Fout parkeren vastgesteld door "onbevoegd persoon"

Franciscus
Berichten: 34535

Re: Fout parkeren vastgesteld door "onbevoegd persoon"

#16 , 19 mar 2012 14:56

Vermoedelijk zal het trottoir wel toegankelijk zijn.
Een werf (werk) is enkel toegankelijk voor personen die daar moeten zijn ( werken, leveranciers, controle).
NIET voor onbevoegden.
Meestal staat dit ook aangegeven en indien op de openbare weg zal er op de afsluiting een bord C1 zijn aangebracht.
Het negeren van het bord indien voorbijgereden is al strafbaar ( politie).
Het aanwezig zijn met een voertuig vb is eventueel schade berokkenend of hinderend voor de werf.
De verantwoordelijke firma kan hiervoor een deurwaarder inschakelen cfr auto op een privé parking en gebruik van een wielklem.
En neen OP een werf moet de politie niet tussenkomen ( behalve voor het uitoefenen van hun bevoegdheden)
Een werf (niet lrijd wen werk op straat) dient afgebakend te zijn.
Wel mijn ervaring inzake al of niet mogen aanwezig zijn op een werf of wanneer een straat afgesloten is is lichtjes anders.
Ik hen trouwens al het voorbeeld van een markt gegeven ...
U mag gerust zijn ik weet waar ik over praat . Het voorbijrijden ' zelfs door bewoners' van de verkeersborden C1 met onderbord....markt op vrijdag van 5 tot 15 uur is strafbaar.
Geloof me politie verbaliseert iedereen ook de bewoners die tijdens die uren daar voorbijrijdt.
Op de markt is dan het gemeentelijk politiereglement geldig. Daar zijn dan de marktmeesters voor bevoegd om dit toe te passen.

stukje uit wetgeving:
waaruit duidelijk blijkt dat ze oa voor de veiligheid instaan:

Dat kan maar ALS ze daarvoor ook de 'middelen' hebben.
De opdrachtgever, de bouwdirectie belast met het ontwerp of de coördinator (of indien hij werknemer is, zijn werkgever) die deze verplichtingen niet nakomen, worden strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar of/en een geldboete van 50 €tot 1.000 € (te vermenigvuldigen met 5,5). Er kan hen een administratieve geldboete opgelegd worden van 250€ tot 2500 €.
Bij de verwezenlijking van het bouwwerk

Bij de verwezenlijking van het bouwwerk, zijn de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast met de organisatie van de coördinatie van de werkzaamheden van allen die zich op de bouwplaats bevinden en de samenwerking tussen deze personen. Dit geldt zowel wanneer zij zich tegelijkertijd als achtereenvolgens op de bouwplaats bevinden.

Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanduiding van een coördinator inzake veiligheid en gezondheid bij de verwezenlijking van het bouwwerk.

De bouwdirectie belast met de uitvoering die het eerst op de bouwwerf tussenkomt,doet aan de bevoegde overheid voorafgaand melding van het begin van de bouwplaats indien dit vereist wordt.

Alle aannemers moeten de bij koninklijk besluit vastgestelde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen naleven. Het gaat hier zowel om de traditionele werkgevers, als om de zelfstandigen en de werkgevers die zelf samen met hun werknemers op de werf werken.

De bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemers en onderaannemers zullen voor de werkzaamheden eveneens een beroep doen op andere aannemers en onderaannemers.
Onder "onderaannemer "moet hier worden verstaan een aannemer in de zin van deze wet die werken uitvoert in opdracht van een andere aannemer. Om de veiligheid en gezondheid van alle werknemers te waarborgen, wordt een bepaalde getrapte regeling ingevoerd, al naargelang de plaats die een aannemer inneemt in het geheel.......

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
rechtvaardig
Berichten: 105

#17 , 21 mar 2012 01:19

Een werf (niet lrijd wen werk op straat) dient afgebakend te zijn.
wat tussen haakjes staat is me wel onduidelijk.
U mag gerust zijn ik weet waar ik over praat . Het voorbijrijden ' zelfs door bewoners' van de verkeersborden C1 met onderbord....markt op vrijdag van 5 tot 15 uur is strafbaar.
Geloof me politie verbaliseert iedereen ook de bewoners die tijdens die uren daar voorbijrijdt.
volledig akkoord maar hier worden wel appelen met citroenen vergeleken. het gaat hier om tijdelijke afsluitingen van een openbare weg ( vb; markt , wielerwedstrijd, carnaval enz......) waarvan de bewoners op de hoogte zijn en waarbij personen enkel niet gemotoriseerd toegelaten zijn. de markt, wedstrijd, carnaval enz... is steeds publiekelijk toegankelijk en zoals je ook vermeldt, het is de politie die verbaliseert niet de marktkramer, wedstrijdleiding, carnavalorganisatie.
wat de wetgeving voor werven betreft, betreft het gesloten werven op privégrond of niet openbare weg
bij werken aan een openbare weg ( met bewoning) blijft deze altijd openbare weg en toegankelijk voor "plaatselijk verkeer" (bewoners, post , leveranciers......). soms ligt de straat open en is er geen gemotoriseerd vervoer mogelijk, in het ander geval blijft de straat toegankelijk voor dit plaatselijk verkeer. nooit wordt een openbare weg door werken een prive-terrein (privéwerf) waar onbevoegden geen toegang hebben behalve op die stukken waar effectief gewerkt wordt en die noch te voet, noch gemotoriseerd kunnen betreden worden vb. de put van een openliggende straat. maar daarlangs zal er steeds een toegankelijkheid moeten blijven voor bewoners ea vb. trottoir of plankenweg.
de stukken weg die nog berijdbaar zijn , blijven berijdbaar voor dat plaatselijk verkeer.
voor het gemak en vlot werkverkeer kan de werffirma parkeerverbodtekens laten plaatsen, maar dat maakt het nog geen privégrond. overtredingen hierop kunnen enkel door politie worden vastgesteld, niet door werknemers of deurwaarders. de straat is nog steeds openbaar.
vgl. je kan bij verhuizing een stuk van de straat laten vrijhouden voor de verhuiswagen door middel van parkeerverbodsborden. dit betekent niet dat dit stuk straat plots jouw privé grond wordt. en enkel politie kan verbaliseren, niet jijzelf of niet een foto die jezelf maakt.

Reclame

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”