Negatief Eigen Vermogen

NapoleonB
Topic Starter
Berichten: 16

Negatief Eigen Vermogen

#1 , 07 aug 2007 21:46

Hoe kan ik klacht indienen tegen een vennootschap voor het niet naleven van artikel 634, het houden negatief eigen vermogen. Ik daht dat je dat moest doen bij de griffier van de rechtbank van koophandel.

Ik dacht ook dat iedereen dat kan. Is dat zo ? En gaat dit ook anoniem ?

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 10 aug 2007 11:35

?Art.634.Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden 61 500 EUR, kan IEDERE belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.?(7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN).

?Art.700.Hoofdvorderingen worden bij dagvaarding voor de rechter gebracht...Art.702.Behalve de vermeldingen bepaald in artikel 43, bevat het exploot van dagvaarding, op straffe van nietigheid, de volgende opgaven :1? de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser...?(Gerechtelijk Wetboek)

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ?Juridische aard? op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Jonas Helaut
Berichten: 42

#3 , 11 aug 2007 09:18

Volkomen juist, u dient de vennootschap in kwestie te dagvaarden in ontbinding. Raadpleeg hiervoor een advocaat!

Reclame

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”