Erfeniskwestie ?

bosprocureur
Topic Starter
Berichten: 3812

Erfeniskwestie ?

#1 , 7 maand 1 week geleden (14 okt 2018 07:54)

Wat gebeurt er met het kapitaal (bij overlijden ) van een levensverzekering, als de aangeduide begunstigden uitgeput zijn? In het concrete geval waarover het gaat waren de bejaarde ouders begunstigde, bij ontstentenis dhr . Bevriend Persoon, met naam genoemd. Geen verdere begunstigden.


Er is geen testament.

De ouders zijn overleden. Bevriend Persoon weigert de betaling te ontvangen, om principiële redenen; daar kan ik inkomen. Hij is uiteraard bereid om dit schriftelijk te bevestigen.

Ik zie twee mogelijkheden :
1. het kapitaal valt in de erfenis, en wordt verdeeld onder de wettelijke erfgenamen(er zijn twee volwassen kinderen)
2. standpunt van de maatschappij : dat het kapitaal MOET uitgekeerd worden aan de persoon die met naam genoemd is in de polis. Anders blijft het kapitaal gewoon bij de maatschappij geblokkeerd ter beschikking staan.
.. Is er een derde mogelijkheid?

Wie kan klaarheid brengen ? Het kon verdorie een examenvraag zijn .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Gaby P
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#2 , 7 maand 1 week geleden (14 okt 2018 11:22)

Volgens mij komt dit nu toe aan zijn nalatenschap, dus de twee erfgenamen.

(4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen)

Eerst dit toepassen (de ouders zijn vooroverleden):
Vooroverlijden van de aangewezen begunstigde

Art. 175. Indien de begunstigde overlijdt voor het opeisbaar worden van de verzekeringsprestatie en zelfs indien de begunstigde had aanvaard komt het recht op prestatie aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap toe, tenzij hij subsidiair een andere begunstigde heeft aangewezen.

---------------------------------

In uw geval is er een subsidiaire begunstigde.

Dan dit toepassen:

Geen begunstigde

Art. 170. Wanneer bij de verzekering geen begunstigde is aangewezen of wanneer de aanwijzing van de begunstigde geen gevolgen kan hebben of herroepen is, is de verzekeringsprestatie verschuldigd aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap.

----------------------------------
----------------------------------

In het algemeen: omdat de uitkering toekomt aan de nalatenschap, moeten de erfgenamen zich niet apart "uitspreken" over het aannemen van de uitkering. Ofwel aanvaarden ze de erfenis, en dan zit de uitkering er in; ofwel verwerpen ze de erfenis en tegelijkertijd de uitkering.
Dat is niet het geval als een erfgenaam de aangeduide (met naam, of door zijn hoedanigheid ("aan mijn kinderen")) begunstigde is van de verzekering. In dat geval kan men:
- de erfenis weigeren maar de polis aanvaarden
- de erfenis aanvaarden maar de polis weigeren
- beide aanvaarden
- of beide weigeren.

bosprocureur
Topic Starter
Berichten: 3812

#3 , 7 maand 1 week geleden (14 okt 2018 22:13)

Bedankt voor de heldere info.

En niet alleen omdat het mijn vermoeden grotendeels bevestigt. :D

Reclame

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”