Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
koen999
Topic Starter
Berichten: 712

Aanzetten tot een misdaad

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (09 dec 2006 11:50)

Weet iemand waar ik meer info vind over
de strafbaarheid en de strafbepaling van het aanzetten tot een misdaad?


Jan S
Berichten: 401

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (10 dec 2006 18:12)

in mijn cursus strafrecht :lol:

mooi weetje: drugs vragen aan een politieman is niet strafbaar 8)
aanzetten tot zelfmoord trouwens ook niet :shock:

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (11 dec 2006 10:21)

?Art.66.Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :...Zij die, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks hebben uitgelokt;Zij die, het zij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, onverminderd de straffen die bij de wet bepaald zijn tegen daders van AANZETTING tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven.?(Sw.=Strafwetboek).

?Art.550bis.? 6. Hij die opdracht geeft of AANZET tot het plegen van een van de misdrijven, bedoeld in ?? 1 tot 5, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd frank tot tweehonderdduizend frank of met een van die straffen alleen.?(Sw.).

?Art.1.Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft :1? hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek AANZET tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens een zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming.(30 JULI 1981. - Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in http://just.fgov.be

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”