Schenking versus successie

caravagesk
Topic Starter
Berichten: 42

Schenking versus successie

#1 , 3 jaar 23 uur geleden (16 jun 2016 10:30)

Moeder wil graag haar deel van het huis -helft na overlijden vader al bezit kinderen -wegschenken met afstand vruchtgebruik aan de 2 kinderen. Huidige schatting 191.000 €. Roerende goederen ca. 200.000; waarvan helft al op aparte rekening - deel waar al successie op betaald werd na overlijden vader.

Moeder gaat geen 3 jaar meer leven. Mijn vragen nu:
Hoeveel bedragen de schenkingskosten (incl. raming notariskosten) voor het huis.

Volgens de notaris wordt het bedrag van het huis meegerekend voor de bepaling van het tarief van de successierechten indien moeder binnen de 3 jaar overlijdt. Maar op dit bedrag moet er wel niet opnieuw successie betaald worden, omdat 2x belasten niet kan.

Wat is nu het financiële verschil tss

Som 1 Huis wegschenken met afstand vruchtgebruik. Roererende goederen worden pas na overlijden verdeeld. Dus situatie waarbij bedrag huis terug meegerekend wordt om successietarief te bepalen

Som 2 Alles wordt na overlijden verdeeld

Ik geraak er niet uit. Schenking heeft niet enkel fiscale reden, ook vorm van gemoedsrust

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
wolf2
Berichten: 2071

#2 , 3 jaar 15 uur geleden (16 jun 2016 17:57)

Een voorzet.

Is er buiten U nog een andere erfgenaam? Heeft uw moeder een testament? Heeft U een zware handicap?

*****************************************************************

Stel dat er alleen maar kinderen zijn die erven.
En er is buiten dat huis geen ander onroerend goed meer.
Dan moet U weten dat de belasting berekend wordt voor roerend apart; en voor onroerend apart.
Als er dus geen ander O.G. meer is, kan de schenking binnen de drie jaar voor overlijden er niet voor zorgen dat er een hoger tarief wordt toegepast op de erfenis: nul maal 3% of nul maal 9% is telkens nul.

Zonder schenking en 1 kind: successierecht is:
OG: 95500: 3% op 50000 PLUS 9% op 45500 = 1500 + 4095 = 5595
RG: 100000 min 7500 passief = 92500: 3% op 50000 PLUS 9% op 42500 = 1500 + 3825 = 5325
samen: 10920

Met schenking en 1 kind: SR is:
RG: 5325

******************************************************************

Nu iemand vinden die schenkingsrecht wil berekenen.

wanton
Berichten: 9060
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 3 jaar 12 uur geleden (16 jun 2016 20:53)

Bij schenking van de helft van de woning - waarde 95.000 € - aan 2 kinderen, krijgt elk een waarde van 47.500 €. Recht aan 3 % = 1425 € voor elk.
Tel aan kosten notaris als ereloon, aktekosten en derg. toch 1500 à 2000 €.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

caravagesk
Topic Starter
Berichten: 42

#4 , 3 jaar 9 uur geleden (17 jun 2016 00:33)

Het gaat om 2 kinderen. Wat is nu het financiële verschil tss beide? Met of zonder schenking? Voor elk kind?

caravagesk
Topic Starter
Berichten: 42

#5 , 3 jaar 9 uur geleden (17 jun 2016 00:40)

Het gaat om 2 kinderen. Wat is nu het financiële verschil tss beide? Met of zonder schenking? Voor elk kind?

wolf2
Berichten: 2071

#6 , 2 jaar 11 maand geleden (17 jun 2016 20:16)

Wanton heeft beter opgelet dan ik: hij zag de 2 kinderen staan.

Successierecht als er geen schenking gebeurd is: 2820 per kind (5640 samen).
SR als het 1/2 huis geschonken wordt: 1350 per kind (2700 samen).

Omdat roerend en onroerend apart berekend wordt, en elk kind van elke soort goederen 50000 krijgt of iets minder, blijft U netjes in de laagste schijf van 3%.

simonjo
Berichten: 283

#7 , 2 jaar 11 maand geleden (20 jun 2016 15:24)

Toch nog een kleine teaser.

Als je nu schenkingsrechten betaald op dat OG zal je later erfenisrechten moeten betalen op de meerwaarde van het OG, zo heb ik dat recent begrepen, corrigeer mij als ik fout ben.

Vb nu is de woning 200.000euro waard, reeds 50% in eigendom 2 kinderen. Dus 100.000 van de moeder verdeeld over 2 kinderen is 50.000 euro elk aan 3% schenkingsrechten. Dan tikken de notariskosten nogal aan.

Komt moeder achter x aantal jaren te overlijden en blijkt dat de woning dan vb 250.000 euro waard is, dan zal je nog erfenisrechten moeten bijbetalen op de helft van die meerwaarde, verdeeld over beide kinderen. Dus 50.000 / 2 / 2 = 12500 euro per kind.

Die bijkomende erfenisrechten zou je niet hebben in geval je geld zou schenken.

Hof van Commerce
Berichten: 47

#8 , 2 jaar 8 maand geleden (28 sep 2016 22:27)

Toch nog een kleine teaser.

Als je nu schenkingsrechten betaald op dat OG zal je later erfenisrechten moeten betalen op de meerwaarde van het OG, zo heb ik dat recent begrepen, corrigeer mij als ik fout ben.

Vb nu is de woning 200.000euro waard, reeds 50% in eigendom 2 kinderen. Dus 100.000 van de moeder verdeeld over 2 kinderen is 50.000 euro elk aan 3% schenkingsrechten. Dan tikken de notariskosten nogal aan.

Komt moeder achter x aantal jaren te overlijden en blijkt dat de woning dan vb 250.000 euro waard is, dan zal je nog erfenisrechten moeten bijbetalen op de helft van die meerwaarde, verdeeld over beide kinderen. Dus 50.000 / 2 / 2 = 12500 euro per kind.

Die bijkomende erfenisrechten zou je niet hebben in geval je geld zou schenken.
Ik corrigeer u bij deze omdat u fout bent (allez, dat denk ik toch). Geschonken is geschonken, waarde op datum schenking telt.

Vraag van topicstarter, en veel mensen hebben deze vraag, is in essentie te herleiden tot volgende:
- 1 ouder kan per kind 150.000 euro onroerend schenken aan 3% schenkbelasting. Dit wordt nadien niet belast in de successie (zie echter tweede nuance);
- 2 ouders kunnen per kind samen 300.000 euro onroerend schenken aan 3% schenkbelasting. Dit wordt nadien niet belast in de successie (zie echter tweede nuance).

- als 1 ouder overlijdt dan is de eerste 50.000 euro aan onroerende goederen die elk kind verkrijgt uit de nalatenschap belast aan 3% erfbelasting.

Cijfervoorbeeld. Zijn beide ouders in leven, behoort het goed toe aan de huwelijksgemeenschap (goed dus voor de helft van vader en de helft van moeder) en hebben de ouders 2 kinderen, dan zal de uiteindelijke erfbelasting voor de kinderen steeds belast worden aan 3% voor zover de waarde van het goed de waarde van 200.000 euro niet overschrijdt. Dat wordt 300.000 euro bij 3 kinderen, 400.000 euro bij vier kinderen enz...

Is het onroerend goed meer waard dan valt schenking te overwegen. Schenkingskosten lopen immers ook op.

2 nuances: bij de schenking ga je meteen over tot waardering van het goed. Zie mijn eerste correctie. Bij een schenking nu kan je een goed bijvoorbeeld waarderen op 400.000 euro. Als de markt blijft evolueren en de ouders leven nog 30 jaar is dat goed tegen dan misschien 600.000 euro waard. Maar dit is speculatie, misschien is het tegen 30 jaar maar 100.000 euro meer waard en dan heb je een foutje begaan.

Tweede, belangrijkere nuance: EENS GESCHONKEN volgen er GEEN ERFBELASTINGEN MEER. De grote "maar" hierbij is het schenken van onroerend goed gevolgd door overlijden van de schenker binnen de 3 jaar. First things first: het goed wordt NIET opnieuw belast in de erfbelasting. Wat is de nuance dan? Binnen de drie jaar overlijden zorgt ervoor dat de waarde van het goed geacht wordt in de nalatenschap, bij de onroerende goederen, fictief aanwezig te zijn, te rekenen vanaf de voet. Het wordt niet opnieuw belast zoals gezegd, maar als de schenker/overledene nog andere onroerende goederen heeft, dan heeft dit negatief effect op de schijven en gaan de positieve effecten van schenking deels verloren. Dit heet progressievoorbehoud en is ENKEL van belang als de schenker nog onroerend goed heeft, na de schenking.

In de praktijk veel misverstanden hieromtrent, in essentie is het nochtans eenvoudig. Bij roerende goederen is er géén zo'n progressievoorbehoud omdat er anders niemand nog schenkingsrechten zou betalen.

Terug naar “Successie- & Registratierechten”