tekenen ontslagbrief indien niet akkoord met redenen ontslag

agnesvandewijer
Topic Starter
Berichten: 6

tekenen ontslagbrief indien niet akkoord met redenen ontslag

#1 , 4 jaar 4 maand geleden (15 mar 2015 20:59)

In de ontslagbrief staat: " De bediende bevestigt hierbij dat hij de ontslagmotieven in bijlage niet betwist en dat het betekende ontslag in elk geval kennelijk niet onredelijk is."

De bedoelde werknemer is helemaal niet akkoord met de reden van ontslag en vindt de aangehaalde redenen onredelijk en vergezocht. De werkgever koppelt echter de opzegvergoeding aan het wel dan niet akkoord gaan van het ontslag.

mag de wrkgever zo'n formulering in de ontslagbrief zetten? Welke zijn de gevolgen als men dit niet ondertekent?

Bovendien staat er nog, net voor de werkgever en werknemer hun handtekening moeten zetten:

Deze overeenkomst houdt bovendien verzaking in van beide partijen om elke dwaling omtrent de feiten of omtrent het recht, en om elk verzuim betreffende het bestaan en de omvang van hun rechten in te roepen.

Is dit wettelijk ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 08:06)

is er geen voorafgaande ontslagbrief zonder die verwijzingen?

agnesvandewijer
Topic Starter
Berichten: 6

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 08:31)

Er is een begeleidend schrijven waarin staat dat het ontslag wordt gegeven. Daarbij steekt het document (te ondertekenen) van drie bladzijden met de voorwaarden van het ontslag en de opzeggingsvergoeding, en er steekt nog een blad bij waarop de redenen van het ontslag worden opgesomd.

Reclame

giserke
Berichten: 2434

#4 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 08:57)

Ik voel aan mijn theewater dat hier redenen bij gemoeid zijn die kunnen aanleiding geven tot ontslag op staande voet.

In dit geval NIKS TEKENEN! Je bent nooit verplicht uzelf aan te duiden als oorzaak van ontslag.

De reden waarom uw werkgever U wil laten tekenen en U bovendien blijkbaar ook geld aanbied is naar allerwaarschijnlijkheid omdat hij niet zeker is van zijn zaak.
Hij wil U uit uw kot lokken.
Het is ook belangrijk dat je direct te kennen geeft dat je niet akkoord bent met het ontslag.
Let ook op met het aannemen van extra geld voor uw ontslag.

Waarvoor ben je ontslagen?

agnesvandewijer
Topic Starter
Berichten: 6

#5 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 09:10)

Ik ben niet ontslagen, ik help iemand anders hierin.
Op de bijlage staan vier redenen omstandig uitgelegd, maar het betreft een tewerkstelling van iemand die al 28 jaar daar werkt en de redenen gaan over die hele periode dus.
eerste reden: discrepantie tussen wat X zegt en wat hij doet.
tweede reden: gebrek aan transparantie met betrekking tot inhoudelijk werk
derde reden: Klachten van derden over houding betrokkene.
vierde reden: verdraagt moeilijk tot niet de hiërarchie, kan niet om met autoriteit

De uitleg die hierbij wordt gegeven gaat om kleine voorvallen in de loop van die 28 jaar, soms echt nog in het begin van de carr!ère, en zijn soms flagrant niet waar.

Er staat nog onder : ondanks verschillende confrontaties en opmerkingen zien we hieromtrent onvoldoende engagement naar verandering.

Het is inderdaad waar dat er een aantal gesprekken geweest zijn, waarop er afspraken werden gemaakt. het laatste gesprek was een functioneringsgesprek in januari waar er een aantal zaken werden afgesproken en dit zou geherevalueerd worden voor de zomer. Mij lijkt het kort zomer te zijn...

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#6 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 09:17)

Er is een begeleidend schrijven waarin staat dat het ontslag wordt gegeven. Daarbij steekt het document (te ondertekenen) van drie bladzijden met de voorwaarden van het ontslag en de opzeggingsvergoeding, en er steekt nog een blad bij waarop de redenen van het ontslag worden opgesomd.
NA (= niet in de ontslagbrief) het ontslag kan er onderhandeld worden tussen werkgever en werknemer over de modaliteiten (duur opzeg, al dan niet verbreking, ...). Dit kan dus perfect. Werknemer is niet verplicht om te tekenen en kan ervoor kiezen om zijn opzeg te presteren zonder bijkomende voorwaarden. Werkgever kan dan alsnog de arbeidsovereenkomst verbreken.

agnesvandewijer
Topic Starter
Berichten: 6

#7 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 10:16)

bedankt JPV ! Ik ga naar de onderhandelingstafel . Fijne dag nog !

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#8 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 10:22)

Ik ben niet ontslagen, ik help iemand anders hierin.
bedankt JPV ! Ik ga naar de onderhandelingstafel . Fijne dag nog !
Ik zou eerst contact opnemen met de persoon die écht ontslagen is... ;)

de reden
Berichten: 2577
Juridisch actief: Nee

#9 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 11:25)

bedankt JPV ! Ik ga naar de onderhandelingstafel . Fijne dag nog !
voldoet u dan aan één van de voorwaarden zoals bepaald in art 728 gerechtelijk wetboek?

ik begrijp niet dat u gaat onderhandelen, aangezien akkoord gaan geen vormvereiste is.
gezien u geringe kennis loopt men dan nog eens de kans om een aantal rechten kwijt te spelen + sanctie van de rva.

document hoogstens ondertekenen met,
voor ontvangst ; onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkenning

inscannen en in jpv zijn pb steken of mee naar vakbond gaan
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

agnesvandewijer
Topic Starter
Berichten: 6

#10 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 12:17)

Ik zou dat kunnen doen als ik zijn PB had....
Maar evengoed: bedankt voor de tip.Ik ben niet helemaal onwetend in deze materie maar het is wel waar dat ik niet genoeg expertise heb.

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#11 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 12:31)

PB = persoonlijk bericht => http://www.juridischforum.be/forum/ucp. ... ose&u=7359" onclick="window.open(this.href);return false;

de reden
Berichten: 2577
Juridisch actief: Nee

#12 , 4 jaar 4 maand geleden (16 mar 2015 12:56)

Ik zou dat kunnen doen als ik zijn PB had....
Maar evengoed: bedankt voor de tip.Ik ben niet helemaal onwetend in deze materie maar het is wel waar dat ik niet genoeg expertise heb.
uit wat ik opmaak tracht men degene niet te ontslagen maar de arbeidsovereenkomst te beeindigen met een dading
lees het laatste lid van uw eerste post, weet u wat dit inhoud?
lees ook eens art 44 kb 25/11/1991
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#13 , 4 jaar 4 maand geleden (17 mar 2015 17:25)

Document ontvangen. Werkgever speelt het spel hier volledig correct en geeft eerst een opzeg, waarna onderhandeld wordt om de opzegtermijn om te zetten in een verbrekingsvergoeding.

Werknemer is vrij om dit document niet te tekenen, maar verliest hier imho een mooie kans als hij dit niet zou tekenen. Enig recht dat hij met die dading verlies is:
- het recht om daar te gaan werken
- het recht om een kennelijk onredelijk ontslag te pleiten, waarvoor hij, mocht dit het geval zijn, 4 tot 17 weken loon kan krijgen. De motivatie van het ontslag, zelfs al zijn niet alle punten correct, lijkt me echter moeilijk te betwisten (gezien de diverse externe partijen die blijkbaar kunnen getuigen).

eylis
Berichten: 7543

#14 , 4 jaar 4 maand geleden (17 mar 2015 19:34)

en ter aanvulling: zelfs al staat er in een dading dat je de ontslagvoorwaarden/verbrekingsvergoeding niet zal aanvechten voor de rechtbank, kan je altijd ten allen tijden toch een rechtszaak opstarten omdat dit een persoonijk recht is dat zo'n dadingcontract overruled. Het gebeurt dat mensen pas na maanden meer specifieke info te weten komen mbt hun ontslag of zich sterk genoeg in hun schoenen voelen om de confrontatie aan te gaan.

giserke
Berichten: 2434

#15 , 4 jaar 4 maand geleden (17 mar 2015 19:39)

Je kijk best na op hoeveel opzeg je recht hebt als je gewoon ontslagen wordt. Laat dit berekenen.
Als die dading meer is dan wat je anders zou krijgen, waarom zou je dan nog twijfelen? Anders wordt je toch gewoon ontslagen.

Als de dading minder is dan de normale opzeg, dan wordt het natuurlijk spierballengerol.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”