Huisje op een trailer (tiny house)

julinedl
Topic Starter
Berichten: 3

Huisje op een trailer (tiny house)

#1 , 3 jaar 11 maand geleden (19 jun 2015 17:54)

Dag iedereen,

Ik zit al even met het idee om een 'tiny house' te bouwen.
Een 'tiny house' is een klein (houten) huisje dat is gebouwd op een trailer met de bedoeling er in te wonen. Er zitten dus alle dingen in dat een normaal huis ook zou bevatten, zoals een keukentje, een slaapplaats, een badkamertje etc. In Amerika zetten ze dit huisje gewoon in hun achtertuin, op een oprit of op een stukje land. Ik ben al eens nagegaan of dit legaal is in België, maar ik kan niet zo goed uit aan al die verschillende wetten.
Ik vroeg me af of dit legaal is in België? Zo ja, waar mag je zo'n huisje dan plaatsen?


Julinedl

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Inazuma
Berichten: 4369
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#2 , 3 jaar 11 maand geleden (19 jun 2015 18:20)

U kan dat bouwen als "lading" bovenop een aanhangwagen-onderstel als was het een soort opbouw-caravan.
U mag dat parkeren op uw eigendom (tenzij gemeentelijke bepalingen dergelijk "caravanparkeren" beperken).

Maar er in wonen, is andere koek ...

BrechtS
Berichten: 462

#3 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 10:52)

Wonen kan opgelost worden met een referentieadres, maar nog steeds erin wonen in de tuin van de ouders of vrienden of dergelijke zal worden gezien als domiciliefraude. Enige mogelijkheid is dan een plaatsje op een residentieel woonwagenpark. Kortom: totaal geen zekerheid over hoelang men er kan blijven, en ook totaal geen zekerheid over een plaats (er bestaan al lange wachtlijsten).

Verder nog: elke aanhangwagen moet gekeurd worden en dergelijke. U zal dus een hele procedure (en vooral dure) moeten doorloper. Om die woonwagen erdoor te krijgen. Komt er dus op neer dat u alles tot in het detail moet hebben uitgetekend op een plan, en tot op de milimeter correct hebben gebouwd, ol nog maar kans te maken om toelating te krijgen dat op de openbare weg te begeven.

Als u zoals Inazuma het als een lading op een aanhangwagen bouwt (zoals een container bijvoorbeeld, dus niet permanent bevestigd), zal de aanhangwagen op zich nog gekeurd dienen te worden, maar zal het met de geladen woonunit geen woonwagenstatuut krijgen. Maar: stockeren in de tuin moet u zich houden aan de regels. Maximaal 10 kuub mag men stockeren voor zaken verbonden aan de woning (denk aan brandhout). Hier zal dat niet zo zijn, en denk ik dat er toch een vergunning nodig zal zijn.

Kortom: in België hebben tiny Houses voorlopig geen toekomst (helaas, ik heb een jaar geleden ook gedroomd om er een te bouwen).

Reclame

Franciscus
Berichten: 32638

#4 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 12:51)

Mogelijkheden van referentieadres zijn wel beperkt EN aan voorwaarden gebonden.

Referentieadressen

Wie kan het voorwerp uitmaken van een inschrijving op een referentieadres en welke zijn daarvoor de modaliteiten?

De notie van referentieadres wordt gedefinieerd in artikel 1, §2, tweede lid van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft gevestigd of wel een rechtspersoon, en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De mogelijkheid tot inschrijving op een referentieadres is strikt beperkt tot volgende personen:
de personen die in een mobiele woning verblijven;
de personen die minder dan een jaar afwezig zijn uit de gemeente voor studie- of zakenreizen en zijn gezinsleden;
de leden van het burgerpersoneel en militair personeel van de Krijgsmacht, in garnizoen in het buitenland, en hun gezin, evenals de personeelsleden van de politiediensten die afwezig zijn uit het Koninkrijk voor meer dan een jaar, die ofwel het militaire personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in Duitsland of in een ander land begeleiden, ofwel een specifieke opdracht vervullen in het buitenland, en de leden van hun gezin;
de leden van het diplomatiek of consulair personeel en hun gezin;
de ontwikkelingshelpers die op coöperatieopdracht zijn gestuurd en hun gezin;
de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben.

De mogelijkheid om een referentieadres te hebben bij een rechtspersoon is strikt beperkt tot:
De rondtrekkende bevolkingsgroepen op het adres van een vzw, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk die minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid geniet.Deze rechtspersonen dienen zich in hun statuten tot doel te hebben gesteld onder meer de belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen te behartigen of te verdedigen;
Het civiele en militaire personeel van de Krijgsmacht, gestationeerd in het buitenland, op het adres vastgesteld door de Minister van Landsverdediging;
De daklozen op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De bepaling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de zekerheid dat deze laatste zal tussenkomen om de briefwisseling op te halen en door te sturen naar de geadresseerde. Een adres poste restante is dus geen referentieadres, evenals een eenvoudige brievenbus in een gebouw, waar niemand zal zorgen voor de eventuele briefwisseling.

Ten slotte is de inschrijving op een referentieadres beperkt tot het adres vermeld in de aanvraag en het akkoord. In geval van adreswijziging van de verstrekker moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Er kan een vergoeding gevraagd worden voor een inschrijving op een referentieadres, maar deze mag in geen geval hoger zijn dan de bijkomende kosten die deze inschrijving met zich meebrengt.

tira00
Berichten: 913

#5 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 12:58)

Moet een aanhangwagen gekeurd zijn als ie NIET op de openbare weg komt?

sloeberken
Berichten: 10282
Locatie: Erpe Mere

#6 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 13:40)

Moet een aanhangwagen gekeurd zijn als ie NIET op de openbare weg komt?
Nee.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

BrechtS
Berichten: 462

#7 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 21:40)

Moet een aanhangwagen gekeurd zijn als ie NIET op de openbare weg komt?
Dat moet dus niet, maar eerlijk? Wat ben je er dan mee. Als het als woonwagen op uw erf staat, dan mag u er als nog niet in wonen helaas. En wat als u wilt verhuizen? Een professioneel transportbedrijf nodig dan (zoals bij stacaravan's)... En dan valt een groot deel van het die van tiny Houses dus weg. Jammer, maar hier in België zijn ze streng. Vroeger waren er zoveel zelfgebouwde aanhangwagens, en het is niet voor niets dat ze nu gekeurd moeten worden.

Beste is dan misschien nog dat een architect/ingenieur een plan maakt die u zo correct mogelijk nabouwt, en dan hebt u al meer zekerheid dat het gekeurd raakt. Maar dan hebt u direct een grote extra kost erbij. Of een plannetje op het internet zoeken (het internet staat er vol mee). Maar vanaf een kleine aanpassing, moet dat duidelijk zijn aangegeven. Het is niet zo makkelijk allemaal, maar het is dus mogelijk om uw eigen tiny house te bouwen met de nodige attesten en goedkeuringen en dergelijke, en dus een statuut als woonwagen/caravan krijgen.

En u dient zich best ook te houden aan de maximum afmetingen voor aanhangwagens, want indien groter is de wagen op zich al uitzonderlijk en zou er een permanente vergunning voor uitzonderlijk vervoer nodig zijn indien u ermee wilt gaan cruisen.

Natuurlijk is een oplossing om de tiny house als een lading te bevestigen, maar dan zit u met het probleem dat dit niet zomaar in de tuin mag staan dan. Het kan gedoogd worden, maar als de buren erover vallen, tja, dan kan de gemeente er ook over vallen en dan zit u weer in de miserie.

Ik heb het idee zelf laten varen vanwege de praktische onmogelijkheid in ons kleine landje. Bijkomend: de woningen moeten ook allemaal minimale afmetingen hebben (of toch de leefruimtes, en dus bijgevolg de woningen ook), dus een tiny house bouwen op een perceel zal niet zo vanzelfsprekend zijn. Dus veel opties schieten er niet over in ons landje.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 22:16)

Omdat het op wielen staat zal het een puike mobiliteisscore krijgen (als die er zou komen).
Voor de rest: zien dat het dak goed geÎsoleerd is tegen 2020, een EPC attest voorhanden is, een gekeurde electrische installatie.
En als er geen tweede verblijftaks of leegstandsheffing uit de lucht komt vallen, kan de pret niet meer stuk tenzij men geplaagd wordt door een lekke band.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

julinedl
Topic Starter
Berichten: 3

#9 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 22:37)

Zou dit wel mogelijk/legaal zijn in onze buurlanden?

sloeberken
Berichten: 10282
Locatie: Erpe Mere

#10 , 3 jaar 11 maand geleden (20 jun 2015 23:01)

Amerika of Canada.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

julinedl
Topic Starter
Berichten: 3

#11 , 3 jaar 11 maand geleden (21 jun 2015 14:45)

En is dit wel legaal als je een klein perceeltje grond koopt of huurt?

Franciscus
Berichten: 32638

#12 , 3 jaar 11 maand geleden (21 jun 2015 15:11)

En wat is de bestemming van dat 'klein' perceeltje
Landbouwgrond, park, bouwgrond....?

sloeberken
Berichten: 10282
Locatie: Erpe Mere

#13 , 3 jaar 11 maand geleden (21 jun 2015 16:06)

En is dit wel legaal als je een klein perceeltje grond koopt of huurt?
Zou me niet teveel illusies maken, je moet er een vergunning voor hebben. Misschien eens aan de Planckaarts vragen.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

BrechtS
Berichten: 462

#14 , 3 jaar 11 maand geleden (22 jun 2015 11:05)

En is dit wel legaal als je een klein perceeltje grond koopt of huurt?
Zoals ik al zei: u kan er enkel in wonen als het op een locatie staat in een residentieel woonwagenpark. Die plaatsen zijn schaars, en bovendien kosten die ook al redelijk wat. Beste wat er dan nog overschiet is eigenlijk het als guesthouse vast in de tuin bouwen, zonder wielen dus, waar u dan soms zelfs eens verblijft, maar niet permanent. Over de buurlanden: zelfde probleem op vlak van laten keuren van de caravan/aanhangwagen. Voor zover ik weet zal het in de meeste buurlanden ook allemaal vergunningsplichtig zijn als u erin wilt wonen.

U kan altijd overwegen om met gelijkgezinden een grond op te kopen en die dan omvormen tot residentieel woonwagenpark. Maar dan is er al een grote investering nodig, en strenge voorwaarden en dus in praktijk eigenlijk niet echt mogelijk.

Naar buurlanden toe, vraagt u het best advies op juridische fora van die buurlanden, maar ik geef u weinig kans. In Amerika is het trouwens ook niet legaal toegestaan, echter wordt het gedoogd aangezien ze zich houden aan de maxima afmeting voor aanhangwagens en hebben ze zo een stuk vrij spel, maar permanent in wonen mag daar eigenlijk ook niet. Er wordt gewoon niets tegen ondernomen. Denk aan bv al die huizen gemaakt van cob, er staan er daar intussen toch al een hoop terwijl die wel vaak vergunningsplichtig zijn, en aangezien dat materiaal niet aan standaard eisen voldoet, mag het niet. Toch staat er daar al redelijk wat van, het wordt gedoogd. Hier hebben we al snel 10 buren die erover kunnen klagen, dus een gedoogbeleid is al een stuk moeilijker.

TinyHouse
Berichten: 1

#15 , 3 jaar 4 maand geleden (23 jan 2016 20:49)

In Amerika schijnt dit echt een hype te zijn. Inmiddels is er bij onze Noorderburen ook een heuse Tiny House Movement op gang aan het komen.https://www.marjoleininhetklein.com/
Bij ons in België is het wat moeilijker zo blijkt. Voor eind jaren '80 was het nog wettelijk mogelijk om 'klein' te gaan wonen op een camping. Sindsdien werd er een soort gedoogbeleid gevoerd met de hoop dat de permanente bewoners uiteindelijk gingen verdwijnen. Niets is minder waar echter, het aantal vaste camping bewoners is toegenomen onder andere door de crisis van de laatste jaren. In Vlaams Brabant is men inmiddels actie gaan ondernemen:
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milie ... folder.jsp
Nu is een Tiny House misschien wel in de categorie onder te brengen van woonwagens en andere kampeermiddelen. Toch is er een andere kijk op dit fenomeen mogelijk. De kampeermiddelen zijn er eigenlijk niet op gebouwd om permanent bewoond te worden. Een Tiny House is dat wel, maar dan wel met de filosofie om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te hebben. Hierdoor valt het huis erg klein uit en daarmee buiten de huidige normen. Maar het zijn wel degelijk compleet bewoonbare huizen, soms op wielen maar niet altijd.
Hier nog enkele links die je eventueel op weg kunnen helpen met wat de mogelijkheden zijn in België. Mits wat creativiteit kan het wel mogelijk zijn.
Gaan praten met de lokale gemeente kan ook helpen. Soms wordt het tijdelijk toegestaan voor enkele jaren.
http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/2008.htm
http://www.legalworld.be/legalworld/con ... gType=2067
http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-spo ... sch-logies
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking ... registers/
http://smallhousebliss.com/2014/08/08/t ... e-cottage/
Een Tiny House Movement in België? Wie, wat, waar? Nog niet gevonden, ik sta hier wel voor open.

Terug naar “Andere”