appartement kent verborgen gebreken, maar niet gemeld aan verzekering

pablo1
Topic Starter
Berichten: 38

appartement kent verborgen gebreken, maar niet gemeld aan verzekering

#1 , 7 maand 1 week geleden (08 aug 2018 12:59)

Beste, ik heb raad en hulp nodig
Appartementsgebouw met 8 appartementen en 12 ondergrondse staanplaatsen.
Wij hebben verzakkingen van riolering, er is één eingenaar die prive in haar tuin een drainagebuis heeft, en wij hebben 3 pompen voldoen niet voor het oppompen van vuilwater in de opvangput in het ondergrondse. Een pomp werd wel door een professioneel vervangen. Deze verborgen gebreken zijn gekend van het jaar 2010 à 2011 zowel door een architect als 2 camera inspectie. Waardoor bij zwaar regenweer, het ondergrondse nat wordt of kelders nat worden, wij hebben als van een verzekering na datum van de gekende verborgen gebreken zelfs al 3656.88 euro ontvangen voor de 8 beschadigde deuren.

- Van de drainagebuis staat in het verslag van de camera inspectie:
In e tuin van huisnr 7 tegen de tuin van huisnummer 9, dat er een overloop een buisje is aangesloten op een diepte van +/- 58 cm waarvan niemand wist naar waar het naartoe zou lopen. Stel dat dit een drainagebuis buis is van tuin nr 7 is het mogelijk dat er bij hevig regenweer, doordat dezelfde afvoer ter hoogte van nr 11 vol met water staat over een lengte van 5 m, er zeer veel water in de grond terecht komt langs deze drainage van huisnr 7. En zo de plastieken vuiver uit de grond duwt van huis nr9 .

- Tekst van de Architect, heeft geen weet van een drainage buis, dat is door de eigenaar van nr 7 zelf achteraf geplaatst
In de privative tuinen zijn er extra verhardingen aangebracht (in tegenstelling tot het gras zoals aangeduid op de plannen), voor deze bijkomende verharding zijn er geen afvoergoten voorzien, waardoor bij hevige regenval veel oppervlagtewater in de grond kan dringen waarna het zijn weg zoekt via de verluchtingsroosters. ...

- Bij de laaste AV in mei 18 heeft een eigenaar nu zijn eigenpomp van de gamma geplaatst omdat er eentje stuk is, ik heb gezegd dat dit een professionele pomp moest, maar werd door alle andere eigenaars afgebeten, "waarom moet dit een professionele zijn voor madam is het weer niet goed genoeg".

De luchtkokers zijn nu ondertussen dichtgespoten, zodat daar het water niet meer kan binnen komen, maar we zitten nu ook met een natte muur en een natte kelder, van de terugvloeiende water in de opvangduiker en met pompen die niet voldoen,
Ik sta vrij alleen, anno vandaag sta ik alleen om dit volledig te laten herstellen, kan ik dit afwingen bij de andere mede-eigenaars, en hoe? en bij wie verzekering, of rechtbank of … ? Zij met hun verhardingen zijn hardste die klagen, en geen geld willen uitgeven, ze willen een bypassje zelf doen en mag geen geld kosten. Op verschillende AV heb ik voor herstel gevraagd, we waren maar 2 eigenaars dus geen meerderheid die het volledig willen herstellen, het is altijd een njet en nog eens een njet .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 7 maand 1 week geleden (08 aug 2018 13:09)

Indien u van mening bent dat er dringend iets moet gebeuren en de AV gaat daarin niet mee dan rest u enkel dagvaarding van de VME voor de vrederechter.
Die zal dan (op uw kosten) een expert aanstellen en vervolgens op basis van zijn verslag een vonnis uitspreken (in uw voor- of nadeel).
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

mava105
Berichten: 16959
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 7 maand 1 week geleden (08 aug 2018 16:16)

Na al dat geknoei met die pompen zou er best een echte vakman de zaak oplossen. Als de mede-eigenaars niet meewillen, best naar vrederechter stappen. Die zal dan een architect-expert aanstellen, waarvan jij dan zijn voorschot dient te betalen. Dat krijg je echter terug na een vonnis van de rechter, die dan zal bepalen wie wat en hoeveel dient te betalen.
Is er geen syndicus in het gebouw?

Reclame

pablo1
Topic Starter
Berichten: 38

#4 , 7 maand 1 week geleden (08 aug 2018 19:54)

Ja er is een syndicus, maar kan niets doen, wij zijn meestal met 5 op een AV. Waarvan 2 dus verharding en een drainagebuis hebben, en de andere 2 wonen daar juist naast. Ik woon er niet en meestal krijg ik nog een volmacht van een staanplaats, of een van hen heeft dan ook een volmacht, dit is nu de macht van de sterkste vermits zij vrienden zijn, en al op voorhand beslissingen onderling hebben genomen en zo zijn de AV bij ons. In de basisakte, mag er geen verhardingen aangebracht worden in de tuinen, noch tuinhuizen, laat staan dat ze drainagebuizen aansluiten op de gemeenschappelijke riolering, maar ze hebben dit nog gedaan vóór er een gemeenschappelijke oplevering was april 2009. Ik heb alleen de verslagen van de architect, en van de camera inspectie die verwijzen naar de verharding en drainagebuis die ze zelf hebben geplaatst, dat is alles wat ik heb.
Toch bedankt,

pablo1
Topic Starter
Berichten: 38

#5 , 7 maand 1 week geleden (08 aug 2018 20:06)

Misschien een dom vraag of een domme gedachte, is de brandverzekering. Ze hebben voorgelogen en niets gezegd hebben over de verborgen gebreken, voor de schade en ze hebben een vergoeding ontvangen.
Wat als de brand verzekering de documenten krijgt, kan deze verzekering de VME ook niet dwingen om de riolering te herstellen en correcte pompen te plaatsen, voor de wateroverlast.

mava105
Berichten: 16959
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#6 , 7 maand 1 week geleden (09 aug 2018 11:09)

Al eens bij de bouwdienst van de gemeente langsgeweest?
Er zijn waarschijnlijk een hoop verplichtingen waaraan nu niet meer is voldaan. (Verharding, riolering enz...)µ
Je kan altijd bij de vrederechter langsgaan als ze slechte beslissingen nemen op de AV.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”