minnelijke schikking voortaan op strafregister

Jake11
Topic Starter
Berichten: 4

minnelijke schikking voortaan op strafregister

#1 , 4 jaar 3 weken geleden (25 mar 2015 14:32)

Koen Geens stelde vorige week zijn justitieplan voor.

Een van de opmerkelijkste voorstellen was om de minnelijke schikking voortaan op het strafblad te vermelden.

Enkele vragen:

- Bedoelt hij dan enkel de minnelijke schikking of ook bemiddeling in strafzaken?

Stel dat dit voorstel als wet bekrachtigd wordt, kan deze dan retroactief worden toegepast?

Volgens het wetboek wel: retroactiviteit geldt wel voor niet-strafrechtelijke sancties, zoals de minnelijke schikking er een is.

Betekent dit dan dat eenieder die ooit een minnelijke schikking heeft getroffen en bijgevolg geen strafblad heeft, er wel een zal hebben zodra de nieuwe wet bekrachtigd wordt?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32259

#2 , 4 jaar 3 weken geleden (25 mar 2015 19:02)

Voor de feiten vanaf dat ogenblik.

Jake11
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 4 jaar 3 weken geleden (25 mar 2015 19:07)

Bedankt voor je antwoord, maar ben je daar zeker van? Je beweert dus dat, voor iemand die ooit een minnelijke schikking trof, het strafblad sowieso blanco blijft, ondanks de eventuele wetswijziging?

Reclame

LeenW
Berichten: 8034

#4 , 4 jaar 3 weken geleden (25 mar 2015 19:58)

Niemand kan daar zeker van zijn, het gaat immers over een eerste ontwerp. Wat de uiteindelijke wet gaat zijn, wordt afwachten.

Franciscus
Berichten: 32259

#5 , 4 jaar 3 weken geleden (25 mar 2015 21:40)

Hoe gaat men niet geregistreerde minnelijke schikkingen van x jaar geleden nu nog registreren...
Zou volgens mij over een paar miljoen aantal registraties zijn die retroactief moeten ingegeven worden. Tegen de tijd dat men vijf jaar heeft ingevuld zijn deze al allemaal teniet.
Men kan nu nog niet per arrondissement de straffen in het centraal strafregister krijgen laat staan de minnelijke schikking.
Persoonlijk vind ik dat ook elke onmiddellijke inning en alle waarschuwingen moeten geregistreerd worden. 8_)

Inazuma
Berichten: 4052
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#6 , 4 jaar 3 weken geleden (26 mar 2015 13:15)

Een van de opmerkelijkste voorstellen was om de minnelijke schikking voortaan op het strafblad te vermelden.
Geens had het over àlle minnelijke schikkingen.

Volgens mij is dit een verhulde poging om alle vermeende en onbewezen verkeersinbreuken ook op het strafblad te krijgen, verscholen onder een anti-fraude-sausje

Jake11
Topic Starter
Berichten: 4

#7 , 4 jaar 2 weken geleden (03 apr 2015 13:04)

Franciscus, wat bedoel je precies met minnelijke schikkingen zijn na 5 jaar teniet? Bedoel je dan dat die na vijf jaar niet meer tellen en dus niet meer in strafregister worden vermeld en ook niet op uittreksel uit het strafregister? Hoe zit het dan met bemiddeling in strafzaken? Zijn die ook teniet na vijf jaar zodat ook die niet meer worden vermeld op strafregister en uittreksel uit strafregister?

giserke
Berichten: 2434

#8 , 4 jaar 2 weken geleden (03 apr 2015 17:21)

Een van de opmerkelijkste voorstellen was om de minnelijke schikking voortaan op het strafblad te vermelden.
Geens had het over àlle minnelijke schikkingen.

Volgens mij is dit een verhulde poging om alle vermeende en onbewezen verkeersinbreuken ook op het strafblad te krijgen, verscholen onder een anti-fraude-sausje
Dat klopt.
België is koploper in het gebruik van niet officiële straffen, voorbeeld zoals ze voorhechtenis als straf misbruiken.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#9 , 3 jaar 11 maand geleden (19 apr 2015 10:07)

Ik vind het persoonlijk vrij vergaand dat schikkingen op het strafregister zouden komen. Een schikking wordt net getroffen in het kader van een opportuniteitsinschatting tussen het openbaar ministerie en een beklaagde met het oog op het vermijden van een dure en aanslepende procedure. Daar kunnen vele redenen voor zijn en het is niet steeds zo dat het aanvaarden van een schikking betekent dat men ook de facto schuldig is of meent geen argumenten voor de verdediging te kunnen aanvoeren indien nodig.

Nog een stap verder in het oneigenlijk gebruik van maatregelen die de rechtstaat verder ondermijnen. Cfr. ook de GAS-boetes waar mee gestrooid worden en die de facto neerkomen op een omkering van de bewijslast en personen treffen die niet de expertise of het geld hebben om jurisdictioneel beroep in te stellen.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#10 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 10:22)

Mocht het gaan over minnelijke schikkingen uit het verleden: akkoord. Maar minnelijke schikkingen in de toekomst zouden perfect een schulderkentenis kunnen inhouden. Wie nog beweert dat hij volledig ontschuldig is, dient dan maar te kiezen om alles voor de rechter te brengen.

giserke
Berichten: 2434

#11 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 14:52)

Dat lijkt me de omgekeerde wereld te zijn. Je bent schuldig als je bent veroordeeld door de rechtbank.
Bij een minnelijke schikking zeg je niet ik ben wel of niet schuldig, je gaat gewoon akkoord om het niet tot een rechtszaak te brengen, en betaalt daarvoor een afkoopsom.
Dan moet de politie het ook niet op je strafblad zetten.
Dat betekend in dit geval dat oompje agent politie en rechter gaat spelen.
Voor mij blijft de enige persoon die bevoegd mag zijn om een strafblad aan te passen de rechter die op basis van bewijzen U schuldig bevonden heeft.
Laatst gewijzigd door giserke op 23 apr 2015 14:56, 2 keer totaal gewijzigd.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#12 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 14:56)

Je bent schuldig als je schuld erkent OF veroordeeld wordt door de rechtbank. Wie niet akkoord is, moet maar geen minnelijke schikking betalen.

giserke
Berichten: 2434

#13 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 14:57)

Ik vind het vreemd dat sommigen hier het doel van een strafblad niet schijnen te kennen en de gevolgen van geen blanco strafblad onderschatten.
We gaan toch mensen hun arbeidskansen niet ontzeggen, omdat ze verkeerd geparkeerd hebben?
Voorbeeld in de realiteit kunnen mensen met geen blanco strafblad geen ambtenaar worden, of in aanmerking komen voor een functie bij de overheid.

De drang om gewone mensen te criminaliseren voor van alle soorten futiliteiten vind ik echt ziekelijk tegenwoordig.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#14 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 15:16)

Dat is dan gewoon een kwestie van het aanpassen van de types strafblad. Je hebt nu al een type 1 en 2, je kan evengoed een type 3 instellen die alle minnelijke schikkingen bevat en enkel voor bvb politiediensten of rechtbank zichtbaar kan zijn. Dan kan een politierechter een onderscheid maken tussen de chauffeur met 20 jaar rijbewijs en géén minnelijke schikkingen die voor de eerste keer 40km te rap rijdt als zijn vrouw op bevallen staat en de chauffeur met 1 jaar rijbewijs en 10 minnelijke schikkingen die 20km te rap rijdt in een woonerf.

Het afkopen van een straf zou geen manier moeten zijn om je gedrag te maskeren, wat nu het geval is bij veelvuldige lichte snelheidsovertredingen.

Ofwel moet men bij de politie een archief bijhouden van het aantal minnelijke schikkingen en mensen met meer dan bvb 2 minnelijke schikkingen per jaar geen volgende minnelijke schikkingen aanbieden, maar onmiddellijk voor de rechtbank dagen.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#15 , 3 jaar 11 maand geleden (23 apr 2015 15:33)

Worden die schikkingen momenteel nog niet bijgehouden in een centrale databank bij de parketten?

Wat betreft het gebruik van uittreksel strafregister ivm jobs: dat loopt niet bepaald vlotjes. Bij de overheid wordt er bv. streng op toegezien bij de indiensttreding maar dat is uiteraard een momentopname. Ik ken een aantal gevallen van ambtenaren die na hun benoeming definitief veroordeeld werden voor misdrijven zoals valsheid in geschrifte maar vrolijk actief blijven, sommigen in functies die m.i. moeilijk verenigbaar zijn met de aard van het misdrijf waarvoor ze veroordeeld werden. Behalve bij functies die een veiligheidsmachtiging vereisen is er geen systematische periodieke herevaluatie.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Terug naar “Actuele Thema's”