beroep tegen vonnis vrederechter

inge swerts
Topic Starter
Berichten: 4

beroep tegen vonnis vrederechter

#1 , 1 decennium 11 maand geleden (14 feb 2008 18:26)

ik wil beroep doen tegen vonnis vredrechter. ik wil dit zelf doen omdat het me anders te veel zou kosten, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. (ik heb al niet te veel) kan iemand mij vertellen hoe ik tewerk ga?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JohnD
Berichten: 3481

#2 , 1 decennium 11 maand geleden (14 feb 2008 19:15)

In wat voor soort zaak ? Beroep is niet steeds mogelijk. Is het een financieel geschil ?

inge swerts
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 1 decennium 11 maand geleden (14 feb 2008 20:13)

Geen financieel geschil. En op de griffie vredegerecht hebben ze mij meegedeeld dat beroep mogelijk is.

JohnD kunt u mij helpen?

Reclame

JohnD
Berichten: 3481

#4 , 1 decennium 11 maand geleden (14 feb 2008 23:38)

Ik moet je helaas het antwoord schuldig blijven omdat ik het nog zelf niet heb moeten doen
Ik heb al wel eens zelf beroep willen aantekenen maar het ging spijtig genoeg niet omdat het bedrag waarover het ging niet hoog genoeg was. Ik ken de procedure dus niet omdat men mij vanaf het begin op de griffie gezegd had dat beroep niet mogelijk was.
In een huurgeschil speelt het bedrag geen rol.
Je kan even wachten tot een specialist hier op het forum je verder helpt; of even binnenwippen bij de griffie waar men je gezegd heeft dat je beroep kan aantekenen. Normaal zullen ze zeggen wat je moet doen.
Beroep aantekenen zonder het te laten bepleiten door een advokaat zou ik nu zelf wel niet onmiddellijk doen; hou er rekening mee dat het financieel, zelfs als je geen advokaat neemt, toch wat kosten meebrengt.


inge swerts
Topic Starter
Berichten: 4

#6 , 1 decennium 11 maand geleden (15 feb 2008 14:36)

Ok, bedankt voor de info.

Moet ik naar het hof van beroep of naar de rechtbank van eerste aanleg? Ik wil tegen een vonnis van de vrederechter hoger beroep te doen?

Weet iemand wat de kosten zijn ?

scorpioen
Berichten: 8107
Juridisch actief: Ja

#7 , 1 decennium 11 maand geleden (15 feb 2008 17:09)

Tegen vonnis vredegerecht moet u naar de rechtbank van eerste aanleg.

rolrecht : 82,00 euro.

De verliezende partij moet tussenkomen in de kosten van de advocaat van de winnende partij. Men noemt dit de rechtsplegingsvergoeding. Bedrag is afhankelijk van de waarde van het geschil. Zie KB 26/10/07, Staatsblad, 9/11/07. Voor niet in geld waardeerbare geschillen is het basisbedrag 1.200,00 euro.

scorpioen

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 1 decennium 11 maand geleden (16 feb 2008 11:05)

“Art.617.De vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en van de rechtbank van koophandel, waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag 1.860 EUR niet overschrijdt, worden gewezen in laatste aanleg. Hetzelfde geldt voor de vonnissen waarbij de vrederechter en...uitspraak doet over een vordering waarvan het bedrag 1.240 EUR niet overschrijdt...”(Ger.W.=Gerechtelijk Wetboek).

Indien het vrederechtersvonnis gewezen is in laatste aanleg dan is dit vermeld in dat vonnis.In dat geval is geen hoger beroep daartegen mogelijk.Onderzoek dus vooraf zorgvuldig dit vonnis.

“Art.1051.De termijn om hoger beroep aan te tekenen is één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis... Art.1056.Het hoger beroep wordt ingesteld :...2° bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, ingediend wordt op de griffie van het gerecht in hoger beroep en door de griffier aan de gedaagde partij en...bij gerechtsbrief ter kennis gebracht...Art.1057.Met uitzondering van...vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid :
1° de dag, de maand en het jaar;
2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser in hoger beroep;
3° de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep;
4° de beslissing waartegen in hoger beroep wordt gekomen;
5° de rechter in hoger beroep;
6° de plaats waar de gedaagde in hoger beroep akte moet laten nemen van zijn verklaring van verschijning;
7° de uiteenzetting van de grieven;
8° de plaats, de dag en het uur van verschijning...”(Ger.W.).

6° is enkel van toepassing indien BEIDE partijen vertegenwoordigd door een advocaat(zie art.729 Ger.W.),wat hier niet het geval is.Om 8° te kunnen invullen dient u de dag en het uur van verschijning vooraf telefonisch te vragen aan de Griffie.

Kopieer de tekst van art.1057 Gerechtelijk Wetboek en gebruik deze als INVULFORMULIER.Onderteken en adresseer dit na invulling aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’ op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts.

inge swerts
Topic Starter
Berichten: 4

#9 , 1 decennium 11 maand geleden (16 feb 2008 12:25)

Namelijk scorpioen en j. demoor heel erg bedankt. Ik zou nog willen weten hoeveel tijd ik heb om hoger beroep in te dienen. Op de griffie zei men 1 maand na betekening. Zal ik van deze betekening op de hoogte worden gebracht?

scorpioen
Berichten: 8107
Juridisch actief: Ja

#10 , 1 decennium 11 maand geleden (16 feb 2008 13:40)

De betekening is de afgifte door de gerechtsdeurwaarder. Als de gerechtsdeurwaarder bij u aan de deur komt om iets af te geven en u niet thuis bent laat hij een bericht na en krijgt u van hem een aangetekende brief.

Maar u moet niet wachten tot de betekening. Als het vonnis van de vrederechter in beroep bevestigd wordt moet u die kosten van betekening ook nog eens betalen.

scorpioen

dumpie
Berichten: 29

#11 , 7 jaar 7 maand geleden (21 jun 2011 14:29)

Ik heb een vonnis van een kortgeding ontvangen per gewone brief.De uitspraak was op 4 april 2011.
Hoeveel tijd heeft de verliezende partij dan om in hoger beroep te gaan?
Zij hebben het neergelegd op 24 mei 2011.Is dit nog tijdig?

scorpioen
Berichten: 8107
Juridisch actief: Ja

#12 , 7 jaar 7 maand geleden (21 jun 2011 16:04)

Termijn om beroep aan te tekenen is één maand, vanaf de betekening van het vonnis.

De termijn loopt dus pas vanaf het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan de tegenpartij gaat afgeven.

dumpie
Berichten: 29

#13 , 7 jaar 7 maand geleden (21 jun 2011 19:19)

hoelang duurt het dan ongeveer vanaf de uitspraak tot de betekening?

scorpioen
Berichten: 8107
Juridisch actief: Ja

#14 , 7 jaar 7 maand geleden (21 jun 2011 23:42)

Daar staat geen termijn op. Sommige vonnissen worden nooit betekend, sommige de dag van de uitspraak ...

Je beslist dit in principe zelf, in overleg met advocaat en gerechtsdeurwaarder.

marmat
Berichten: 68

#15 , 7 jaar 7 maand geleden (22 jun 2011 22:59)

Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder uit je buurt.

Deze kan je begeleiden bij het instellen van het hoger beroep.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”