IGO domicilie wzc ambtenaar

An1973
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

IGO domicilie wzc ambtenaar

#1 , 5 maand 1 week geleden (03 jan 2019 18:32)

Mijn vader werd recent opgenomen in een wzc omwille v medische redenen. Hij is gepensioneerd onderwijzer. Mijn moeder was nagenoeg haar hele leven huisvrouw ( verwaarloosbaar pensioen v 185 eur op jaarbasis). Ik las hier al op het forum dat ambtenarenpensioen een persoonlijk recht is. Maw moeder heeft geen inkomen en vader zijn pensioen dekt net de vaste kosten vh wzc. Er werd hen aangeraden om domicilie v vader te veranderen. Echter, wanneer we simulatie belastingen maken zit er verschil v 5000 eur tussen aangifte als gehuwde en aangifte als feitelijk gescheiden. Er is een eigen ( afbetaalde) woning en er is spaargeld. Vraag 1) we proberen uit te zoeken of en hoeveel recht moeder heeft op igo maar ik vind maar niet welke invloed de bestaansmiddelen hebben op het bedrag. Maw vanaf hoeveel spaargeld vervalt je recht. 2) als moeder geen recht heeft zou er een onderhoudsgeld regeling op papier kunnen gezet worden maar welke verdeling is dan fiscaal het interessantste? 3) zijn we verplicht v domicilie te veranderen of kan dat gewoon thuis blijven staan ( vader komt regelmatig nog naar huis) 4) kunnen we een aanvraag tot berekening indienen via mypension en afzien v igo als deze minder dan 5000 eur per jaar blijkt te zijn ( het bedrag dat ze verliezen aan belastingvoordeel). We plannen zowieso een bezoek ad pensioendienst maar dit kan pas binnen enkele weken. Alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Felix VC
Berichten: 289
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#2 , 5 maand 1 week geleden (04 jan 2019 09:33)

Beste

Om recht te hebben op IGO wordt er inderdaad rekening gehouden met alle bestaansmiddelen. Dit betekent alle roerende en onroerende goederen.
De berekening is niet eenvoudig, vooral omdat er op vele zaken kleinere en grotere vrijstellingen bestaan.

Ook het feit of er al dan niet onderhoudsgeld wordt voorzien speelt een rol. Voor onderhoudsgeld tussen echtgenoten geldt volgende regeling: Bij de betaler van het onderhoudsgeld wordt het betaalde onderhoudsgeld van het pensioen afgetrokken na de 10 % vrijstelling op het pensioen.
Voor de ontvanger van de onderhoudsgelden wordt het ontvangen jaarbedrag aan de bestaansmiddelen toegevoegd.

Daarnaast is er ook een verschil of uw vader gedomicilieerd is op het wzc of zijn domicilie bij uw moeder laat staan.
Indien de domicilie op het wzc wordt gezet, zal voor de berekening van de bestaansmiddelen van uw vader enkel rekening worden gehouden met de eigen bestaansmiddelen. Voor een eventuele IGO voor uw moeder wordt er rekening gehouden met haar eigen bestaansmiddelen.
Blijft het adres bij uw moeder, dan worden de bestaansmiddelen van beiden samengeteld. Om te berekenen hoeveel de bestaansmiddelen van uw moeder of van uw vader zijn, wordt het totale bedrag dan gedeeld door twee.
Het verschil in mogelijk IGO-bedrag kan hierdoor groot zijn.

IGO is een persoonlijk recht. Dit betekent dat uw vader en uw moeder een afzonderlijke aanvraag moeten indienen. Bij een opname in een wzc wordt de aanvraag voor de resident vaak in orde gebracht door de sociale dienst van het wzc.

U kan steeds een aanvraag indienen bij de pensioenkas. De pensioenkas zal een beslissing nemen op basis van de informatie die ze van uw ouders ontvangen. De aanvragers kunnen de betaling van een IGO steeds stop laten zetten. Zij kunnen later een nieuwe aanvraag indienen, waarbij er terug een nieuw bestaansmiddelenonderzoek zal gebeuren.

Indien de bestaansmiddelen te hoog zijn, zal er geen IGO worden toegekend. Dit betekent niet dat deze beslissing eeuwig is. Er kan later altijd terug een nieuwe aanvraag worden ingediend, waarbij er steeds terug een nieuwe onderzoek gebeurt.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioenservice DVZ A'pen

An1973
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (04 jan 2019 10:30)

Felix, bedankt. Ik vond hier op het forum ondertussen bedragen (6 procent op schijf tot 18.000 en 10procent op schijf vanaf 18.000. Maar kan je een richtprijs geven over het bedrag vanaf wanneer je geen igo recht hebt. Dus bijvoorbeeld: vanaf 50.000 eur eigen middelen of vanaf 100.000....?

Reclame

Felix VC
Berichten: 289
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#4 , 5 maand 1 week geleden (07 jan 2019 08:41)

Beste

Dit is echt niet mogelijk. Er wordt immers gekeken naar alle bestaansmiddelen: inkomsten en roerende kapitalen (spaarboekjes, beleggingen, zichtrekening, ...). Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met onroerende goederen (eigendommen), zelfs al zijn die minder dan 10 geleden verkocht of geschonken aan derden.

Binnen onze dienstverlening kunnen wij slechts advies geven indien onze cliënt ons alle informatie bezorgt.

Bij twijfel is het steeds aangeraden om een aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Terug naar “Pensioenen”