Hoeveel ongeveer is een boete voor rijden zonder verzekering brommer?

Krijn
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Hoeveel ongeveer is een boete voor rijden zonder verzekering brommer?

#1 , 2 jaar 1 maand geleden (16 mei 2017 20:00)

Wat is ongeveer de boete die kan verwacht worden voor het rijden met een brommer zonder verzekering? De persoon reed niet te snel en had een gelijkvormigheidsattest. De brommer werd ik beslag genomen maar krijgt hij terug bij het betalen van 180€.

Het is de eerste keer dat hij is tegengehouden.

Verder nog een vraag, de bestuurder op dat moment was niet de eigenaar. Wie moet er dan voor de politierechtbank verschijnen? De eigenaar of de bestuurder of beide? Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32635

#2 , 2 jaar 4 weken geleden (18 mei 2017 22:30)

In elk geval beiden.
Zeker dat de bromfiets niet gecontroleerd werd / wordt op overdreven snelheid?
Opdeciemen is x 8 sedert 1 januari 2017.

WAM wet 21 NOVEMBER 1989.
Afdeling 2. Straffen

Artikel 22
§ 1. De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen.

De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

§ 2. Hij die snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden organiseert of eraan deelneemt, zonder dat hij gedekt is door de in artikel 8 bedoelde bijzondere verzekering, wordt gestraft met de straffen gesteld in § 1, eerste lid.

Artikel 24
Bovendien kunnen de rechtbanken, in de gevallen bedoeld in artikel 22 :

1° voorgoed of voor een duur van ten minste acht dagen en van ten hoogste vijf jaar de vervallenverklaring uitspreken van het recht om een motorrijtuig te besturen.

De bepalingen betreffende de vervallenverklaring van het recht tot sturen, vervat in de wetgeving op de politie van het wegverkeer, zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde vervallenverklaring van het recht tot sturen;

2° onverminderd de rechten van de slachtoffers en van de rechtmatige eigenaar, de verbeurdverklaring van het voertuig bevelen. Er kan worden overgegaan tot de verbeurdverklaring indien de eigenaar onbekend blijft.

Artikel 25
Bij veroordeling van de eigenaar van het motorrijtuig wegens overtreding van artikel 22 kunnen de rechtbanken bevelen dat de geldsom bedoeld in artikel 21, § 2, tweede lid, of de opbrengst van de vervreemding bedoeld in artikel 21, § 3, na aftrek van de beslag- en bewaringskosten voor het motorrijtuig, bestemd wordt voor de vergoeding van de door dat rijtuig veroorzaakte schade, met voorrang boven iedere andere schuldvordering.

Krijn
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 4 weken geleden (20 mei 2017 02:08)

Dank voor uw antwoord. De brommer werd inderdaad niet gecontroleerd op overdreven snelheid, enkel op papieren.
Met dank

Reclame

Franciscus
Berichten: 32635

#4 , 2 jaar 4 weken geleden (20 mei 2017 17:02)

Als de bromfiets bij beslag is overgebracht naar de door parket aangestelde firma - zou het wel eens kunnen dat deze opdracht krijgen van parket te controleren op conformiteit met gelijkvormigheidsattest.
En dan zal de rekening iets hoger oplopen.

Krijn
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 3 weken geleden (21 mei 2017 07:12)

Ok hartelijk dank voor uw antwoord

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”