Opzegtermijn na zelf ontslag geven

Thomas_A
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

Opzegtermijn na zelf ontslag geven

#1 , 1 jaar 8 maand geleden (16 jun 2017 22:17)

Binnenkort ga ik waarschijnlijk zelf mijn ontslag geven, na een lange tijd voor dezelfde werkgever gewerkt te hebben. Op zich zou de opzegtermijn een relatief simpele berekening moeten zijn. Als ik echter de beschrijving op verschillende websites lees, komt dit niet overeen met het resultaat van een simulatie.

Ik werk sinds november 2003 voor deze werkgever met een bediendecontract. Mijn brutoloon op 31/12/2013 was meer dan 32.000 euro.

Ik lees het volgende o.a. op Jobat:
De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen vóór 1 januari 2014

De vaststelling van de toepasselijke opzeggingstermijn in de overgangsregeling vereist een optelsom van twee opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013

Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

3 maanden indien jaarlijkse loon lager is dan 32.254,00 EUR
4,5 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR niet overschrijdt
6 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR overschrijdt

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014

Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.
Voor deel 1 komt dit neer op 4,5 maanden. Deel 2 moet niet berekend worden, aangezien het maximum bereikt is. Echter lees ik dat in elk geval geplafonneerd wordt op 13 weken.

Op basis van de tekst versta ik dan een opzegtermijn van 13 weken, volgens simulaties op websites is het echter 4,5 maand. Kan iemand mij uitsluitsel geven?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Thomas_A
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 8 maand geleden (16 jun 2017 22:24)

Ik oefen ook een leidinggevende functie uit waarbij ik een tiental personen aanstuur. Vermoedelijk zal mijn werkgever het lastig vinden dat deze mensen gedurende langere tijd aangestuurd worden door iemand die in zijn opzegperiode zit.

Behalve leidinggevende heb ik ook een aantal gespecialiseerde inhoudelijke competenties die heel belangrijk zijn voor de werkgever. Kan hij mij verplichten om mij hiermee bezig te houden i.p.v. leiding geven als er diensthoofd op mijn contract staat?

Zoniet zou ik bereid zijn om hierrond een compromis om dit toch te doen te sluiten in ruil voor een kortere opzegtermijn.

Blaatpraat
Berichten: 2654

#3 , 1 jaar 8 maand geleden (17 jun 2017 00:22)

Het plafond van 13 weken is enkel van toepassing als het plafond van de periode van voor 2014 niet bereikt zou zijn.
In jouw geval is dit laatste plafond van 4,5 maand wel al bereikt, dus is het plafond van 13 weken niet van toepassing.

4,5 maanden opzeg dus.

Reclame


Thomas_A
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 8 maand geleden (18 jun 2017 09:50)

Dankjewel voor het antwoord.

In verband met mijn tweede vraag: kan de werkgever mijn jobinhoud wijzigen tijdens de opzegperiode? Het zou niet gaan om het geven van kleine pestklusjes, maar louter het niet meer laten verder functioneren als leidinggevende.

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 8 maand geleden (18 jun 2017 09:58)

Dankjewel voor het antwoord.

In verband met mijn tweede vraag: kan de werkgever mijn jobinhoud wijzigen tijdens de opzegperiode?
Je kan dit weigeren.
De werkgever mag geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen aan de functie van de werknemer. De arbeidsovereenkomst blijft immers bestaan tijdens de opzegtermijn.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”