Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

Herschatting gezinswoning

#1 , 4 jaar 4 maand geleden (09 mei 2014 15:44)

Ik ben enig kind. Vorig jaar overleed mijn moeder en moest oa de gezinswoning vererfd worden. Na rondvraag beslisten we om het vererfbare deel al half aan mij toe te kennen, waardoor ik dus nu 3% op de halve waarde van het huis moest betalen. Als mijn vader overlijdt, de andere helft. Zo val je in lagere schalen. Mijn vader hoeft niets te betalen, ik wel. Nu, 1 jaar later, brief van kadaster: te lage schatting. Vreemd genoeg: De brief werd verstuurd naar mijn vader. Vraag: is dit een procedurefout die in mijn voordeel kan spelen? Tweede vraag: ik vergat een groot bedrag kosten in te brengen, ook om discussie te vermijden. Kan dit alsnog?

En tenslotte: wat is de beste strategie om de herschatting te verlagen? Er werd 2/3de van mijn oorspronkelijke schatting toegevoegd. Plus boete. Mijn schatting gebeurde obv een lijst verkopen van notaris maar heb wel zelf alles ingevuld, dus eigen verantwoordelijkheid. Kan ik eventueel woning te koop zetten (waar ik geen bezwaar tegen heb) om aan te tonen dat er geen kopers zijn voor bedrag van kadastrale herschatting?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 4 maand geleden (09 mei 2014 16:27)

Dat brief naar vader gestuurd werd is normaal. Bij de aangifte is hij waarschijnlijk als 'correspondent' aangeduid. Daar kan u niets tegen in brengen.
Wat betreft de lage schatting. Neem persoonlijk contact met de Registratie en leg hen uit hoe u aan die waarde bent gekomen. Indien er andere elementen zijn die een vermindering van waarde betekenen , vertel het hen : geen CV, oude keuken , dringende vernieuwing van vb. het dak,... De Registratie gaat op dezelfde manier te werk : vergelijking met verkopen van gelijkaardige woningen in de buurt. U kan tot een compromis komen. Probeer zeker de boete te doen schrappen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (10 mei 2014 21:52)

Bedankt ivm de tip om de boete weg te krijgen. Er valt dus te onderhandelen.

Reclame

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#4 , 4 jaar 3 maand geleden (31 mei 2014 16:40)

Nog een vraag: wat als ik toch duurder zou verkopen na onderhandeld akkoord met de registratie? Wanneer begon mijn termijn van 2 jaar te lopen?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 4 jaar 3 maand geleden (31 mei 2014 17:17)

De termijn van 2 jaar begint te lopen de dag dat de aangifte diende binnen te zijn. En dat was 4 maanden na het overlijden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#6 , 4 jaar 3 maand geleden (01 jun 2014 12:41)

Bedankt wanton. Dus dat betekent dat, zelfs na een herschatting, je achteraf bij verkoop geen meerwaardebelasting moet betalen?


Sent from my iPad using Tapatalk

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 4 jaar 3 maand geleden (01 jun 2014 13:47)

Yep. De Registratie heeft idd 2 jaar na aangiftedatum de tijd om de waarde van een woning ( of ander onroerend goed) te herzien. Daarna kan zij zich niet meer beroepen op verschuldigde successierechten.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#8 , 4 jaar 1 dag geleden (19 sep 2014 13:58)

Een update: intussen heb ik een persoonlijk onderhoud met de aangestelde schatter (die ambtenaar is van de FOD Fin) gehad. Ik had foto's en een vijftal schattingen van immo-lui. Een daarvan was goed uitgewerkt met oa venale waarde etc, en vooral op basis daarvan heb ik de schatting kunnen herzien. Nu is er bij mijn oorspronkelijke schatting 1/2 bijgekomen, terwijl er oorspronkelijk 2/3 was bijgekomen.

Nu nog de boete. Daarvoor moet ik op een andere afdeling zijn, en zij zeggen aan de telefoon dat het zeer moeilijk zal zijn om de boete / interesten ongedaan te maken,tenzij er gegronde redenen zijn. Hoe pak ik dat het beste aan? Wat schrijf ik in de brief naar de eerstaanwezend inspecteur/ontvanger? Wat is in deze een gegronde reden. De reden van tekortschatting is puur onwetendheid en een beetje een verkeerde mondelinge toelichting door de notaris die liet weten dat een huis in de buurt voor x was verkocht, terwijl het achteraf x*3 was...

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#9 , 4 jaar 21 uur geleden (20 sep 2014 10:11)

Iemand een tip hoe de ontvanger te overtuigen om de boete te laten vallen?

Jef 007
Berichten: 738

#10 , 4 jaar 19 uur geleden (20 sep 2014 12:07)

was die ambtenaar FOD financien iemand van de Registratie ? of van het Kadaster?

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#11 , 4 jaar 18 uur geleden (20 sep 2014 13:01)

De ambtenaar die de schatting gedaan heeft is volgens mij van kadaster. Voor de boete moet ik bij de registratie zijn. Nu is de vraag hoe ik ze bij registratie kan overtuigen om de boete kwijt te schelden.

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#12 , 3 jaar 11 maand geleden (22 sep 2014 00:16)

Of anders gesteld: wat is een gegronde reden om een tekortschatting te verklaren?

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#13 , 3 jaar 11 maand geleden (28 sep 2014 12:09)

Iemand toch nog een goede argumentatie? Er zijn zeer veel tekortschattingen tegenwoordig, naar het schijnt

denonkel
Topic Starter
Berichten: 111

#14 , 3 jaar 1 maand geleden (26 jul 2015 12:46)

Even een update: de ambtenaar van het kadaster had dus een tekortschatting gedaan. We hebben dan kunnen onderhandelen op een zeer menselijke manier. Ik heb de nieuwe schatting aanvaard, en daarna afrekening gekregen van de registratie. Dat was ongeveer oktober 2014. Er was te betalen: extra registratierechten, interesten op de niet betaalde registratierechten en een boete. Ik heb alles onmiddellijk betaald behalve de boete van ongeveer 500 euro. Ik heb toen gegronde redenen gezocht voor een brief aan de eerstaanwezend ontvanger. Aangehaalde reden is onwetendheid en geen kwaad opzet. En een huis dat in slechte toestand was die ik een beetje overschat heb.

Maar nu komt het: ik kreeg als antwoord in november dat de federale overheid dit dossier zou overhevelen naar de Vlaamse belastingdienst.

Nu, in juli 2015 stuurt Vlabel zonder verdere verwijzing naar mijn bezwaarschrift een factuur ter hoogte van de boete.

Ik bel de ambtenaar van Vlabel die laat weten dat de boete niet kwijtgescholden kan worden omdat ik al een vermindering op die boete heb gekregen van 1/10, maar dat is dus een algemene regeling als er geen kwaad opzet is.

Hij raadde me aan om nog eens een bezwaarschrift te sturen. Toen ik hem vroeg waarom dat niet schriftelijk vermeld stond op de factuur van Vlabel, vond hij dat ook raar en een grote tekortkoming.

Nu is mijn vraag: zou dit niet vermelden van de procedure tot bezwaarschrift in mijn voordeel kunnen spelen om toch nog de boete kwijt te spelen? Zijn er andere argumenten? Bijvoorbeeld: er werden mij interesten aangerekend die ik betaalde, op de tekortschatting. Die bestaan in de nieuwe Vlaamse regeling niet meer en zijn vervangen door de boete. Ik zal beide, interesten en boete, moeten betalen omdat ik tussen de twee regelingen val...

In het algemeen is mijn indruk dat Vlabel totaal onervaren is. De ambtenaar gaf ook aan dat er nog GEENENKEL bezwaarschrift behandeld is en hij dus niet wist wat de uitkomst zou zijn. Kan ik spelen op die onervarenheid of onzekerheid?

wolf2
Berichten: 2071

#15 , 3 jaar 1 maand geleden (26 jul 2015 19:19)

Het Vlaams parlement heeft een decreet aangenomen dat opgemaakt is door de Vlaamse regering. Er zijn in dat decreet zéér, zéer weinig overgangsbepalingen te vinden om de FOD-behandeling te laten overvloeien in de Vlabel-behandeling.

De FOD heeft aan Vlabel een lijst gegeven van alles wat nog betaald moest worden en door wie. Op basis daarvan heeft Vlabel aanslagbiljetten gestuurd van een bijzondere soort: er staat namelijk geen berekening op en veel minder uitleg omdat diegene die zo een dergelijk aanslagbiljet krijgt (dus met een saldo van de FOD) vroeger al een berekening heeft gekregen van de FOD. Op de "gewone" of "echte" aanslagbiljetten staat de uitleg over een bezwaar wel vermeld.

Dien een bezwaar is, bijvoorbeeld via het contactformulier. Vermeld zeker het kohierartikel (en voeg een scan van het aanslagbiljet bij).

Het klopt dat er op heden nog geen bezwaren zijn opgelost.

Het klopt niet dat Vlabel onervaren is: alle ambtenaren die bij Vlabel werken in de Registratie- en Successie komen allemaal... van de FOD. Het is wel juist dat vroeger een lokale ontvanger zowel controleur was als bezwaaroplosser als ontvanger. Nu is hij enkel nog controleur en worden bezwaren en inningen centraal geregeld.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”