OUders ten laste?

ironmaiden
Topic Starter
Berichten: 8

OUders ten laste?

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (31 mar 2015 12:56)

Verleden jaar vroeg ik op dit forum hoe men moet aantonen dat je ouders ten laste zijn, naar aanleiding van de recente heksenjacht die men bij de belastingen was begonnen. Ik had deze vraag ook via mail gestuurd naar de belastingen in Brussel. Aan de telefoon begreep men de recente commotie helemaal niet maar ze willen natuurlijk niks op papier zetten. Het antwoord op mijn mail was dan ook bedroevend. Men zei me dat mijn vraag geen fiscale vraag was en verwees me naar de website van de belastingen waar alle voorwaarden op vermeld staan. Maar daar ben ik dus niks mee. Volgens de locale belastingsdienst moet je nu aantonen dat je gezinshoofd bent. Ik kan dus nu mijn ouders niet meer ten laste nemen maar men heeft me geen bericht van wijziging gestuurd. Ik las hier dat zoiets wel nodig is. Wat nu? Als ik een bezwaarschrift indien, dan kunnen ze toch gewoon dat bericht van wijziging alsnog sturen? Kortom, haalt het iets uit dat ik een bezwaarschrift indien?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (31 mar 2015 13:02)

Zonder bericht van wijziging is de aanslag nietig en dienen alle voorheffingen terug te worden betaald.
U stelt dus dergelijke eis met aangetekende brief bij de hoofdcontroleur (zie adres op aanslagbiljet).
Tegelijk kunt u eventueel ook verwijzen naar het onterecht NIET toepassen van de tenlasteneming van de ouders.

Succes!
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

jefke007
Berichten: 1531

#3 , 4 jaar 5 maand geleden (31 mar 2015 14:37)

De voorheffingen dienenenkel terugbetaald te worden bij een nietige aanslag, INDIEN er 6 maanden na het bezwaarschrift er nog geen besliissing is EN men dan na de rechtbank stapt

http://www.juridischforum.be/forum/view ... +het+gezin" onclick="window.open(this.href);return false;

dus best in je bezwaarschrift NIET vermelden dat de aanslag nietig is
( men raad in dergelijke situaties aan om het bewaarschrift "ingewikkeld " te maken, zodat men het steeds maar vanonder op de stapel blijft leggen en de 6 maanden verstrijken) Gelukkige gebeurt het wel degelijk dat de fiscus de 6 maanden laat vertrijken op voorwaarde dat hun aandacht er niet op getrokken wordt

Fiscus is blijkbaar te laf om een bericht van wijziging op te stellen in casu

Reclame

Sirkii
Berichten: 3303

#4 , 4 jaar 5 maand geleden (01 apr 2015 21:33)

Hiernvind je de voorwaarden om je ouders ten laste te kunnen declareren. Leest mi vrij duidelijk.
financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/andere/

ironmaiden
Topic Starter
Berichten: 8

#5 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 11:03)

Hiernvind je de voorwaarden om je ouders ten laste te kunnen declareren. Leest mi vrij duidelijk.
financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/andere/
Dit leest inderdaad duidelijk maar wordt niet meer aanvaard. Volgens deze regels zijn mijn ouders nog ten laste maar de belastingsinspecteur aanvaard dit toch niet meer voor enkele 1000en personen in België.

jefke007
Berichten: 1531

#6 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 11:44)

Denk niet dat één 'belastingsinspecteur ' al de 7000 aangiftes waarin den ouder als persoon ten laste wordt aangemerkt onderzoekt.
Het zal afhankelijk zijn welke 'inspecteur' je dossier nakijkt ( 2 maten en 2 gewichten )

De fiscus heeft die fameuze omzendbrief ivm 'gezinshoofd' wel gelezen, maar ze weten niet goed waar de klepel hangt blijkbaar. En dan moet de belastingsonderdaan maar zelf uitzoeken blijkbaar wat zij bedoelen met 'gezinshoofd'., want ze weten het zelf niet. Bovendien vind het call-center van de FOD het dan zelf nog sterk overdreven die eisen, en horen zij het ik Keulen donderen.
Het misverband berust op het feit zodra er meer dan één persoon is die zijn/haar ouders ten laste kan nemen, dat er dan WEL een 'groot' probleem is (dan moet onderzocht worden wie aan het hoofd van het gezin staat ), maar in princiepe niet als er slecht één persoon is die de ouders als ten laste kan aanmerken.

Ingevolge art. 136, 2° van het WIB worden de ascendenten ten laste van de belastingplichtige aangemerkt, mits zij deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar en zij persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan (basisbedrag 1.800 EUR) netto bedrag in 1999bedragen.

Art. 143, 3° van het WIB bepaalt dat met de eerste schijf van ( basisbedrag 14.500 EUR bedrag in 1999) van het brutobedrag van de in art. 34 van het WIB bedoelde pensioenen die zijn verkregen door in art.132, eerste lid, 7° van het WIB bedoelde personen geen rekening moet gehouden worden.

LeenW
Berichten: 8356

#7 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 12:38)

Vraag de controleur schriftelijk te bevestigen welk bewijs hij concreet nodig heeft.

jefke007
Berichten: 1531

#8 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 12:47)

http://www.juridischforum.be/forum/view ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;

blijkbaar werd die vraag oa vorig jaar op 08-10 ook aan de fiscus gesteld
Het antwoord zal noegabollen zijn, zoek het zelf maar uit want ze weten het zelf niet


"Ik heb een mail verstuurd naar de fod financiën, afwachten dus... Op de infolijn wist men van niets en vond men het ook allemaal wat overdreven...
"

LeenW
Berichten: 8356

#9 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 12:51)

Daarom dat ik zeg, vraag het aan de controleur zelf, of diens directe chef "eerstaanwezend inspecteur". Termen zoals behoorlijk bestuur mogen hier vallen.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#10 , 4 jaar 5 maand geleden (06 apr 2015 17:20)

Als de info die TS geeft correct is moet zijn probleem te wijten zijn aan een verkeerde interpretatie door een belastingsambtenaar.
Zonder op personen te willen spelen moet ik zeggen dat er meer en meer fouten worden gemaakt door de administratie.
Vorige week belde ik voor info naar het controlekantoor (omdat ik vond dat er een domme fout in het aanslagbiljet was gemaakt) en ik kreeg
op mijn eenvoudige vraag (het ging helemaal niet over een ingewikkeld probleem) achtereenvolgens twee ambtenaren aan de telefoon die zeiden dat het correcte antwoord niet kenden en me terug gingen contacteren. Ik kreeg een paar dagen later inderdaad een antwoord van een eerstaanwezend inspecteur maar dat antwoord was manifest foutief.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

denonkel
Berichten: 111

#11 , 4 jaar 2 maand geleden (24 jun 2015 12:21)

Controlekantoor hier ook aan de lijn gehad ivm ouders ten laste: ja maar hun pensioenen samen zijn groter dan jouw inkomen? En je bent dan eigenlijk geen gezinshoofd... Heel vaag telefoontje van de controleur gehad. Ik ben zeer vriendelijk geweest, maar heb ontwijkend of vaag geantwoord op de vraag of ouders nog spaarrekeningen hadden, en of ik spaargelden had vermits dat niet relevant is voor de voorwaarden. Ze weten het dus nog steeds niet... Iemand tips?

polk
Berichten: 398

#12 , 4 jaar 2 maand geleden (24 jun 2015 13:19)

In feite is het simpel: de fiscus leest art 140 WIB92, waarin staat:

Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen (= kinderen, antecedenten, zijverwanten t.e.m. de tweede graad en personen van wie de belastingplichtige als kind volledig ten laste is geweest) die eveneens van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat.

Dat laatste is een feitenkwestie. De belastingplichtige draagt de bewijslast indien hij aanspraak maakt op een aftrek, een vrijstelling, een belastingvermindering, ... en moet het bewijs leveren van de feitelijke elementen die aanleiding geven voor het gunstiger stelsel.

U moet dus kunnen bewijzen dat u 'in feite aan het hoofd staat van het gezin' als u uw ouders ten laste wilt nemen. U kan dat bijvoorbeeld proberen door te bewijzen dat u de huishuur betaalt, dat u nutsvoorzieningen betaalt, ... Vraag inderdaad aan uw controleur wat hij als voldoende bewijs zou beschouwen.

Als blijkt dat uw ouders de huishuur, de nutsvoorzieningen, en allerhande andere kosten betalen kan de fiscus stellen dat u niet diegene bent die, zoals vereist in art 140, in feite aan het hoofd van het gezin staat. Bijgevolg kan u uw ouders in dat geval niet ten laste nemen.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#13 , 4 jaar 2 maand geleden (24 jun 2015 13:32)

Nogmaals: de rechtszekerheid is in B niet gewaarborgd, zeker niet op fiscaal vlak; veel te veel "interpretatie" mogelijk. Was typisch voor totalitaire systemen die nu grotendeels verdwenen zijn.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

LeenW
Berichten: 8356

#14 , 4 jaar 2 maand geleden (24 jun 2015 13:36)

Nogmaals: de rechtszekerheid is in B niet gewaarborgd, zeker niet op fiscaal vlak; veel te veel "interpretatie" mogelijk. Was typisch voor totalitaire systemen die nu grotendeels verdwenen zijn.
Het alternatief is een wetgeving die geen ruimte laat voor uitzonderlijke situaties, wat met de nieuwe gezinssamenstellingen meer en meer gaat voorkomen. Sommige dingen laat je echt beter van de feitelijke omstandigheden afhangen.

polk
Berichten: 398

#15 , 4 jaar 2 maand geleden (24 jun 2015 13:55)

Nogmaals: de rechtszekerheid is in B niet gewaarborgd, zeker niet op fiscaal vlak; veel te veel "interpretatie" mogelijk. Was typisch voor totalitaire systemen die nu grotendeels verdwenen zijn.
Over de grond van de zaak is volgens mij weinig discussie mogelijk. Je kan een belastingvermindering genieten als je bepaalde lasten draagt voor personen onder je hoede, een soort van compensatie voor kosten die je maakt doordat je zorgt voor deze personen. Als dit echter een complete fictie is (omdat de ouders in werkelijkheid alle gezinslasten dragen) en deze kosten onbestaande zijn, is de fiscus toch volledig in zijn recht om de aftrek op basis van art 140 te weigeren?

Dit terzijde zou het inderdaad niet mogen dat de fiscus in West-Vlaanderen hier in de praktijk niet moeilijk over doet, maar in Antwerpen wel.

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”