Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
lvankets
Topic Starter
Berichten: 2

grond verkrijgen door verjaring na 30 jaar

#1 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 12:22)

Tussen onze woning en die van onze buur ligt een strook onbebouwd grond van 1m20. Volgens de verkoopakte uit 2001 behoort deze strook voor de helft aan ons toe, voor de helft aan de buur. De buur heeft nog een tweede gebouw dat dieper gelegen is op zijn perceel, en gebruikt sinds jaren die strook als toegangspad naar het achtergelegen gebouw. onlangs is de eigendom van de buur verkocht, en wil de nieuwe eigenaar de bestaande bebouwing afbreken en een nieuwe woning bouwen. Zijn nieuwe woning wil hij TEGEN onze woning aanzetten, dus ook de onbebouwde strook bebouwen. Hiermee bouwt hij dus op onze strook grond. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen zijn bouwaanvraag, maar hij beweert dat die grond ons inmiddels niet meer toebehoord, wegens verjaring na 30 jaar.
Wij hebben hier heel wat bedenkingen bij:
- Bij onze aankoopakte van 2001 zit een PV van opmeting van een landmeter waarop duidelijk staat dat die strook van ons is.
- Ook op de oude bouwplannen van 1974 staat diezelfde perceelsafbakening
- Ook bij het kadaster zijn de loten gekend zoals wij ze kennen. Wij betalen al jaren KI erop
- De landmeter in 2001 maakt een verwijzing naar ene plan van 1967 waarop ook diezelfde opsplitsing staat
- Bij het bowuen van ons huis in 1974 moest die strook onbebouwd blijven omdat de bouwvoorschriften zeggen ofwel aanbouwen (niet mogelijk want het huis van de buur staat op 60cm van de perseelsgrens) ofwel min 1m vrij laten.
Maar de tegenpartij zegt dat al deze documenten geen waarde hebben, omdat zij die doorgang al langer dan 30 jaar zouden gebruiken (zou hij hebben nagevraagd bij mensen uit de buurt????)
en dus de verjaring na 30 jaar in voege treedt.

Wat moeten wij nu doen? Tot welke instantie kunnen wij ons wenden? Volgende stappen?


Vandebos
Berichten: 16152

#2 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 12:36)

Hij die beweerd moet bewijzen...

roharro
Berichten: 13081
Locatie: Plopsaland

#3 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 15:38)

En wie zegt dat u en de vorige eigenaar die strook ook al niet 30 jaar gebruiken?
Volgens mij hebben ze nergens recht op en ik zou dan ook vastyberaden vanuit dat standpunt uit handelen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

eylis
Berichten: 6310

#4 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 16:11)

ik begrijp overigens iets niet:
ik heb er weet van dat als een "gebruiker" recht heeft op een erfdienstbaarheid van doorgang to zijn eigendom B, via de grond van eigendom A: en hij heeft dat 30 jaar niet meer gebruikt: de erfdiersntbaarheid inderdaad kan uitdoven.

Maar dit geval is iets helemaal anders: gebruiker B bebruikt strook A (van eigenaar A) om naar zijn eigendom B te gaan.
B beweert (als ik goed kan lezen dus) dat omdat A zogezegd zelf geen gebruik maakt van zijn strook A (wat dus larie is, want wat is wel of niet gebruiken), er een 30jarige verjaring is (van wat???) zodat hij die strook mag hebben.
Da's klinklare onzin: wantdat zou dus ook willen betekenen dat als ik mijn weiland 30 jaar laat liggen en de buurman loopt daarover om naar het zijne te gaan, hij na 30 jaar mijn weiland gewoon krijgt...???
klopt mijn voorstelling van de feiten? Dat is toch larie en apekool?
Demoor help: wat zegt de letter der wet?

roharro
Berichten: 13081
Locatie: Plopsaland

#5 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 16:18)

Ik vraag me zelfs af of die regel van 30 jaar gebruik kan ingeroepen worden als er een duidelijke eigendomstitel bestaat die het tegendeel bewijst.
Mijn parate kennis is evenwel niet zo goed wat dit betreft en warschijnlijk ook niet meer up-to-date.
Maar de bewering lijkt me veel te onwaarschijnlijk (en alleszins niet bewezen) om zo maar te aanvaarden.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

EvilFreD
Berichten: 678

#6 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 16:44)

Is het niet zo dat de grond bebouwd moet zijn wil men er al aanspraak op maken?
En dan nog is het volgens mij alleen degene die het in gebruik had die die rechten kan claimen.
Die nieuwe eigenaar heeft die grond nooit gebruikt. Hij kan dus volgens mij al helemaal niets claimen.

Ben ook wel zeer benieuwd wat hier de antwoorden op gaan zijn.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

eylis
Berichten: 6310

#7 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 16:52)

precies evilfred: en bovendien verwart de eisende mens in kwestie erfdienstbaarheis met pachtwet;
Vreemde kerel....

val V
Berichten: 12

#8 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 17:01)

Ik vermoed dat hij een erfdienstbaarheid verkregen heeft door verjaring maar geen eigendom door verjaring...
Wie onderhoud deze strook? Gebruikt deze buur deze strook enkel als doorgang of gebruikt hij deze ook voor andere doeleinden?
Maakt u zelf ook gebruik van deze strook?

scorpioen
Berichten: 7590
Juridisch actief: Ja

#9 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 17:09)

B.W. Art. 2262. Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.

Door dertigjarig bezit wordt men eigenaar. Bezit betekent dat men de wil heeft zich te gedragen als een eigenaar, om de zaak voor zichzelf te gebruiken en te behouden, met uitsluiting van enig eigendomsrecht van iemand anders.

Een grond gebruiken om toegang te nemen tot zijn garage bewijst nog niet dat men dit doet met de bedoeling te handelen als eigenaar.

Vandebos
Berichten: 16152

#10 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 17:09)

Enkel voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden kunnen door verjaring verkregen worden.
Voorbeelden van zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden zijn de erfdienstbaarheid van dakdrop
voor zover er buizen aangebracht zijn, beplantingen op kortere afstand dan voorzien in het
Veldwetboek, vooruitspringende balkons, erfdienstbaarheid van waterleiding voor zover er uiterlijke
tekenen zijn, erfdienstbaarheid van uitzicht,…
De eigenaar van het heersend erf moet de bedoeling hebben om de erfdienstbaarheid te bekomen en
hij moet het genot ervan uitoefenen. Het moet gaan om een ononderbroken, openbaar en
ondubbelzinnig bezit. Het mag niet gaan om een louter gedogen van de eigenaar van het lijdend erf.
De verjaringstermijn bedraagt volgens artikel 690 B.W. 30 jaar. Vermits de vrijheid van de erven
vermoed wordt, moet de eigenaar van het heersend erf het bestaan van de erfdienstbaarheid
bewijzen.
Ook de modaliteiten (= plaats en wijze van uitoefening) van conventionele erfdienstbaarheden die
zichtbaar en voortdurend zijn, kunnen door verjaring gewijzigd worden bijv. bij een conventioneel
vastgelegde erfdienstbaarheid van waterleiding kan het contractueel vastgestelde volume vergroot
worden wanneer gedurende 30 jaar grotere buizen toegelaten werden


bron: http://www.landmeters-experten.be/doc%2 ... arheid.pdf

Kort, meneer pipo heeft geen poot om te claimen dat de grond tot zijn eigendom behoort.

EvilFreD
Berichten: 678

#11 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 17:40)

Lijkt me voldoende voor TS om buurman wandelen te sturen :)
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

lvankets
Topic Starter
Berichten: 2

#12 , 6 jaar 11 maand geleden (01 feb 2011 21:21)

Whaw, wat een hoop antwoorden! Super forum!
@Eylis:
Uw voorstelling van de feiten klopt. Nog wat verduidelijking: voor ons is de strook op dit moment niet zo nuttig (60cm breed 5 m lang), aan onze kant volledig afgesloten door de buitenmuur van het gebouw. Ons standpunt is dat deze strook toch onze eigendomp is, en ooit, als we besluiten het gebouw af te gooien en iets nieuws te bouwen, wel als tuin of zo kan gebruikt worden. Zij hebben een vrijwel identiek strook aan hun kant (50cm breed) maar hebben achter hun gebouw nog een stuk tuin en een tweede gebouw. Aangezien we gedoogd hebben dat ze ook op onze 60cm stapten, hebben we daardoor na verloop van meer dan 30 jaar het eigendoms recht verloren.
Klein dom detail, waar wij nooit hebben bij stilgestaan want we wisten van al die rommel niet af, en zijn eigenlijk geen ruziemakers: er hangt een hekje aan hun gebouw dat die doorgang 'afsluit'. Het is een oiud, aftands ding, dat nooit dicht is, en ons dus ook niet de toegang ontzegt tot onze strook. Maar ook dat halen zij nu aan om te bewijzen dat het hen toebehoort.

@valv :
De strook is eigenlijk niet onderhouden. De vorige buren waren huurder en gebruikten de strook enkel als doorgang. Er heeft ooit grind op gelegen, maar nu groeit er onkruid. Er staat wel een enkele plant tegen onze muur, maar wie heeft die daar gezet? Zelf maken we weinig gebruik van deze strook tenzij om af en toe eens de muur en de goten te inspecteren. (Dat is ook de reden waarom in de bouwvoorschriften voorzien is om min. 1m afstand tussen 2 gebouwen te bewaren)

@vandebos :
'Voortdurende en zichtbare': onze buurman interpreteert dit als 'rondvraag bij de buren, en die zeggen dat het al jaren zo is' en 'een aftands houten tuinhekje van 60 cm hoog waarmee hij de doorgang kan afsluiten en waartegen wij nooit hebben geprotesteerd'.
Meer bewijzen heb ik voorlopig niet gezien.

eylis
Berichten: 6310

#13 , 6 jaar 11 maand geleden (02 feb 2011 12:24)

dit item is misschien wel leuk TV-voer voor de makers van BASTA :mrgreen:

de voortuin of het terras van de ****Bank
wordt door een buurman jarenlang "gebruikt" (om over te wandelen, zijn vuilbak buiten te zetten, zijn fiets tegen de muur te plaatsen..)
en dan claimt die bravfe mens op basis van dat "gebruik" het eigendomsrecht...van dat stukje van de *****Bank :mrgreen:

EvilFreD
Berichten: 678

#14 , 6 jaar 11 maand geleden (02 feb 2011 13:25)

Ik rij al 30 jaar over de E314 naar mijn werk.
Zal ik dan maar gelijk de E314 claimen?
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

Lanox
Berichten: 2957
Juridisch actief: Nee

#15 , 6 jaar 11 maand geleden (02 feb 2011 13:42)

EvilFreD schreef:Ik rij al 30 jaar over de E314 naar mijn werk.
Zal ik dan maar gelijk de E314 claimen?

Heeft U er al een poortje op gezet? :mrgreen:

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”