Lekopsporing

bald*no*locks
Topic Starter
Berichten: 112
Juridisch actief: Nee
Locatie: nowhere

Re: Lekopsporing

#16 , 1 jaar 1 maand geleden (14 feb 2018 08:17)

Als ik héél de situatie even overdacht, betaal ik nu zelf een onderzoek op het dak, de buitenmuren en elk appartement hier in het gebouw om lekken op te sporen.

Degene die syndicus is in het gebouw, gaf mij géén antwoord of de VME de kost op zich zou nemen.

In elk geval had ik eerst haar begrip en een ja (besliste ze even op eigen houtje) en als ik een schriftelijk bewijs van akkoord vroeg, een: "Ja, ik ga toch even rondvragen", en dan vernam ik niets meer, ook niet toen ik haar nog eens in de Whatsappgroep van het gebouw vroeg, kreeg ik weer géén bevredigend antwoord, een bevestiging dat ze het zou vragen, en tenslotte werd het stil.

Dus faalt de syndicus van dit gebouw in de werking en onderhoud, en van goed nabuurschap is hier op alle vlakken géén sprake.

Op de pagina van Meester De Neve vond ik dit: "...Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe om op een normale wijze van zijn zaak het genot te hebben.
De eigenaar van een pand die door een daad, een verzuim of eender welke gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door aan een naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken van het nabuurschap over-treft, is een rechtmatige en passende vergoeding tot herstel van het verstoorde evenwicht verschuldigd. "

Nu een lek is onoverkomelijk, maar het negeren van meldingen hiervan op meerdere eigenaarsvergaderingen en het ontbreken van aktie te ondernemen in dit probleem wel, en verder dien ik het resultaat van het onderzoek af te wachten, maar het is niet normaal dat ik met een apparaat de luchtvochtigheid naar 10 a 15% naar beneden kan halen, en op een goede 2 uren dit weer 15% hoger is zonder aanwezig te zijn in deze ruimte.

Dus ik laat het onderzoek plaatsvinden, ik betaal dit uit eigen zak en vervolgen stuur ik de VME een aangetekend schrijven waarin ik de onredelijkheid van de VME hier in aankaart, het jaren negeren van het probleem, het in gebreke zijn van de syndicus en tenslotte zal ik de VME de kans geven deze kost te verrekenen en te verdelen, indien men op dit voorstel weigert in te gaan zal ik dit eisen voor het vredegerecht, daar elk appartement met dit onderzoek voordeel heeft gehad, en de kosten van dit onderzoek niet door één eigenaar dient gedragen te worden.

Ik heb de makelaar van de blokpolis, die dit onderzoek heeft aangesteld met mijn toestemming, er op gewezen, dat, indien het onderzoek gehinderd zou worden door één of meerdere eigenaars, dit door de toegangkelijkheid van de appartementen te verhinderen, hij de kosten van de nodeloze verplaatsing en het aanrekenen van dit onderzoek, direct aan de VME mag versturen.

Dit daar ik de man er meerdere malen op gewezen heb, de syndicus of sleutels te laten opvragen, of dat de eigenaars aanwezig zijn, de mededeling met datum en uur van dit onderzoek en de vraag om toegang heb ik veiligheidshalve ook goed zichtbaar op de hall uitgehangen en een foto genomen als bewijs van.

Het is erg, dat je als eigenaar géén staat kan maken of vertrouwen op degene die het syndicusschap op zich heeft genomen.

Is het verhalen van deze kost op de VMEhaalbaar, of moet ik de moeite hiertoe niet ondernemen?

Graag jullie antwoord.

Alvast bedankt...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 16978
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#17 , 1 jaar 1 maand geleden (14 feb 2018 09:19)

Je zal in eerste instantie dat lekonderzoek zelf moeten betalen. Als hieruit ontegensprekelijk blijkt dat de oorzaak bij een gemeenschappelijk deel van het gebouw ligt, kan je beginnen de VME ingebreke te stellen, en uw uitgave terug te eisen.

bald*no*locks
Topic Starter
Berichten: 112
Juridisch actief: Nee
Locatie: nowhere

#18 , 1 jaar 1 maand geleden (14 feb 2018 11:50)

Hey Mava, Vandaar dat ik het onderzoek even afwacht.

Ik heb al vernomen dat, indien het een koude brug zou zijn, het verhaal ingewikkeld gaat worden, en het jaren kan aanslepen.

Bedankt voor uw response.

Reclame

bald*no*locks
Topic Starter
Berichten: 112
Juridisch actief: Nee
Locatie: nowhere

#19 , 1 jaar 1 week geleden (07 mar 2018 11:08)

De lekopsporing werd uitgevoerd door firma X op 05/03/2018.

Conclusie, water doordringing in de voorgevel naar de slaapkamer op 1,70 m hoogte (Onder en bovenaan de muur van het gelijkvloers werd droog gemeten, alsook op het eerste verdiep).

De verticale voeg van het later hiertegengebouwde gebouw die grotendeels verdwenen is, is de aangewezen oorzaak.

Nu is het in handen van de verzekering.

bald*no*locks
Topic Starter
Berichten: 112
Juridisch actief: Nee
Locatie: nowhere

#20 , 11 maand 2 dagen geleden (17 apr 2018 09:24)

Vervolg van het verhaal,

Een medewerker van bank XXX waar ik mijn verzekeringen heb zegt mij niet bij te kunnen staan , nadat ik hen de offerte van herstelling en het rapport van het lekonderzoek heb overgemaakt, dat rechtsbijstand niet voorzien is in mijn polis????

Jullie visie graag, alvast bedankt...

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”