Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Fredje Kortrijk
Topic Starter
Berichten: 1

Ereloon syndicus ten laste van de huurder

#1 , 1 decennium 5 maand geleden (25 jul 2007 19:24)

Wij hebben een eigenaar die een appartement te huur stelt en deze wenst bij de gebruikelijke huurprijs ook de syndickosten door te rekenen, op zich is dit een normale zaak MAAR hij wenst ook het ereloon van de syndicus ten laste leggen van de huurder. Is dit wettelijk gezien een probleem?
Dank voor het spoedige antwoord.
Fredje


j.demoor
Berichten: 10310

#2 , 1 decennium 5 maand geleden (27 jul 2007 09:07)

?Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet.Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door de wet erkend...?(Burgerlijk Wetboek).

De Woninghuurwet verbiedt niet OVEREEN te KOMEN dat bij de gebruikelijke huurprijs ook de syndickosten doorgerekend worden.

Bij ontbreken van zulke OVEREENKOMST kan de eigenaar deze kost van de ?vereniging van medeEIGENAARS? niet eenzijdig ten laste van de huurder leggen.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ?Juridische aard? op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Terug naar “Huren”