boedelverdeling echtscheiding

jacques brugge
Topic Starter
Berichten: 1
Locatie: brugge

boedelverdeling echtscheiding

#1 , 16 okt 2007 17:14

ik erfde een eigendom van mijn ouders , was getrouwd met scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten, op een zeker ogenblik verkocht ik bewust eigendom, een tijd later kocht ik een stuk grond en dom liet mijn echtgenote meetekenen voor de aankoop, daarop bouwde ik een 2e verblijf. ik heb alle bewijzen van de geldstroom die via mijn eigen rekening gebeurden. bij de boedelverdeling claimt mijn ex vrouw de 1/2 van deze woning, al werd alles gerealiseerd met gelden komende van een verkoop van een geërfd goed; wat kan ik doen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 18 okt 2007 10:39

“Art.1399.EIGEN zijn de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en die welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door schenking,erfenis of testament.Art.1452.Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot het gemeenschappelijk vermogen zullen behoren...”(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

“Art.1466.Wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van goederen zullen zijn, bezit ieder van hen de bevoegdheid van beheer, genot en beschikking alleen, onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; zijn inkomsten en besparingen blijven eigen goed.”(B.W.).

‘Scheiding van goederen’ is VREEMD aan het ‘Wettelijk Stelsel’,inclusief diens ’vergoedingsrekeningen’ uit art.1432-1438 B.W..

‘met scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten’ zegt tegelijk dat alle bestaande goederen bij het sluiten van die huwelijksovereenkomst eigen zijn en blijven aan de ene of de andere echtgenoot,terwijl alle toekomstige goederen(=aanwinsten) zouden behoren tot het ‘gemeenschappelijk vermogen‘,dat niet bestaat bij ‘scheiding van goederen‘.

Het stuk grond dat u kocht was een ‘aanwinst’,samen met wat u erop bouwde,tenzij de koopakte die ‘aanwinst’ als wederbelegging beschrijft.

Onderzoek zorgvuldig wat de bewoordingen/betekenis zijn van uw huwelijksovereenkomst.Sloot u die overeenkomst vóór of tijdens uw huwelijk ?

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ’Juridische aard’ op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Reclame

Terug naar “Archief”