Enkele vragen

Koen1980
Topic Starter
Berichten: 4

Enkele vragen

#1 , 03 jul 2014 18:56

Hallo

Bij deze een aantal vragen in mijn eerste bericht op dit forum.


Eerst even de situatie kort schetsen:
Een aantal maanden geleden de beslissing genomen de echtscheding in te zetten strevend naar eot. Het heikelpunt was innitieel onze woning die we na oons huwelijk onder het wettelijk stelsel aankochten. Het punt hier is dat deze woning voor 1/3 aan mijn vrouw en de andere 2/3den aan 2 andere familie leden van haar toebehoorden. Schenking van de stiefvader aan zijn niet-naturlijke kinderen. Mijn vrouw kocht innitieel deze 2 delen uit en nadien werd de woning wolledig in de gemeenschap ingebracht.


De eot acte waarvan de nu de versie ter nazicht ontvingen van de notaris:
Mijn innitieel standpunt was dat de opbrengst van het huis min lening in 2 gelijke delen moest. De schoon familie eiste echter dat mijn vrouw eerst haar inbreng van 1/3 integraal zou terugkrijgen alvorens de rest in 2 gelijke delen verdeeld zou worden. Tonened dat ik van goede wil ben ben ik dan met wat stavende berekeningen tot het besluit gekomen dat ze wel een deel van het bedrag kon hebben alvorens de rest in 2 te verdelen. Interessant gegeven is dat gedurende de periode van ons huwelijk onze gezamelijke inkomsten voor 80% van mij kwam. De lening van onze woning zouden we gezamelijk terugbetalen tot deze verkocht werd. De oplossing in de eot heb ik eerst met de notaris besproken en die stelde dat dit een meer dan eerlijke oplossing is voor haar. Ik raade mijn echtgenote ok aan om objectief advies in te winnen maar dit gebeurde niet.


De situatie nu:
Ik woon nog in ons huis en mijn vruw bij haar ouders. Ik plan te verhuizen binnen 2-4 weken. Mijn echtgenote kwam vorige week aandraven dat ze niet akkoord kan gaan met de bedragen die we bij de notaris lieten noteren. Ze wil een groter bedrag alvorens de rest te verdelen. Aangezien ze weet dat ik reeds een huurovereenkomst getekend heb vermeld ze niet meer bij te dragen in enige kosten zoals kosten ivm onze zoon of de lening. Daar ze weet dat ik wel wat in de problemen zou raken als ik zowel de lening volledig moet terugbetalen en ook de huur. Ze weet echter niet dat ik zeer recent een meevaller had op mijn werk dat dit niet problematisch zou zijn.


Mijn vragen:
1. Als mijn echtgenote de eot niet wil tekenen zoals ze opgemaakt is zal het dus nit lukken met onderlinge toestemming. Zij zal haar innitiele inbreng eerst terugeisen vooraleer de rest te verdelen. Anderzijds zou ze wel niets bijdragen aan het terugbetalen van de lening. Tot in welke mate kan zij weigeren mee terug te betalen en wat zou de bank doen als ik de helft terugbetaal en zij niets. Kan de bank dan mij mij komen aankloppen voor de 2de helft?
2. Op een bepaald moment liet mijn echtgenote me weten dat ze geen angst heeft van een procedure aangezien ze met haar bepert inkomen een gratis/pro deo advocaat kan bekomen. Is dit correct? Ik weet niet of een prodeo advocaat kan bij een echtscheiding. daarenboven heeft ze wel spaargeld en een deel van het huis dat ze bezit. dus echt 'behoevend' zou ik dat niet noemen.
3. Als de eot niet doorgaat zal haar advocaat pleiten dat haar inbreng dateerd van voor het huwelijk. De mijne dat het contract geen twijfel laat dat de woonst in gemeenschap zit. Welke richting zal de beslissing hoogstwaarschijnlijk uitgaan?
4. Over welke termijn kan hier over geprocedeerd worden tot er een finale beslissing is?

Ik zie binnen een aar weken een advocaat maar hoop om hier al wat info te bekomen omtrent de vragen die ik heb.

Een hele boterham als eerste bericht op dit forum. Alvast bedankt voor de tijd te nemen dit te lezen.

Mvg

Koen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
alicem
Berichten: 173
Locatie: gent

#2 , 04 jul 2014 23:58

Het lijkt erop dat jullie een akkoord hebben over alle zaken, behalve de procedure van verdeling / vereffening, wat een puur boekhoudkundige operatie is.
De rechtbank van eerste aanleg zal ook niet anders uitspreken dan de echtscheiding en een notaris aanstellen voor de verdeling/vereffening, misschien nog dezelfde waarmee je nu werkt.
Dus je kan evengoed vragen om een procedure van verdeling/vereffening aan de notaris. De notaris zal beslissen op basis van de akten of het in de gemeenschap zit of niet. Als je een duidelijk document hebt dat je vrouw het huis aan de gemeenschap schonk, kan ik me niet voorstellen dat hierbij enige twijfel is.
Het feit dat je 80% van het gezinskomen verdiende doet niet terzake. Alle inkomsten vallen toch in de gemeenschap.

1. Ja, de bank zal bij jullie beiden aankloppen voor de lening.
2. Pro Deo kan misschien, maar wil ze dat wel ?
3. Ingebracht is ingebracht. Is de inbreng gebeurd via een notaris ?
4. Je zaak komt eerst voor bij eerste aanleg, die stelt een notaris aan voor verdeling/vereffening en dat duurt maanden... ik dacht max 9 maanden voor een gewone en 18 maanden voor een moeilijke.

Ik zou aanraden verder te gaan met de notaris voor verdeling/vereffening en laat desnoods het voorstel nalezen door een advocaat. Als dan nog zou blijken dat er onenigheid is, kan je nog naar de rechtbank.

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 05 jul 2014 10:35

“Art.951.De schenker kan ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer bedingen, hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde alleen, hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde en zijn afstammelingen. Dit recht kan alleen ten voordele van de schenker worden bedongen.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

‘Mijn vrouw kocht innitieel deze 2 delen uit en nadien werd de woning volledig in de gemeenschap ingebracht.’
Dit houdt in dat het hele huis vanaf dan behoort tot het gemeenschappelijk vermogen.

“Art.1170. Een potestatieve voorwaarde is die welke de uitvoering van de overeenkomst doet afhangen van een gebeurtenis die de ene of de andere van de contracterende partijen vermag te doen plaatshebben of te verhinderen.“(B.W.).
Een conventioneel recht van terugkeer voor het geval van echtscheiding is mijns inziens niet mogelijk(art.1174 B.W.).
Zie vnl. 2.3.4 in http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/0 ... 001_AC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergoeding krachtens art.1434 B.W. is dus voor deze inbreng niet verschuldigd.

“Art.508/13.De juridische tweedelijnsbijstand kan gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn voor wie over onvoldoende inkomsten beschikt en voor de met hen gelijkgestelde personen.De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van die inkomsten, de over te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met de personen met onvoldoende inkomsten...”(Gerechtelijk Wetboek).

Zie verder Koninklijk Besluit 18 december 2003.

Vrijwel zeker is de lening hoofdelijk gesloten op naam van beide echtgenoten,zodat de uitlener zich willekeurig tegen elk van beide leners keren kan, ook al zijn die niet meer getrouwd. Wat elk van de ex-echtgenoten afbetaalt na de echtscheiding komt in aanmerking voor vergoeding. Het saldo van de lening bij verkoop van het huis dient betaald uit de koopsom in overleg met de uit
lener.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Koen1980
Topic Starter
Berichten: 4

#4 , 05 jul 2014 13:13

hallo

Bij deze kort ik mijn bericht wat in.

Bij deze de antworden op de gestelde vragen:

1. Inbreng van de woning gebeurde inderdaad bij de notaris. En we werden nadien opgeroepen om vor de rechtbank te verschijnen. Zelfde notaris kantoor maar andere notaris aangezien de notaris die de akte indertijd opstelde nu met pensioen is.
3. De woning behoort wel duidelijk toe aan de gemeenschap. Volledig.
4. Mijn echtgenote liet me gisteren weten dat ze de opgemakte eot aan haar pro deo advocaat overgemaakt heeft. Het zijn enkel woorden natuurlijk maar ik weet dat ze bij de vrede rechter geweest is eerder deze week dus dit lijkt te kloppen


Bij deze de grote lijnen van hoe we tot de eot kwamen:
1. innitieel voorstel van mijn vrouw: haar inbreng van de woning terug en de rest in 2 gelijke delen. haar inbreng is aankoopprijs woning per akte/3=70000
2. Ik consulteerde de notaris en deze noemde hun voorstel onredelijk gezien het feit dat de wonign in de gemeenschap zit en het feit dat mijn inkomsten steeds hoger lagen. De notaris stelde wat vragen omtrent onze inkomsten en investeringen na huwelijk en stelde voor van haar een voordeel van 50000 te geven en de rest half/half
3. echtgenote weigert en wil haar 70000 eerst en gaat wel akkoord met verdere verdeling van 60% voor mij en 40% voor haar. Dit staat nu in het ontwerp van de eot
4. Nu wil ze het bedrag van 70000 laten verhogen naar 80000. quotiteiten blijven 60/40 waar ik weigerde


Vanuit mijn standpunt lijkt me dat ik de nodige stapen heb gezet om tot een redelijke oplossing te komen en niet enkel de wet na te streven, en dat dit niet wederzijds is. Ik vermoed dan ook dat de rechter dit zal zien als het zover komt dat we er niet op een andere mannier uit raken.

De antwoorden ivm de lening bevestigen mijn vermoeden. Ik vermoed wel dat het corect is om te stellen dat het feit dat ze meer wil waar ze wettelijk recht op heeft en dan ook nog eens niet wilbijdragen aan het terugbetalen van de lening haar niet echt in een goede situatie zal brengen.


Drie vragen waar ik nog mee zit zijn:
1. tot in hoevere zal ze kostenloos recht hebben op deze prodeo advocaat als dit een lange procedure wordt? Haar netto maandinkomen ligt onder de 1000 euro per maand (deeltijds werk), maar ze heeft wel financiele middelen op haar spaar rekening. (Daarenboven ook haar aandeel in onze woning naturlijk)
2. Wat wordt er exact bedoeld met 'verder te gaan met de notaris voor verdeling/vereffening'? Is dit een procedure die ik kan inzetten al dan niet bijgestaan door een advocaat) of moet dit gezamelijk gedaan worden? Kan 1 van de partijen beroep aan tekenen tegen deze? Het resultaat hiervan zou een toepassing van het contract zijn vermoed ik. Klopt dat?
3. Ongeacht mijn voorstel dat hun een groot voordeel geeft tegenover de wettelijke kant blijkt ze zeer zelfzeker door het feit dat de aankoop van de woning door haar samen met haar broer en zus van voor het huwelijk dateerde. Welke kan een mogelijke argumentatie van haar advocaat zijn om haar inbreng terug te krijgen alvorens de rest gelijk te verdelen? Mogelijk is het enkel een spel natuurlijk.

Ik ben nog aan het denken ver wat nu exact te doen en zie mijn advocaat de komende week. Ik begin eerder te neigen naar het voorstelen om de eot te ondertekenen of anders voor toepassing van de wet te gaan. Indien de wet toegepast word zou ze dus 25000 minder krijgen (de 50000 die ze volgens de eot eerst zou ontvangen zou dan ook gelijk verdeeld worden) en ze zou er nog extra kosten bijhebben ook. (gerechtkosten en eventueel advocaat kosten. Zoals ik het zie zou deze mannier me enkel meer financieel voordeel opleveren. Wat is jullie mening hieromtrent?

ridouane
Berichten: 2

#5 , 28 aug 2014 17:42

het land verlaten en verhuizen naar het buitenland, beter optie toch?

v950511
Berichten: 92
Locatie: Bredene

#6 , 28 aug 2014 19:59

Graag een juridisch antwoord.

Terug naar “Echtscheiding”