arbeidsreglement en CAO's

Latto
Topic Starter
Berichten: 25

arbeidsreglement en CAO's

#1 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 23:16)

Ik stel me al langer volgende vraag.
Je solliciteert voor een functie .
Men belt je op om je contract te gaan tekenen .
Je tekent je contract en normaal gezien moet je dan het arbeidsreglement ontvangen .
Ik vermoed dat hier ook de cao's instaan.

Vanaf wanneer is men verplicht een arbeidsreglement af te leveren en binnen welke termijn ?
Maar stel nu dat je je contract getekent hebt , misschien al aan de slag bent en dan het arbeidsreglement krijgt toegestopt.
Je komt tot de conclusie dat er een heel wat dingen instaan waaraan je je niet verwacht had en je eigenlijk de job die je voor ogen had niet diegene is die het zou zijn .
Men heeft je over bepaalde dingen niets verteld of zelfs bewust achtergehouden .

Wat kan je dan doen ?
Mijn vermoeden is dat het dan te laat is .

Maar waarom word het arbeidsreglement pas gegeven nadat je je contract hebt getekend ?

Of kan je ook eisen dat je het arbeidsreglement krijgt alvorens je je contract tekent ?

Maar dit valt misschien niet in goede aarde bij je toekomstige werkgever.

Kan men na een bepaalde tijd zomaar een arbeidsreglement veranderen en moet men hiermee akkoord gaan ?

Is een verandering van arbeidsreglement een gegronde reden om zelf ontslag te geven ?

Ik vermoed alvast van niet .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 4 maand geleden (09 okt 2014 06:03)

wat staat er in je arbeidsovereenkomst over het arbeidsreglement?

Skoldt
Berichten: 159

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (09 okt 2014 08:22)

U moet een exemplaar van het arbeidsreglement krijgen ten laatste op uw eerste werkdag.

Het arbeidsreglement zal de algemene arbeidsvoorwaarden vaststellen en aan de werknemers informatie geven over de werking en de organisatie van het werk binnen de onderneming.

Bezwaar aantekenen tegen een bepaling in het AR of u beroepen op een voor U nadelige bepaling in het reglement lijkt mij vreemd, gezien het AR enkel algemene bepalingen vermeldt en geen individuele instructies oplegt.
Je komt tot de conclusie dat er een heel wat dingen instaan waaraan je je niet verwacht had en je eigenlijk de job die je voor ogen had niet diegene is die het zou zijn .
U had tijdens de sollicitatiegesprekken -en vooraleer U uw contract tekende- U ervan moeten vergewissen dat dit voor U de juiste job was. Als men over 'bepaalde dingen niets verteld of bewust achtergehouden' had, dan moest U zelf hierover de juiste vragen stellen.

Een AR wordt normaliter niet vrijgegeven voor het contract is getekend. Dit is een intern document waar ook namen en gegevens van contactpersonen in voorkomen.

Wanneer een AR wordt gewijzigd, is dit onderhevig aan een procedure. Is er in uw onderneming een OR, dan is het de OR die beslist over de inhoud van het AR. U kan zich hiertegen niet verzetten. Is er geen OR, dan kan de werkgever het AR wijzigen, maar dan krijgt u de kans gedurende 15 dagen om uw bemerkingen te formuleren. De werkgever moet achteraf rechtvaardigen wat er met deze opmerkingen is gebeurd.
Is een verandering van arbeidsreglement een gegronde reden om zelf ontslag te geven ?
U mag om welke reden dan ook ontslag geven bij uw werkgever, hiervoor hoeft geen 'gegronde reden' te zijn. Als u daarentegen bedoelt of u na uw ontslag recht opent op werkloosheidsvergoedingen, dan is het antwoord duidelijk NEE

Reclame

ddanck
Berichten: 1517
Locatie: Antwerpen
Contacteer: Website

#4 , 4 jaar 4 maand geleden (09 okt 2014 10:05)

Men kan het AR alleszins niet zomaar wijzigen. Daar zijn steeds procedures voor. Dat het AR zomaar werd gewijzigd, is dus twijfelachtig.

Anderzijds houdt niets u tegen uw contract op te zeggen. Met wat geluk is de opzegtermijn voor u beperkt tot 1 week!
Gratis je verkeersboete berekenen - www.overtreding.be
Verzoekschrift eerherstel - www.eerherstel.be
Hoeveel loonbeslag kan er bij jou gelegd worden? www.beslagcalculator.be

de reden
Berichten: 2423
Juridisch actief: Nee

#5 , 4 jaar 4 maand geleden (10 okt 2014 12:48)Is een verandering van arbeidsreglement een gegronde reden om zelf ontslag te geven ?

Ik vermoed alvast van niet .
er zijn zoals gezegd procedures hiervoor vastgelegd. indien deze niet werden gevolgd en er een eenzijdige wijziging is gebeurd.
is het theoretisch mogelijk om de verbreking vast te stellen, dit is echter zeer risicovol

maar hoe kan het arbeidsreglement je essentiele rechten van je arbeidsovereenkomst in mindering brengen gelet op art 51?

Art. 51. De hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers is als volgt vastgesteld :
1. de dwingende bepalingen van de wet;
2. de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten in volgende orde :
a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad;
b) de overeenkomsten gesloten in een paritair comité;
c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomité;
3. de niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, wanneer de werkgever de overeenkomst ondertekend heeft of aangesloten is bij een organisatie die deze overeenkomsten heeft ondertekend, in volgende orde :
a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad;
b) de overeenkomsten gesloten in een paritair comité;
c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomité;
d) de overeenkomsten gesloten buiten een paritair orgaan;
4. de geschreven individuele overeenkomst;
5. de niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een paritair orgaan, wanneer de werkgever, hoewel hij de overeenkomst niet ondertekend heeft of niet aangesloten is bij een organisatie die deze heeft ondertekend, behoort tot het ressort van het paritair orgaan waarin de overeenkomst is gesloten;
6. het arbeidsreglement;
7. de aanvullende bepalingen van de wet;
8. de mondelinge individuele overeenkomst;
9. het gebruik.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”