Auto tegen een andere auto

rjosephine
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Auto tegen een andere auto

#1 , 6 maand 6 dagen geleden (08 feb 2019 23:58)

Hallo allemaal

Ik ben bij het parkeren tegen een auto gereden. Dit door stress en te snel willen zijn waardoor ik de gas te fel heb ingeduwd en er tegen gereden ben, de schade is weliswaar minimaal.
Ik was helemaal in paniek en ben eruit gereden en gewoon doorgereden. (Ik praat dit zeker niet goed en ben me bewust van de fout). Nu moet ik komende dinsdag op gesprek gaan bij de politie en heb ongelooflijk veel stress.

Wat zijn de straffen die me te wachten staan?

Dank jullie wel voor de hulp.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.

Inazuma
Berichten: 4582
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#3 , 6 maand 1 dag geleden (14 feb 2019 15:18)

Bedragen in boetecalculator zijn intussen achterhaald


De politie bepaalt niet wat hiermee gaat gebeuren.
Zij gaan u verhoren over de feiten, en sturen het dossier naar het Parket.

U wordt nadien normaal gesproken gedagvaard voor de politierechtbank.


Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.Opdeciemen zijn intussen 8, dus mogelijke geldboete wordt 1600 tot 16000 €

Bij eerste veroordeling is de boete doorgaans het minimum

Daarbij komt bij veroordeling nog:
- verplichte bijdrage "Slachtofferfonds" 200€
- gerechtskosten
- vermelding op strafblad


Het verval van het recht op sturen is ook mogelijk als bijkomende straf:

Artikel 38
§ 1. De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken :
5° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 30, § 1 of 33, § 1, 33, § 3, 1°.

De vervallenverklaringen uitgesproken krachtens deze paragraaf bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar; zij kunnen evenwel uitgesproken worden voor een periode van meer dan vijf jaar of levenslang indien de schuldige veroordeeld wordt voor een inbreuk op artikel 419 van het Strafwetboek of binnen de drie jaar vóór de overtredingen bedoeld in 1° en 5°, veroordeeld is wegens een van deze overtredingen en voor het geval bedoeld in 4°.Het herstel in dat recht kan afhankelijk gemaakt worden van herstelonderzoeken:

Art 38
§ 3. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

1° een theoretisch examen;
2° een praktisch examen;
3° een geneeskundig onderzoek;
4° een psychologisch onderzoek.
5° een specifieke opleiding bepaald door de Koning.

Reclame

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”