Verkoop op tentoonstellingen

juvimi50
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Verkoop op tentoonstellingen

#1 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 13:11)

Hallo

Ik schrijf gedichten, als hobby, niet met de bedoeling om die uit te geven.

Mag ik die gedichten op tentoonstellingen verkopen ?

Is het aantal tentoonstellingen beperkt per jaar ?

Graag kreeg ik hierover advies.

Rita

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 8049

#2 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 13:54)

Bent u zelfstandige of hebt u kunstenaarsstatuut?

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 14:04)

Mag ik die gedichten op tentoonstellingen verkopen ?
Tuurlijk. Wel de inkomsten hiervan niet vergeten aangeven aan de belastingen.
Is het aantal tentoonstellingen beperkt per jaar ?
Neen, maar als u op regelmatige basis gedichten begint te verkopen, kan dit niet meer als "occasionele inkomsten" ingebracht worden in de personenbelasting, maar zal je deze wel moeten aangeven als "bron van inkomsten" (dus zoals hierboven gesuggereert: als zelfstandige, kunstenaar, etc...) en zal je de papiermolen hierrond ook in orde moeten hebben (bijdrage sociale zekerheid, BTW-nummer indien van toepassing, etc...)
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

denlowie
Berichten: 13291
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 15:50)

?? gaat dit het sop de kool waard zijn ???
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 16:12)

?? gaat dit het sop de kool waard zijn ???
Geen idee. Op basis van de info die we nu hebben, kunnen we dit totaal niet weten. Ik heb een vriend die als hobby webdesign doet. Klooien met Photoshop en webeditors, CSS, etc... is zijn leven, en hij doet dit als zelfstandige in bijberoep. Wil de topic starter even ver daarin gaan? Geen idee...

Als ze geen zelfstandige wil worden of een kunstenaarsstatuut wil aanvragen (geen idee hoe dit juist zit), kan ze uiteraard niet elke week op een tentoonstelling gedichten gaan verkopen. Zodra de inkomsten een "niet-occasioneel" karakter krijgen, kan dit niet meer ingebracht worden in de personenbelasting en moet de TS een andere oplossing kiezen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 13291
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 16:25)

Ik ken een paar boekhouders en die aanvaarden geen bijberoepers meer, men krijgt zeer veel telefoons enorm veel vragen en als ze de rekening krijgen altijd veel te veel ! 8_)
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 16:42)

Ik ken een paar boekhouders en die aanvaarden geen bijberoepers meer, men krijgt zeer veel telefoons enorm veel vragen en als ze de rekening krijgen altijd veel te veel ! 8_)
En wat is juist de toegevoegde waarde van deze commentaar? :roll: Als de TS zelfstandige in bijberoep wil worden, zal ze geen probleem hebben om een boekhouder te vinden, geloof me vrij... Dat er zijn die dit niet meer aanvaarden kan goed zijn, maar is weinig professioneel en zeer kortzichtig. Veel succesvolle bedrijven zijn opgestart door iemand die als zelfstandige in bijberoep begonnen is... Als een boekhouder hen in die beginperiode niet wou helpen, denk je dan dat ze met hun succesvol bedrijf nog naar die boekhouder zullen terugkeren? Ik denk het niet...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Jabbe
Berichten: 586

#8 , 11 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 17:59)

Voor de scheppende occasionele kunstenaar kun je best dit artikeleens doornemen:
De inkomsten die een gelegenheidsartiest (de “amateurs”, maar ook de occasionele kunstenaar) genereert uit artistieke creativiteit is een diverse inkomst.
Auteursrechten gekwalificeerd als diverse inkomsten

Heel wat inkomsten uit auteursrechten door onregelmatige, occasionele niet professioneel en structureel ongeorganiseerde activiteit kunnen omschreven worden als diverse inkomst.

Artikel 90,1° W.I.B. 1992: “winsten of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortvloeien uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen”.
Kleine vergoeding-regeling

Deze regeling stelt zeer beperkte artistieke inkomsten die niet meer bedragen dan 100 euro (basisbedrag zoals te indexeren) per dag met een maximum van 2.000 euro (basisbedrag zoals te indexeren) per jaar vrij van sociale bijdragen (maar niet vrij van belastingen en ook geen rechten op pensioen).
• K.B. van 28 november 1969
• Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar,
• Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en tot herziening van artikel 4, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars,
• Parlementaire vraag van 4 juli 2006, CRABV 51 COM 1032, p.1-2;
BTW
Kunstenaars die dus op zelfstandige basis van kunst hun beroep maken, zijn BTW-plichtig.
Als beroep wordt aanzien een economische activiteit op regelmatige basis.

De BTW mag aan 6% worden gerekend voor (TABEL A van het KB nr. 20):

- levering van kunstwerken door de maker of diens rechthebbenden (vb. een schilder verkoopt zijn schilderij zelf)
- uitvoerende artistieke diensten (vb. het uitvoeren van toneelwerken, balletten, muziekstukken, circus, variété, cabaretvoorstellingen, …);
- overdracht van auteurs- en naburige rechten;
- levering van literaire werken.
Meer op het Kunstenloket

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#9 , 11 maand 1 week geleden (05 jun 2018 11:03)

De inkomsten die een gelegenheidsartiest (de “amateurs”, maar ook de occasionele kunstenaar) genereert uit artistieke creativiteit is een diverse inkomst.
En dit is dus wat wij niet kunnen evalueren. Hoe occasioneel is dit? Hoe "gelegeneheidsgebonden" is dit? Als de TS iedere week op beurzen gedichten gaat verkopen, en bijvoorbeeld halftijds gaat werken om de andere helft van de week die gedichten te kunnen schrijven, is het geen "gelegenheidsartiest" meer en ook geen occasionele kunstenaar.

Aan de TS dus om dit voor zichzelf te bepalen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Auteursrechten, merken & patenten”