Tewerkstelling in het kader van art.60§7 via OCMW

carel
Topic Starter
Berichten: 36

Tewerkstelling in het kader van art.60§7 via OCMW

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (31 aug 2014 11:56)

Beste Forumleden,

Ik was tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw's en dit met een contract van bepaalde duur. Dit als arbeider in een openbare instelling

Na 4 maanden krijg ik rugproblemen en beslist de arbeidsgeneesheer tot aangepast werk.

Bij deze openbare instelling blijkt geen "aangepast werk" voor mij te zijn en mijn maatschappelijk assistente slaagt erin om me een document te laten tekenen waarbij we wederzijds een einde maken aan de arbeidsovereenkomst.

Op mijn C4 staat :in onderling akkoord beëindigd omwille van medische redenen (aanbieden van aangepast werk is niet mogelijk).

Plots val ik terug op het leefloon wat 400€ minder is dan mijn loon.

Kon dit eigenlijk wel zonder opzeggingsvergoeding -of termijn.

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (01 sep 2014 08:14)

gezien er geen ontslag noch een verbreking is van de arbeidsovereenkomst, is er idd geen opzeggingsvergoeding of opzeggingstermijn.

Opzeggingsvergoeding (verbrekingsvergoeding) of opzeggingstermijn is immers een "schadebeding" voor het feit dat één van de twee partijen (werkgever/werknemer) de arbeidsovereenkomst vroegtijdig beëindigt. Hier beëindigen beide partijen de arbeidsovereenkomst.

carel
Topic Starter
Berichten: 36

#3 , 4 jaar 5 maand geleden (01 sep 2014 13:30)

Maw het OCMW was verplicht geweest om mij door te betalen en aangepast werk te zoeken voor mij indien ik niets had getekend.

Wat als ze éénzijdig verbroken zouden hebben.

Nu heb ik terug 500€ minder/maand...

Reclame

giserke
Berichten: 2434

#4 , 4 jaar 5 maand geleden (01 sep 2014 13:34)

Hebt U ergens iets getekend waarbij dat U akkoord bent met uw ontslag met 'onderling akkoord'?
U kunt uw ontslag proberen aan te vechten via de arbeidsrechtbank, gezien een maatschappelijk assistente van het OCMW een vertrouwensfunctie heeft, en U de verkeerde info heeft gegeven.
En gezien een contract Art.60 een arbeidsovereenkomst bedoeld is voor (begrijp me niet verkeerd) hoofdzakelijk sociaal zwakkeren is de kans groot dat de rechtbank de stelling volgt dat er sprake is van misbruik van vertrouwen.
De rechter kan eventueel het OCMW dwingen U een ontslagvergoeding toe te kennen, ofwel U aangepast werk kan laten uitvoeren bij het OCMW gedurende de overige maanden van uw contract.
Dit is wat die maatschappelijk assistente van het OCMW had moeten aanbieden. maw ofwel had ze U moeten ontslaan om medische redenen met de bijhorende opzegvergoeding, ofwel andere werk aanbieden.

Best hiervoor eens langsgaan bij de vakbond

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 4 jaar 5 maand geleden (01 sep 2014 19:34)

Hebt U ergens iets getekend waarbij dat U akkoord bent met uw ontslag met 'onderling akkoord'?
U kunt uw ontslag proberen aan te vechten via de arbeidsrechtbank, gezien een maatschappelijk assistente van het OCMW een vertrouwensfunctie heeft, en U de verkeerde info heeft gegeven.
euh... hoe bewijs je dat de OCMW-assistente de verkeerde info heeft gegeven?
Maw het OCMW was verplicht geweest om mij door te betalen en aangepast werk te zoeken voor mij indien ik niets had getekend.
nee, als je arbeidsongeschikt was voor de huidige functie, konden ze je naar de arbeidsgeneesheer gestuurd hebben dit dit vaststelde. DIe kon dan de definitieve arbeidsongeschiktheid attesteren of vragen aan de werkgever voor aangepast werk. In het eerste geval was je resultaat identiek, in het tweede geval wordt de vraag aan de werkgever gesteld. Antwoordt deze positief, dan krijg je dat aangepast werk, antwoordt deze negatief, dan is het resultaat opnieuw zoals het nu was.

(er bestaan nog andere opties, maar dat leidt ons te ver)

giserke
Berichten: 2434

#6 , 4 jaar 5 maand geleden (01 sep 2014 22:34)

Hebt U ergens iets getekend waarbij dat U akkoord bent met uw ontslag met 'onderling akkoord'?
U kunt uw ontslag proberen aan te vechten via de arbeidsrechtbank, gezien een maatschappelijk assistente van het OCMW een vertrouwensfunctie heeft, en U de verkeerde info heeft gegeven.
euh... hoe bewijs je dat de OCMW-assistente de verkeerde info heeft gegeven?
Een medewerkster van het OCMW die een Art.60 arbeider ontslaat, En een arbeider die toch 'toevallig wel akkoord is zeker' met zijn ontslagmethode (met onderling akkoord) waardoor hij een volwaardige uitkering misloopt?
Denkt U dat rechters uilen zijn, dat ze niet weten dat die OCMW medewerkster hier trukken van de foor heeft toegepast om die arbeider te 'lozen' op de goedkoopste manier?
Gelet op de sociale doelgroep van artikel 60 (met alle respect voor de TS), en gezien de positie van die maatschappelijk medewerkster als vertegenwoordiger van het OCMW?

Een beetje advocaat van de vakbond draait die betrokken OCMW medewerkers door de molen.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#7 , 4 jaar 5 maand geleden (02 sep 2014 08:17)

Hebt U ergens iets getekend waarbij dat U akkoord bent met uw ontslag met 'onderling akkoord'?
U kunt uw ontslag proberen aan te vechten via de arbeidsrechtbank, gezien een maatschappelijk assistente van het OCMW een vertrouwensfunctie heeft, en U de verkeerde info heeft gegeven.
euh... hoe bewijs je dat de OCMW-assistente de verkeerde info heeft gegeven?
Een medewerkster van het OCMW die een Art.60 arbeider ontslaat, En een arbeider die toch 'toevallig wel akkoord is zeker' met zijn ontslagmethode (met onderling akkoord) waardoor hij een volwaardige uitkering misloopt?
Het gebeurt frequent dat mensen die via art. 60 tewerkgesteld worden, nooit het einde van hun art.60 halen en daardoor nooit een volwaardige uitkering halen, al dan niet op eigen initiatief. De rechter zal dit dus zeker niet vreemd vinden.
Denkt U dat rechters uilen zijn, dat ze niet weten dat die OCMW medewerkster hier trukken van de foor heeft toegepast om die arbeider te 'lozen' op de goedkoopste manier?
de goedkoopste manier zou net zijn om die persoon aangepast werk te geven of verder uit te betalen. Dit gezien het OCMW nu terug leefloon dient te betalen en anders die persoon naar de werkloosheid kon sturen, wat hen niks kost (na de tewerkstelling).

Bovendien was er nog een alternatief, de werkgever had de werknemer zijn arbeidsovereenkomst ook wegens medische overmacht kunnen beëindigen
Gelet op de sociale doelgroep van artikel 60 (met alle respect voor de TS), en gezien de positie van die maatschappelijk medewerkster als vertegenwoordiger van het OCMW?
dat is net een element die in haar voordeel speelt. Zij heeft niet, zoals een commercieel bedrijf, een motief om die persoon zijn werk te ontnemen: de tewerkstelling/ziekte van die persoon kost haarzelf niks. In jouw veronderstelling zou een onderling akkoord in een sociale/beschutte werkplaats geen enkele waarde hebben, gezien bijna iedereen daar een of andere beperking heeft en "sociaal zwakkere" kan genoemd worden.
Een beetje advocaat van de vakbond draait die betrokken OCMW medewerkers door de molen.
Een beetje "advocaat" van de vakbond, die overigens net een zaak tegen het OCMW succesvol afgesloten heeft (ook onterecht ontslag), is er hier zeker van dat deze zaak absoluut niet haalbaar is. Tenzij de OP ongeletterd is, wat moeilijk te rijmen zou zijn met het feit dat hij hier zelf komt en een vlotte tekst schrijft.

carel
Topic Starter
Berichten: 36

#8 , 4 jaar 5 maand geleden (02 sep 2014 21:06)

Vallen de gesubsidieerde betrekkingen onder de wet op de arbeidsovereenkomst?

Alle gesubsidieerde betrekkingen vallen onder de wet op de arbeidsovereenkomst. Het enige verschil tussen een gesubsidieerde en een "klassieke" job heeft betrekking op de financiering van het loon en de patronale socialezekerheidsbijdragen. De rechten en plichten van beide partijen vloeien voort uit de wetgeving op de arbeidsovereenkomst.

Kan men iemand die op basis van artikel 60 §7 OW aangeworven is, ontslaan?

Net zoals andere werkrelaties valt de aanwerving op basis van artikel 60 §7 OW onder de wet op de arbeidsovereenkomst. De bepalingen inzake ontslag zijn derhalve van toepassing op de contracten die afgesloten zijn op basis van artikel 60 §7 OW, alsook voor de andere vormen van gesubsidieerde tewerkstelling.

Bron : http://www.ocmw-info-cpas.be/index.php/ ... tes_ft#m14" onclick="window.open(this.href);return false;

Vandaag naar mijn ziekenfonds geweest en vermits ik maar 4 maanden ben tewerkgesteld geweest heb ik geen recht op uitkeringen. Men had mij op z'n minst op een menselijke manier nog twee maandjes aangepast werk kunnen laten doen. Bovendien is het mijn feitelijke werkgever (ziekenhuis) die aandrong op een officieel attest om me aangepast werk te kunnen geven.

Krijg ik bovendien nog een attest van het OCMW : "gezien op uw verzoek een einde aan de overeenkomst werd gemaakt door een onderling akkoord wegens medische redenen..."
euh... hoe bewijs je dat de OCMW-assistente de verkeerde info heeft gegeven?
Op mijn C4 van het OCMW staat reden van ontslag = wederzijds akkoord omdat we geen "aangepast werk" kunnen aanbieden. Waarom deze reden als er een wederzijds akkoord is. Door dit op papier te zetten geven ze impliciet toe dat er géén andere optie was en ze liever niet aan de strenge formaliteiten van een éénzijdige beëindiging beginnen.

Herinner me iets over het gelijkheidsbeginsel 1ste Kan : gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden, ongelijke gevallen mogen ongelijk behandeld worden.

Ik ga mijn vraag stellen aan de juridische dienst van de POD MI.

Vermits ik wil werken op dat niveau of eender welk niveau tegen een minimumloon en nu zonder werk zit overweeg ik naar de Arbeidsrechtbank te stappen.

Dan zal ik me verder gedragen naar de wijsheid van de rechtbank.

P.S. Zou ik éénzijdig de overeenkomst hebben kunnen beëindigen wegens medische redenen?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#9 , 4 jaar 5 maand geleden (03 sep 2014 07:21)

Krijg ik bovendien nog een attest van het OCMW : "gezien op uw verzoek een einde aan de overeenkomst werd gemaakt door een onderling akkoord wegens medische redenen..."
spreekt het onderling akkoord / C4 niet tegen
euh... hoe bewijs je dat de OCMW-assistente de verkeerde info heeft gegeven?
Op mijn C4 van het OCMW staat reden van ontslag = wederzijds akkoord omdat we geen "aangepast werk" kunnen aanbieden. Waarom deze reden als er een wederzijds akkoord is. Door dit op papier te zetten geven ze impliciet toe dat er géén andere optie was en ze liever niet aan de strenge formaliteiten van een éénzijdige beëindiging beginnen.
zoals reeds gezegd, er zijn geen "strenge" formaliteiten van een eenzijdige beëindiging. Die formaliteitein zijn relatief eenvoudig. En waarom deze reden? omdat, mocht je toch naar de RVA gegaan zijn, énkel het aankruisen van optie 4 bij Deel C je nog een sanctie zou opleveren (zelfs al zou je niet toelaatbaar zijn wegens te weinig gewerkte dagen).
Vermits ik wil werken op dat niveau of eender welk niveau tegen een minimumloon en nu zonder werk zit overweeg ik naar de Arbeidsrechtbank te stappen.
euh... en wat ga je eisen?
P.S. Zou ik éénzijdig de overeenkomst hebben kunnen beëindigen wegens medische redenen?
tuurlijk, net zoals zij dit kunnen.

tira00
Berichten: 853

#10 , 4 jaar 5 maand geleden (03 sep 2014 07:43)


Gelet op de sociale doelgroep van artikel 60 (met alle respect voor de TS), en gezien de positie van die maatschappelijk medewerkster als vertegenwoordiger van het OCMW?
.
Ik zou u willen aanraden om niet te neerbuigend te doen over de "sociale doelgroep" die genoodzaakt is volgens art 60 te moeten gaan werken.
Waar denkt u dat oudere zelfstandigen,die hun werk om één of andere reden, niet meer aankunnen terecht komen?
Of waar moeten vrouwen, die tijdens het huwelijk hun man hebben bijgestaan (al dan niet als huisvrouw) na hun scheiding naartoe om terug op de arbeidsmarkt te kunnen geraken?

U hebt duidelijk nog niet veel kennis gemaakt met deze "sociale doelgroep".

giserke
Berichten: 2434

#11 , 4 jaar 5 maand geleden (03 sep 2014 15:31)

Wat U me hier komt aanwrijven is nogal grof. Ik spreek nergens neerbuigend over art.60?
Is een doelgroep benoemen of aanduiden, neerbuigend spreken over die doelgroep?
Hoe kunt U nu spreken over een onderwerp als Art.60 als U de doelgroep niet mag benoemen?
Is Art.60 dan niet gemaakt voor een sociale doelgroep met beperkingen of sociale problemen?

carel
Topic Starter
Berichten: 36

#12 , 4 jaar 5 maand geleden (03 sep 2014 22:57)

euh... en wat ga je eisen?
Kan een arbeidsrechtbank dat omwille van aangehaalde redenen het contract tot beëindiging van AO met wederzijds akkoord wordt beschouwd als nietig zodat het OCMW zoals beloofd me "aangepast" werk geeft. Arbeidsrechtbank treedt in de plaats van het OCMW en wegens misleiding (understatement) de normale opzegtermijn enz...

Vraag me af wie nu eigenlijk slachtoffer is?

Ik denk dat u advocaat van de duivel speelt.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#13 , 4 jaar 5 maand geleden (04 sep 2014 07:56)

De arbeidsrechtbank kan nooit aangepast werk geven, hoogstens een onregelmatige einde van de arbeidsovereenkomst vaststellen. De aangehaalde reden door giserke zijn redenen van morele aard, niet van juridische aard.

carel
Topic Starter
Berichten: 36

#14 , 4 jaar 5 maand geleden (04 sep 2014 18:00)

De aangehaalde reden door giserke zijn redenen van morele aard, niet van juridische aard.
Deze morele redenen maken deel uit van het recht. Zonder bestond er geen moreel element als bestanddeel van een misdrijf. Ja zelfs buiten het strafrecht is het ook een rechtsbron.
Ik wil niet een tergend en roekeloos geding op mijn geweten hebben dus ga ik de theorie laten voor wat het is.

Eerlijk gezegd heb ik er moeite mee want ik ben een leefloner. U kent ze toch wel. Iedereen kent ze.
Eentje die er een zaak van maakt dat hij ontslagen wordt alsof dat sowieso geen bonus zou zijn.

Toch bedankt voor het juridisch gedeelte.

Avondlectuur
http://www.law.harvard.edu/faculty/shav ... ev_227.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

carel
Topic Starter
Berichten: 36

#15 , 4 jaar 2 maand geleden (15 dec 2014 21:02)

Het slot

Het OCMW heeft me eigenlijk niet benadeeld want ze hadden me kunnen ontslaan om "dringende redenen"

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”