in dienst nemen echtgenoot (of andere opties)

verfloke
Topic Starter
Berichten: 6

in dienst nemen echtgenoot (of andere opties)

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (18 nov 2014 22:31)

ik ben een vrij beroeper zonder vennootschap (huisarts)
mijn echtgenoot is een paramedicus
wat zijn de mogelijkheden / interessante opties om samen een praktijk te voeren? voornamelijk financieel en op vlak van sociaal statuut dan

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
ddanck
Berichten: 1517
Locatie: Antwerpen
Contacteer: Website

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (19 nov 2014 10:32)

Wanneer u zou overwegen samen een vennootschap op te richten, stelt de vraag zich natuurlijk of uw deontologie toelaat dat u zich in een vennootschap verenigt met niet-artsen.

Artikel 159 van uw deontologische code lijkt de mogelijkheid alleszins al uit te sluiten.

§1. Artsen kunnen in het kader van hun professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten. Zij kunnen hiertoe onder meer overgaan tot het oprichten van associaties (artikel 160), van vennootschappen zonder (artikel 161) of met rechtspersoonlijkheid (artikels 162, 163 en 164) evenals verenigingen zonder winstoogmerk (artikel 165).

Alle deontologische regelen die voor artsen gelden blijven van toepassing op de artsen die in het kader van hun professionele samenwerking deel uitmaken van een vennootschap of een vzw, of die partij zijn bij een overeenkomst. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de artsen dat de door hen gekozen samenwerkingsvorm voldoet aan de wettelijke regelen die daarop toepasselijk zijn.

§2. Welke vorm en aard van professionele samenwerking de arts (artsen) ook kiest (kiezen), de bepalingen van onderhavig artikel moeten geëerbiedigd worden, evenals de specifieke bepalingen die in de hierna volgende artikelen 160 tot 165 zijn vastgelegd voor elke overeenkomst, vennootschap of vereniging. Het staat de artsen vrij om daarnaast aanvullende bepalingen op te nemen betreffende de organisatie van hun professionele samenwerking, voorzover deze stroken met de medische deontologie.

§3. De in §1 bedoelde mogelijkheden zijn enkel toegelaten tussen artsen die hun beroep op actieve wijze uitoefenen en ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der artsen, met uitsluiting van elke derde.
Gratis je verkeersboete berekenen - www.overtreding.be
Verzoekschrift eerherstel - www.eerherstel.be
Hoeveel loonbeslag kan er bij jou gelegd worden? www.beslagcalculator.be

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”