Nutteloze kosten tenuitvoerlegging

SDA
Topic Starter
Berichten: 25

Nutteloze kosten tenuitvoerlegging

#1 , 6 maand 2 weken geleden (05 dec 2018 23:58)

Zaak werd ingeleid VOOR 1 november 2015.

Maart 2016 komt vonnis eerste aanleg tussen.

Meteen werd aangekondigd dat hoger beroep zou worden ingesteld.

Desalniettemin liet tegenpartij het vonnis betekenen.

Dit betreffen dus kosten op sterfhuis dewelke tegenpartij thans terugeist.

Tegenpartij meent dat het hier om kosten van tenuitvoerlegging gaat.

Maar zoals u kunt zien heeft hij deze kosten nutteloos gemaakt.

Kunnen deze kosten in gegeven omstandigheden terugeist worden?

Hoe communiceren we dit? Graag wat hulp waarvoor dank bij voorbaat!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
scorpioen
Berichten: 8273
Juridisch actief: Nee

#2 , 6 maand 2 weken geleden (06 dec 2018 10:48)

Zaak werd ingeleid VOOR 1 november 2015.
Ik denk niet dat dit enig belang heeft. Ook die vonnissen, uitgesproken op tegenspraak, zijn uitvoerbaar, ook al gaat men in beroep, tenzij de rechter anders beslist heeft.

SDA
Topic Starter
Berichten: 25

#3 , 6 maand 2 weken geleden (07 dec 2018 14:05)

Hallo Scorpioen,

Is het niet zo dat de wijzigingen aangebracht door de Potpourri I' wet volgens hetwelk het hoger beroep geen opschortende werking heeft slechts van toepassing is op zaken ingeleid vanaf 1 november 2015 en dus de zaken ingeleid voor 1 november 2015 het hoger beroep wel een opschortende werking heeft?

Dus van zodra de tegenpartij kennis kreeg van de aankondiging van hoger beroep had tegenpartij zich dienen te onthouden van betekening en bevel van het betreden vonnis?
Een en ander is toch niet proceseconomisch... Uiteindelijk heeft tegenpartij de beroepsprocedure afgewacht en het vonnis niet laten uitvoeren! De kosten betekening en bevel zijn dus nutteloos gebleken. Dient de verliezende partij deze kosten alsdan terug te betalen?

Reclame

scorpioen
Berichten: 8273
Juridisch actief: Nee

#4 , 6 maand 2 weken geleden (07 dec 2018 14:37)

1. Artikel 1397 van het van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit vervangen werd door de wet van 19 oktober 2015, is door art. 155 van de wet van 6 juli 2017
vervangen door het art. 1397 zoals het nu luidt. Dit betekent dat het art 1397 Ger.W., zoals het luidde voor de wijziging door de wet van 6 juli 2017 niet meer bestaat, en niet meer kan worden toegepast op vonnissen die uitgesproken zijn vanaf de inwerkingtreding van de weet van 6 juli 2017. Dit betekent ook dat de overgangsregeling, die van toepassing was op artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek zoals vervangen door de wet van 19 oktober 2015, ook niet meer van toepassing is op de vonnissen die uitgesproken worden vanaf de inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2017.

Het vonnis in uw zaak werd uitgesproken in 2016. Dit is dus voor de wijziging door de wet van 6 juli 2017. Op dit vonnis is dus de overgangsbepaling van de wet van 19 oktober 2015 wel van toepassing en schorst hoger beroep de tenuitvoerlegging, tenzij het vonnis de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat. Ik had niet opgemerkt dat het vonnis uitgesproken werd voor de inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2017.

2. Aankondigen dat men hoger beroep aantekent is nog niet hetzelfde als beroep aantekenen en belet dus niet dat de tegenpartij, in afwachting dat effectief beroep wordt aangetekend, het vonnis laat betekenen.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”