Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Jules
Topic Starter
Berichten: 39

Overlevingspensioen en nieuwe partner

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (07 jan 2007 22:07)

Beste,
Na het overlijden van de gepensioneerde echtgenoot (mijnwerkerspensioen), geniet de weduwe een overlevingspensioen. Vraag is nu of een nieuwe relatie grote gevolgen zou kunnen hebben voor het bedrag van dit overlevingspensioen:
a) ingeval van feitelijke samenwonen? Aansluitend: wie oefent hierop controle uit? Of moet dit worden aangegeven?
b) ingeval van wettelijk samenwonen?
c) ingeval van hertrouwen?

Of is alleen een goede latrelatie zonder gevolgen voor het pensioenbedrag?

Kijk met belangstelling en dank uw antwoord tegemoet.


robert
Berichten: 146
Locatie: Limburg

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (08 jan 2007 08:55)

Naast het huwelijk zijn er nieuwe vormen van samenleven :

* het wettelijk samenwonen. De partners hebben dezelfde domicilie, en hebben bij de burgerlijke stand van de gemeente/stad laten noteren dat ze samenwonen.
* het feitelijk samenwonen. De partners hebben dezelfde domicilie, en hebben bij de burgerlijke stand van de gemeente/stad niet laten noteren dat ze samenwonen.

- - -

Die nieuwe vormen van samenleven zijn niet van toepassing bij de pensioenen.

Het overlevingspensioen vervalt bij een huwelijk, zie : http://www.onprvp.fgov.be/onprvp2004/NL ... a_b_06.asp

en ook
http://www.onprvp.fgov.be/onprvp2004/NL ... a_b_00.asp

Maar personen met een vervangingsinkomen mogen niet samenwonen, want het vervangingsinkomen kan geheel of gedeeltelijk ingehouden worden.

Jules
Topic Starter
Berichten: 39

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (08 jan 2007 10:39)

Beste Robert,
Bedankt voor uw vlugge reactie.
Begrijp ik het nu goed dat :
1) in onze wetgeving een overlevingspensioen niet aanzien wordt als een vervangingsinkomen en
2) het samenwonen met om het even wie geen invloed heeft op het overlevingspensioen, met uitzondering voor de partner die een vervangingsinkomen geniet?

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 1 decennium 1 jaar geleden (08 jan 2007 22:34)

Beste,

In Belgi? verlies je in de huidige stand van de wetgeving enkel je recht op een overlevingspensioen ingeval van hertrouw.
Samenwoonst heeft dan ook geen invloed op het recht op een overlevingspensioen. Het inkomen van de partner heeft ook geen invloed op de hoogte van het overlevingspensioen.
Voor wat Nederland betreft heeft samenwoonst wel invloed op de Anw-nabestaandenuitkering.
Samenwoonst kan wel invloed hebben op een eventueel vervangingsinkomen van de partner, wij denken aan werkloosheidsvergoedingen, ziekte-uitkeringen, invaliditeitsuitkeringen.
Tenslotte kan vanaf 01.01.2007 samenwoonst ook invloed hebben op het vervangingsinkomen dat de genieter van een overlevnigspensioen ontvangt, gezien dit onder bepaalde voorwaarden en desgevallend voor een bepaalde tjid cumuleerbaar is met een overlevingspensioen.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioenexpert.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Jules
Topic Starter
Berichten: 39

#5 , 1 decennium 1 jaar geleden (09 jan 2007 13:33)

Beste Mathieu,
Bedankt voor uw duidelijke uitleg. Nog om te besluiten een laatste vraagje:
Gezien het bedrag van zijn /haar rustpensioen aangepast wordt indien men gaat samen wonen 1) met een persoon die een vervangingsinkomen geniet of 2) ingeval men zelf een pensioen cumuleert met een vervangingsinkomen;
is het goed om weten op welke manier de uitbetalende instantie in Brussel te weten komt of iemand onder haar rechthebbenden is gaan samenwonen.

j.demoor
Berichten: 10310

#6 , 1 decennium 1 jaar geleden (09 jan 2007 14:07)

?Art.19.Het genot van het overlevingspensioen wordt geschorst:1?.wanneer de langstlevende echtgenoot hertrouwt...? ( Pensioenwet Werknemers 24 oktober 1967).

?een nieuwe relatie? aangaan is niet ?hertrouwen?.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in http://just.fgov.be

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 1 decennium 1 jaar geleden (09 jan 2007 23:07)

Geachte,

Er was sprake van een overlevingspensioen en niet van een rustpensioen.

Samenwoonst heeft geen invloed op het overlevingspensioen en ook geen invloed op een rustpensioen. Er is immers enkel sprake van een gezinspensioen ingeval van huwelijk, niet in geval van samenwoonst.

Samenwoonst heeft wel invloed op de Inkomensgarantie voor Ouderen.

Tenslotte is het mogelijk dat het vervangingsinkomen wordt aangepast ingevolge samenwoonst, niet het rustpensioen en/of overlevingspensioen.

Een rustpensioen private sector is niet cumuleerbaar met een vervangingsinkomen als werkloosheidsvergoedingen of ziekte-uitkeringen, invaliditeitsuitkeringen.

De pensioendiensten hebben toegang tot de Sociale Kruispuntbank en zo ook tot de gegevens van het rijksregister. Het feit dat iemand een vervangingsinkomen geniet kan dus afgeleid worden uit de gegevens van de sociale kruispuntbank. De Pensioendiensten merken dus als er een beletsel is om een rustpensioen uit te betalen.

Groetjes,

Thieu Rutten
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

robert
Berichten: 146
Locatie: Limburg

#8 , 1 decennium 1 jaar geleden (10 jan 2007 09:05)

De pensioendiensten hebben toegang tot de Sociale Kruispuntbank en zo ook tot de gegevens van het rijksregister. Het feit dat iemand een vervangingsinkomen geniet kan dus afgeleid worden uit de gegevens van de sociale kruispuntbank. De Pensioendiensten merken dus als er een beletsel is om een rustpensioen uit te betalen.


De Rijksdienst Voor Pensioenen heeft toegang tot de gegevens van het Ministerie van Sociale zaken en de gegevens van het Rijksregister, en dit via de computers van de Kruispuntbank. Het feit dat iemand van een vervangingsinkomen geniet kan dus afgeleid worden uit de gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken. De Rijksdienst Voor Pensioenen merkt dus als er een beletsel is om een overlevingspensioen of rustpensioen uit te betalen.

Jules
Topic Starter
Berichten: 39

#9 , 1 decennium 1 jaar geleden (10 jan 2007 09:57)

Beste,
1) Het ging inderdaad over overlevingspensioen en niet over rustpensioen
(sorry had me vergist).
2) Een rust- of overlevingspensioen is toch wel te cumuleren met bv. een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekte. Wordt deze uitkering dan niet aanzien als een vervangingsinkomen?
3) Ik veronderstel dat een gewone, feitelijke samenwoning, niet terug te vinden is in de sociale kruispuntbank.

Bijkomende vraag: is er ergens in onze sociale wetgeving een definitie te vinden van 'feitelijk samenwonen'? Wat met meer dan 2 partners? Wat met 2 partners van hetzelfde geslacht? En slechts af en toe eens samenslapen? Moet men beide zijn domicilie op hetzelfde adres hebben?

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#10 , 1 decennium 1 jaar geleden (10 jan 2007 20:05)

Geachte,

Rente beroepsziekte en/of rente arbeidsongeval wordt niet beschouwd als een vervangingsinkomen en heeft dan ook geen invloed op het rust- en/of overlevingspensioen. Voor wat betreft de invloed van pensioen op rente beroepsziekte en/of rente arbeidsongeval verwijs ik naar de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekte.

Ongehuwd samenwonen heeft geen invloed op het rustpensioen en/of overlevingspensioen ten laste van Belgi?.

Ik ga hier dan ook niet verder op in.

Groetjes,

Thieu Rutten.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

vrouwtje
Berichten: 1

#11 , 5 jaar 2 maand geleden (05 nov 2012 06:40)

Goedemorgen,

efkens een vraagje ik ben weduwe heb een overlevingspensioen , belgische wetgeving, ik heb iemand leren kennen uit nederland een zelfstandige die gaat binnenkort op pensoen, we zouden willen samenwonen, hij heeft de belgische nationaliteit nog altijd maar woont als zelfstandige in nederland, wat is voor ons de mogelijkheid om samen te kunnen wonen zonder dat ik mijn overlevingspensioen verliest, kan ik moest ik in nederland gaan wonen de belgische nationaliteit behouden of ??? ik ozu niet willen dat ik mijn overlevingspensioen verliest, moest het dan gedaan geraken je weet maar nooit dat ik alles zou verliezen, wie weet daar een antwoord op, en wat zijn voor ons de mogelijkheden ??

VROUWTJE

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#12 , 5 jaar 2 maand geleden (05 nov 2012 18:16)

Geachte,

Uw Belgisch overlevingspensioen blijft betaalbaar zolang u aan de betaal-voorwaarden voldoet en u niet opnieuw huwt.

Of u nu in België woont of in Nederland, doet er niet toe. Uw nationaliteit doet er ook niet toe.

In Nederland wordt er wel rekening gehouden met ongehuwd samenwonen. Dus voor wat uw vriend betreft wordt de AOW wel beïnvloed.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”