrumenterende notaris die de successie-aangifte (laattijdig) heeft ingediend, werd in 2016 dan maar een kopie of afschrift van die successie-aangifte schriftelijk aangevraagd.

Op die aanvraagbrief komt echter niet eens de minste reactie = dus noch een ontvangstmelding, noch enig passend gevolg.

Vragen.

Is zo'n notariële houding wel normaal en verantwoord ?

Past zo'n stilzittende handelwijze in het kader van de deontologie van de notarissen of van de gedragsregels aanbevolen door de Koninklijke Federatie van de Notarissen ?

Wat schrijven de richtlijnen of de aanbevelingen aan de notarissen in dergelijke gevallen eigenlijk precies voor ?

Merci.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Poene
Berichten: 484
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris

#2 , 2 jaar 7 maand geleden (19 nov 2016 14:56)

Je was in 2004 mede-opdrachtgever voor de eerste notaris, correct? De tweede notaris trad alleen op als raadsman?
Ik meen dat het mogelijk is om een kopie van deze aangifte te bekomen. De meeste notarissen bewaren hun aangiften in aparte mappen. Sommigen bewaren dit in het dossier zelf en dan ligt het in het archief. Misschien hebben ze nog geen tijd gehad om het te bekijken.

Er is geen wettelijke regeling in verband met het afgeven van kopieën van aangiften. Er is alleen een wettelijke regeling voor kopieën van akten (art. 23 Notariswet). Deze regeling is hier niet van toepassing.

Aangezien jullie alleen een contractuele verhouding met de notaris hadden, zijn de regels m.b.t. verbintenissen van toepassingen. Volgens mij dient een zorgvuldige notaris een kopie van de aangifte te geven aan de cliënten, aangezien het voor hen van groot belang is. Zeker omdat jullie in 2004 nooit een kopie hebben gekregen (dit vind ik laakbaar).

Als de notaris blijft stilzitten, kan je bij de ombudsdienst voor het notariaat een klacht neerleggen. Maar eerst zou ik eens bellen.

By the way, een kopie van de aangifte kan ook bekomen worden via het registratiekantoor. Daar is het immers ingediend. Als het dringend is, zou ik me naar daar wenden.

Rica
Berichten: 295

#3 , 2 jaar 7 maand geleden (19 nov 2016 15:47)

Een notaris die een aangifte van nalatenschap doet treedt op als vrij beroeper, niet als openbaar ambtenaar. De notariswetgeving is m.i. in casu dan ook niet van toepassing.
Je kan inderdaad bij FOD financien - registratiekantoor een kopie aanvragen van de aangifte van nalatenschap. Kost, ik denk 7 euro. Gaat vrij snel en kan via mail.

Reclame

duivenliefhebber
Topic Starter
Berichten: 58
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 jaar 7 maand geleden (19 nov 2016 16:05)

Aan POENE & RICA.
Bedankt voor de tip en voor de toelichting.

In 2004 waren wij géén opdrachtgever aan de eerste notaris.
WEL hebben we destijds advies ingewonnen bij de tweede notaris en bij een advocaat.

Hoe dan ook lijkt het wel een beetje raar dat de eerste notaris die uiteindelijk de successie-aangifte heeft opgesteld en iedereen dit op zijn notariaat heeft laten tekenen (en bovendien nog laattijdig heeft ingediend) niet eens reageert op een vraag tot aflevering van een kopie of afschrift.
Wellicht aanziet hij ons niet als zijn gewezen klant ... of was hij gestoord dat een andere notaris en een advocaat is tussengekomen...... ?

Misschien proberen we dan best eerst eens een kopie van de successie-aangiften te verkrijgen bij het Registratiekantoor voor zover het archief aldaar ook nog niet versnipperd werd.

Rica
Berichten: 295

#5 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 00:53)

Via het registratiekantoor krijg je zeker de gevraagde informatie. Je moet wel een akte van bekendheid/ attest van erfopvolging/ erfrechtverklaring bijvoegen om aan te tonen dat u erfgenaam was en dus betrokkenne bij de aangifte van de nalatenschap.

duivenliefhebber
Topic Starter
Berichten: 58
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 09:14)

BEDANKT.
Als ik het goed snap, moeten we eigenlijk toch eerst langs de eerste notaris passeren om een "attest van erfopvolging", akte of verklaring te bekomen vermits er een testament was dat alleen verband hield met het voorkooprecht.

mava105
Berichten: 17590
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#7 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 10:05)

Had je die documenten destijds niet best zelf bijgehouden?

wolf2
Berichten: 2071

#8 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 10:52)

Als je erfgenaam was in een vorige erfenis, en je wil een kopie van die aangifte van nalatenschap, dan moet je enkel je identiteit bewijzen. Als erfgenaam heb je immers zelf die aangifte getekend...

duivenliefhebber
Topic Starter
Berichten: 58
Juridisch actief: Nee

#9 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 21:18)

Dag Wolf 2. Bedankt voor jouw interessant aanvullend bericht.
Het registratiekantoor wordt gecontacteerd.

Ja Mava, als alleenstaande zéér jonge prille knaap, wiens vader overleden was, had ik toen helaas ook maar geen enkel begrip van die ganse complexe fiscale en notariële wereld.....
Als je als jonge gast helemaal géén documenten krijgt, dan kan je die uiteraard ook niet gaan bijhouden.

Rica
Berichten: 295

#10 , 2 jaar 7 maand geleden (20 nov 2016 21:37)

Thx voor de aanvulling, Wolf2!
Ik heb recent een kopie van de aangifte van nalatenschap van mijn vader opgevraagd (vader overleden in 1999) en ik moest een kopie van de akte van bekendheid bijvoegen. Ik had die nog, dus bijgevoegd zonder verder vragen te stellen...
Is natuurlijk veel eenvoudiger als je enkel je identiteit moet bewijzen (wat in feite evident is vermits je een kopie vraagt van een document wat je zelf mee hebt ondertekend...).

Terug naar “Successie- & Registratierechten”